Írán – sedm barev Persie

18.1.2018Robert Bazi Bazika, Knihovna BBB, Uherské Hradiště, 18:15

Perská říše, se svou polohou na křižovatce mezi civilizacemi západu a východu, překlenula během posledních dvou a půl tisíce let své území pestrobarevnou duhou barev, vůní a podob vycházejících ze svých přírodních krás zasněžených velehor, zelenavých podhůří a fascinujících pouští. Zde pak povstala kultura ojedinělých lidských sídlišť, ať to byla „orlí hnízda“ horských vesnic, či jeskynních „flinstounovských“ osad spojená sítí pouštních měst a vladařských sídel Šáhů vymodelovaných v skvostné architektonické klenoty perské kultury. Tomu všemu dává glanc hrdá civilizace současných Íránců opírající se o své pilíře islámu.