Kurz horských průvodců CK KudrnaS ohledem na profesionalitu služeb poskytovaných našim klientům věnujeme maximální úsilí vzdělávání průvodců a sportovních instruktorů. V oblasti vzdělávání horských průvodců spolupracujeme s Českým spolkem horských průvodců (dále ČSHP), který je jediným českým zástupcem mezinárodní asociace horských průvodců UIMLA oprávněným k organizaci jak průvodcovských kurzů s akreditací MŠMT tak i navazujícího kurzu s mezinárodní licencí UIMLA. Kurzy jsou vedené profesionály z řad mezinárodních horských průvodců UIMLA, mezinárodních horských vůdců UIAGM, instruktorů horských svazů UIAA a Alpenvereinu, profesionálních záchranářů a dalších odborníků.

Vzdělání probíhá formou dvou dílčích částí (složených ze samostatných víkendových bloků):

Rekvalifikační část = horský průvodce s akreditací MŠMT

Úspěšný absolvent získá národní licenci horský průvodce s akreditací MŠMT, na jejímž základě si může požádat o vydání živnostenského listu pro horskou průvodcovskou činnost.

Letní část počet hodin datum konání cena místo konání
Komunikace, prezentace, osobní rozvoj 25 17.11. - 20.11. 2016 2.500 Kč ČR
Problematika práce horského průvodce 25 27.1. - 29.1. 2017 2.500 Kč ČR
První pomoc zážitkem 45 29.3. - 2.4. 2017 4.000 Kč ČR
Orientace a navigace 30 20.4. - 23.4. 2017 3.000 Kč ČR
Horské prostředí 30 5.5. - 8.5. 2017 3.000 Kč ČR
Bezpečnost a záchrana - letní prostředí 40 1.6. - 4.6. 2017 3.500 Kč ČR
Lanové techniky 25 26.10. - 29.10. 2017 2.500 Kč ČR
Zimní horský terén 45 10.1. - 14.1. 2018 4.500 Kč Rakousko
Bezpečnost a záchrana - zimní prostředí 40 1.2. - 4.2. 2018 4.000 Kč Rakousko
Zkouška PK 65-020-M Horský průvodce 20 3.3. - 4.3. 2018 2.000 Kč ČR, AT
325 hodin 31.500 Kč  

Cena nezahrnuje: dopravu, ubytování a stravu

Cena zahrnuje: kvalifikované lektory, studijní materiály, výukové prostory a pomůcky, exkurze

Vstupní požadavky:
Letní část - úspěšné absolvování vstupní zkoušky + splněná praxe 10 letních horských dnů
Zimní část - úspěšné absolvování letní části + splněná praxe 10 zimních horských dnů

Vstupní zkouška proběhne v termínu 7.1. - 8.1. 2017 na Vysočině. Vstupní předpoklady jsou následující:

 • věk min. 18 let
 • vyplněná přihláška
 • zkušenost s pohybem v horském terénu
 • bezúhonnost prokázaná výpisem z rejstříku trestů
 • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti
 • uhrazení registračního poplatku 1.500 Kč ( v případě úspěšného absolvování vám bude poskytnuta sleva, v ceně vstupní zkoušky není ubytování a strava)

Požadavky k získání licence MŠMT:

 • úspěšné absolvování letní a zimní části
 • splněná praxe 20 letních horských dnů a 20 zimních horských dnů (případně mezinárodních horských dnů)
 • úspěšnost v písemných zkouškách min. 80% (licence MŠMT)
 • úspěšnost v praktických zkouškách 100%

Kvalifikační část = mezinárodní horský průvodce IML

Úspěšný absolvent se stane mezinárodní horským průvodcem IML s mezinárodní licencí UIMLA.

Kvalifikační část počet hodin datum konání cena místo konání
Ledovcový terén 45 14.7. - 17.7. 2018 6.000 Kč Rakousko
Zajištěné cesty 45 18.8. - 21.8. 2018 6.000 Kč Rakousko
Letní část + hodnocení IML 45 6.10. - 9.10. 2018 6.000 Kč Slovinsko
Zimní část + hodnocení IML 45 17.1. - 20.1. 2019 6.000 Kč Rakousko
Celkem 180 hodin   24.000 Kč  

Cena zahrnuje: kvalifikované lektory, studijní materiály, výukové prostory a pomůcky, exkurze

Cena nezahrnuje: dopravu, ubytování a stravu 

Vstupní požadavky:

Letní část - úspěšné absolvování letní rekvalifikační části MŠMT + bloku zajištěné cesty, splnění praxe 10 mezinárodních letních horských dnů
Zimní část - úspěšné absolvování zimní rekvalifikační části MŠMT + letního hodnocení IML + bloku ledovcový terén, splnění praxe 10 mezinárodních zimních horských dnů

Požadavky k získání licence UIMLA:

 • úspěšné absolvování bloků: zajištěné cesty, ledovcový terén, letní a zimní hodnocení IML
 • splněná praxe 20 mezinárodních letních horských dnů + 10 letních horských dnů
 • splněná praxe 20 mezinárodních zimních horských dnů + 10 zimních horských dnů
 • úspěšnost v písemných zkouškách min. 90%
 • úspěšnost v praktických zkouškách 100%
 • obhajoba závěrečné práce

Ostatní informace:

Vzdělání je nutné dokončit nejpozději do 5 let od podání přihlášky. Udělení licence UIMLA je navázáno na členství v je navázáno na členství v Českém spolku horských průvodců a pravidelné pokračující vzdělávání. V opačném případě nemůže být licence vydána, nebo bude pozastavena.

Praxe:

Student si po dobu vzdělání vede deník horského průvodce, kde si vede evidenci letních a zimních horských dnů, mezinárodní letních a zimních horských dnů. Vysvětlení jednotlivých pojmů:

LETNÍ HORSKÝ DEN (LHD)

Túra v letním horském terénu trvající minimálně 5 hod. a splňující některé, nebo všechny podmínky:

 • jedinec se podílí na plánování a vedení akce
 • je použito orientačních dovedností a navigačních dovedností
 • akce proběhla v terénu srovnatelným s horstvem České republiky
 • akce pokračovala i za zhoršujících se podmínek
 • během túry došlo k výstupu na vrchol
 • byl kladen důraz na bezpečnost pohybu

ZIMNÍ HORSKÝ DEN (ZHD)

Túra v zimním horském terénu trvající minimálně 5 hod. a splňující některé, nebo všechny podmínky:

 • jedinec se podílí na plánování a vedení akce
 • je použito orientačních dovedností a navigačních dovedností
 • akce proběhla v terénu srovnatelným s horstvem České republiky
 • akce pokračovala i za zhoršujících se podmínek
 • během túry došlo k výstupu na vrchol
 • byl kladen důraz na bezpečnost pohybu

MEZINÁRODNÍ LETNÍ HORSKÝ DEN (MLHD)

Horská túra v letním terénu, která trvá minimálně 6 hodin, jsou během ní dodržovány zásady ochrany přírody a splňuje alespoň polovinu z následujících požadavků:

 • je vykonána pod hranicí 3000 m s celkovým převýšením alespoň 1000 m
 • je vykonána nad 3000 m s převýšením alespoň 300 m
 • plánování zahrnuje využití předpovědi počasí
 • je použito orientačních dovedností a navigačních pomůcek (mapa, kompas, výškoměr, nebo GPS)
 • je nutné upravit trasu na základě skutečných podmínek v terénu
 • túra pokračuje i ve špatném nebo zhoršujícím se počasí
 • bylo nutné překonat úseky s trvalým zajištěním, nebo sněhová pole
 • bylo nutné zdolat výstup nebo sestup sutí

MEZINÁRODNÍ ZIMNÍ HORSKÝ DEN (MZHD)

Horská túra v zimním terénu, která trvá minimálně 6 hodin, jsou během ní dodržovány zásady ochrany přírody a splňuje alespoň polovinu z následujících požadavků:

 • je vykonána pod hranicí 3000 m s celkovým převýšením alespoň 500 m
 • je vykonána nad 3000 m s převýšením alespoň 300 m
 • plánování zahrnuje využití předpovědi počasí a lavinového nebezpečí
 • je použito orientačních dovedností a navigačních pomůcek (mapa, kompas, výškoměr, nebo GPS)
 • je nutné upravit trasu na základě skutečných podmínek v terénu
 • túra pokračuje i ve špatném nebo zhoršujícím se počasí
 • v průběhu dne je v terénu neustále vyhodnocováno lavinové nebezpečí

PŘÍPRAVNÁ ČÁST

Pro studenty, kteří potřebují získat základy, nebo větší zkušenost v některých tématech kurzu organizujeme přípravné kurzy.

 • Studenti mají možnost procvičit, obnovit nebo získat dovednosti pro úspěšné absolvování bloků
 • Jedná se o individuální přípravu na míru
 • Minimální počet studentů pro realizaci jsou 4 osoby (v některých případech 2 osoby)
 • Termíny a lokace jsou řešeny po dohodě s vedením kurzu na základě zájmu

Realizujeme tyto přípravné kurzy:

 • Základní kurz orientace a navigace
 • Úvod do horského prostředí
 • Lanové techniky a základy horolezectví
 • Ferratový kurz – základy, kurz pro pokročilé
 • Ledovcový kurz – základy
 • Přežití v přírodě – základy
 • Prezentační a komunikační dovednosti – kurz pro pokročilé

= ceny přípravných kurzů jsou 1200 Kč/osoba/2 dny výcviku


Před odesláním přihlášky si prosím pozorně pročtěte všeobecné obchodní podmínky. Vyplněním a odesláním přihlášky s těmito podmínkami souhlasíte.

>> chci poslat přihlášku <<