Členství Alpenverein

(ÖAV - Österreichischer Alpenverein)

Výhody Alpenvereinu | Novinky | Jak se přihlásit | Členské příspěvky | Všeobecné smluvní podmínky | Pojištění v rámci Alpenvereinu | Připojištění trvalé invalidity | Platnost členství a pojištění | Řešení pojistné události | FAQ

Alpenverein Edelweiss CK KudrnaRakouský Alpenverein (ÖAV) je dnes se svými téměř 500 000 členy největším horolezeckým sdružením Rakouska. Nejdůležitějšími úlohami Alpenvereinu jako alpinistického svazu je podpora a provádění sportovních činností v horách jako jsou horská turistika, horské výstupy, lezení, skialpinismus a mnohé trendové sporty a k tomu nutné vzdělávání odborníků. Na vypracování a prosazení konceptu k bezpečnému provádění sportu je při tom kladena velká pozornost. Svaz dává k dispozici chaty, cesty a vybavení pro lezení, a tím požadovanou infrastrukturu. Stará se o odborné poradenství a informace např. svými mapami, odbornými časopisy a internetovými službami. Jako největší alpinistický svaz se považuje za trvalého a účinného zástupce zájmů všech sportovců v horách Rakouska.

Společenské zaměření

Sociální angažovanost svazu se stává viditelnou ve své úspěšné práci s rodinami a mládeží a ve vlastním programu pro seniory. Nabízí fundované zážitkově pedagogické vzdělávání a celoročně pečuje o dětské a mládežnické skupiny, prázdninové tábory. A také o postižené účastníky a četné mládežnické domovy a prostory. Tím, že Alpenverein vede mládež k zážitkům v přírodě a horách, vykonává důležitou službu společnosti.

Ochránce přírody a životního prostředí

Jako „advokát Alp“ si Alpenverein vybojoval právo zasahovat do uspořádání alpského prostoru a etabloval se jako ekologické svědomí v otázkách životního prostředí v Alpách. Je kmotrem a partnerem alpských přírodních parků a ostatních chráněných oblastí. Angažovaní členové spolupracují na projektech pro ochranu přírody a při vysazování lesů v horách.

Svaz superlativů

 • 490 000 členů tvoří rakouský největší alpský svaz,
 • 235 horských chat a 13 000 míst pro přespání činí Alpenverein největším ubytovacím podnikem v Rakousku,
 • 26 000 km Alpenvereinem udržovaných cest je rakouské největší sportovní „náčiní“,
 • chaty a cesty Alpenvereinu stejně jako více než 200 lezeckých stěn představují podstatnou část nabídky pro letní turismus a pro sportovní aktivity v horách pro téměř 3 miliony Rakušanů a další turisty z ostatních zemí,
 • 12 000 funkcionářů a tisíce spolupracovníků se starají svým nasazením o udržení a poskytování této nabídky.

Sekce Alpenverein Edelweiss

Sekce EDELWEISS byla založena v roce 1946 a bude tedy slavit v roce 2016 své sedmdesátileté jubileum. Se svými 40 000 členy patří mezi tři největší sekce Rakouského Alpenvereinu. Svoje sídlo má na adrese Walfischgasse 12, A-1010 Wien.
Sekce EDELWEIS je společensky užitečný, samostatný, nadstranický alpský spolek. Jejím úkolem, který je definován stanovami, je přiblížit členům této sekce alpinismus v nejširším slova smyslu se všemi jeho druhy činností, s její krásou, a rovněž osobní důležitost člověka. Stručně řečeno se dá říci, že chce v přírodě a světě hor vytvořit pro člověka prostor pro zážitek, přičemž právě jeho udržení získává v posledních letech na stále větším významu.


Novinky

Provizorní členský průkaz

Často se setkáváme se žádostí o co nejrychlejší zaslání členské karty, protože se chystáte na cesty a chcete co nejdříve začít využívat výhody členství. Proto jsme jako novinku zavedli zasílání PDF s provizorním členským průkazem, který je schválený centrálou Alpenvereinu, na váš email. Ihned po obdržení vaší platby vám náš administrační systém odešle PDF s PROVIZORNÍM ČLENSKÝM PRŮKAZEM, který je platný 20 dní od vaší registrace do Alpenvereinu. Nemusíte tak čekat až vám přijde originální členský průkaz, a můžete s vytištěným provizorním průkazem vyrazit rovnou za svými aktivitami. Tento provizorní průkaz platí jak pro slevy na chatách tak i pro prokázání pojištění při pojistné události.

Provizorní průkaz Alpenverein Edelweiss CZ


>> on-line přihláška <<


Výhody členství v Alpenvereinu

 • 50% slevu za přenocování na horských chatách v Rakousku a zahraničí.
 • Stejná užívací práva mají na chatách Německého alpského svazu (DAV), Švýcarského alpského klubu (SAC), Lichtenštejnského alpského svazu (LAV), Italského alpského klubu (CAI), Francouzského alpského klubu (CAF), Alpského svazu Jižních Tyrol (AVS), Španělského horolezeckého svazu (FEM), Slovinského horolezeckého sdružení (PZS) a Řeckého alpského klubu (CAH).
 • Rakouská Huettenmarke garantuje plné užívací právo a odpovídající slevy na chatách „Turistického spolku přátel přírody“ (TVN), Rakouského turistického klubu (OeTK), Rakouského alpského klubu (OeAK) a některých místních horolezeckých sdružení.
 • Snížené ceny ve více než 90 údolních ubytovnách a smluvních domech Alpského svazu ( soukromé hostince nacházející se v údolích).

Na chatách Alpského svazu:

 • Přednostní přijetí ( přidělení míst na spaní před nečleny).
 • Exklusivní možnost objednání míst na spaní předem.
 • Exklusivní nárok na zlevněné jídlo a pití pro horolezce a vodu na přípravu čaje.
 • Možnost použití samoobslužných prostor, tzv. Winterraumů.

Pojistná ochrana:

 • Horolezecké zákonné pojištění odpovědnosti ( paušálně až 3 miliony EUR pro každou poškozenou osobu), pojištění zavazadel na chatách a transportních lanových drahách.
 • Evropské pojištění právní ochrany až 35 000,- EUR.
 • Alpenverein Weltweit Service:
  náklady na záchranu: do 25 000 EUR,
  transport a repatriace: neomezeně
  pobyt ve stacionární nemocnici: 10 000 EUR
  Více viz Všeobecné podmínky.

!!! POJIŠTĚNÍ NA JEDNU CESTU JE PLATNÉ VŽDY 8 TÝDNŮ OD VYCESTOVÁNÍ ZE ZEMĚ TRVALÉHO POBYTU  !!! Poté je třeba se vrátit do země trvalého pobytu, popř. uzavřít jiné individuální pojištění na dobu nad 8 týdnů.

Další:

 • Možná účast na akcích všech sekcí OeAV.
 • Časopis BERGAUF: 5x ročně. Časopis celého svazu s důležitými tématy, tipy na túry, informacemi o produktech, zprávami, přehledy o jednotlivých sekcích, atd. V příloze je zasílán i lokální časopis sekce Edelweiss. 
  Roční poplatek činí 380 Kč. V případě zájmu nás prosím kontaktujte prostřednictvím emailu.
 • Slevy na určitých lanovkách a vlecích a linkách spolkové autobusové dopravy

Jak se přihlásit

Děkujeme za váš zájem o členství v Rakouském alpském svazu Alpenverein, a to v jeho sekci Edelweiss Vídeň. Členství v Alpenvereinu je spojeno s mnoha výhodami, mimo jiné i s ojedinělým pojištěním, které pokrývá vaše aktivity jako je vysokohorská turistika, horolezectví, canyoning, skialpinismus a jiné sporty. Přesné informace o pojistných podmínkách najdete ve Všeobecných podmínkách.

Přihlásit se můžete přímo zde přes on-line formulář. V případě jakýchkoliv problémů se na nás můžete obrátit prostřednictvím e-mailu ck@kudrna.cz .

Postup vyplnění přihlášky k získání členství

 1. Je potřeba vyplnit všechna povinná pole. Přihlášku vyplní všichni noví i současní členové (AV číslo zadejte prosím ve formátu 104-xxxxxx) z důvodu kontroly stávajících údajů. V případě, že jste již členy Alpenvereinu Edelweiss, můžete se v systému vyhledat a vaše údaje budou do formuláře načteny. Pro vyhledání je potřeba z důvodu ochrany osobních údajů zadat oba požadované údaje (datum narození a AV-číslo ve formátu 104-xxxxxx bez označení kategorie). Načtené údaje prosím zkontrolujte a popřípadě opravte. Zkontrolujte především rok, na který se do Alpenvereinu hlásíte. V případě, že Vás systém nevyhledá, vyplňte prosím přihlášku celou. Po vyplnění formuláře bude automaticky na základě udaných dat vygenerována členská skupina (A/B/C/Cf) a budete vyzváni ke kontrole zadaných údajů. V případě, že jsou údaje správné, odešlete přihlášku.
 2. Po vyplnění přihlášky je potřeba uhradit členský příspěvek a případně i částku za připojištěni trvalé invalidity. Výši poplatku, číslo účtu a variabilní symbol vám sdělí systém po odeslání přihlášky. Současně vám tytéž údaje pošle v potvrzovacím mailu. Pokud si přesto nebude vědět rady napište nám email.
 3. Jakmile obdržíme vaši platbu na účet, obratem obdržíte vaše nové členské číslo. Kartičku s členským číslem Vám pošleme poštou nebo si ji můžete vyzvednout osobně v prodejnách CK Kudrna.

UPOZORNĚNÍ: Prosíme členy jiných sekcí (členské číslo nezačíná 104, ale např. 608), aby vyplnili původní členské číslo do poznámky ve webovém formuláři. Změna sekce nemá vliv na členské výhody.


>> on-line přihláška <<


Alpenverein Edelweiss CK Kudrna

Členské příspěvky

 • vstupní poplatek pro nové členy: 0,- Kč
 • vystavení a zaslání duplikátu členské karty: 0,- Kč

SKUPINA A: 1.690 Kč
dospělý člověk  ve věkové skupině 28-64 let

SKUPINA B: 1.290 Kč
zvýhodněné členství pro:

 • partnery členů stejné sekce ze skupiny A 
  (partneři musí mít stejné místo trvalého pobytu)
 • seniory od 65 let
 • juniory od 19-27 let (roč. 1990-1996)
 • studenty do 27 let (Nutno doložit dokladem!)
 • vdovy  po členovi OEAV ze stejné sekce
 • tělesně postižené, min.70%  

SKUPINA C: 700 Kč
děti/mládež do 18 let, postižení nad 50% (tělesné postižení je potřeba doložit dokladem)

RODINNÝ PŘÍSPĚVEK (OD 1 DÍTĚTE):

 • rodiče s nezaopatřenými dětmi do 18 resp. 27 let - 1.690 + 1.290 = 2.980 Kč
  (u studentů – nutno doložit dokladem)
  ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK PLATÍ POUZE RODIČE (ČLENSTVÍ A+B), DĚTI JSOU ZDARMA 
  (oba rodiče musí být ve stejné sekci)
 • samostatně žijící rodič + děti do 18 resp. 27 let - 1.690 Kč
  (u studentů – nutno doložit dokladem)
  ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK PLATÍ POUZE RODIČ (ČLENSTVÍ A), DĚTI JSOU ZDARMA

Tento příspěvek již obsahuje AV celosvětový servis (* určitá omezení viz Všeobecné podmínky).

Slevy pro členy Alpenverein

Aktuální přehled výhod naleznete na stránkách ZDE.
(Netýká se dětí, které jsou v rámci rodinného členství zdarma)

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné podmínky AlpenvereinVšeobecné podmínky ke stažení v PDF


>> on-line přihláška <<


Připojištění trvalé invalidity

(platí pouze na jeden kalendářní rok!)

Jedná se o připojištění pro případ nehody s následky invalidity (trvalá invalidita od 50%). Toto připojištění se nevztahuje na smrtelný úraz člena Alpenvereinu při nehodě.

Cena individuálního připojištění:

 • základní sazba 280 Kč
 • zvýšená sazba 550 Kč (dvojnásobná výše plnění)
 • zvýšená sazba 825 Kč (trojnásobná výše plnění)

Cena rodinného připojištění (!!! Vyplatí se od 2 dětí a více !!!):

 • základní sazba 995 Kč
 • zvýšená sazba 1.990 Kč (dvojnásobná výše plnění)
 • zvýšená sazba 2.985 Kč (trojnásobná výše plnění)

V rámci rodinného pojištění jsou spolupojištěny všechny děti do 15 let, žijící ve společné domácnosti (vlastní, opatrované, adoptované).

Pojistné plnění:

 • V případě úrazu při volnočasových aktivitách (od trvalé invalidity 50%) obdrží pojištěná osoba úrazovou doživotní rentu: každý měsíc EUR 450,- (jednonásobné plnění), EUR 900,- (dvojnásobé plnění), EUR 1.350 (trojnásobné plnění) doživotně
 • Při úmrtí pojištěného je garantována výplata úrazové renty partnerovi/potomkům po dobu 20 let od úrazu, pobíral-li již postižený člen Alpenvereinu měsíční odškodné dle bodu a).

POZOR!!! Jestliže člen zemře ihned při nehodě nebo během jednoho roku od data nehody na následky zranění při nehodě, pak se dle všeobecných podmínek vyplácení renty neuskuteční!

 • Pojištěné děti do dovršených 15 let věku obdrží namísto měsíční renty jednorázovou kapitálovou výplatu 89.000 EUR (jednonásobné plnění), 178.000 EUR (dvojnásobé plnění), 267.000 EUR (trojnásobné plnění).

V rámci rodinného pojištění jsou spolupojištěny všechny děti do 15 let, žijící ve společné domácnosti (vlastní, opatrované, adoptované).

Co je vyjmuto z pojištění:

Vyjmuty z pojištění jsou např. úrazy při motoristických závodech, při použití leteckých zařízení (rogal, klouzavých padáků), letadel (soukromých motorových letadel a větroňů) a při skoku padákem. Pojištěno ale je použití motorových letadel, která jsou schválena pro osobní přepravu (např. dopravní letadla).

Kdo může být pojištěn?

Důležité: Předpokladem je členství v Alpenvereinu (OeAV) a již zaplacené příspěvky na probíhající rok. Tyto podmínky jsou splněny i bez zaplacení příspěvků v případě, že s jedná o členy, kteří nejsou povinni členství, jako například děti v rodině, a kteří jsou přihlášeni u Alpenvereinu (OeAV) a tudíž mají členské číslo. Připojištění může být uzavřeno s každým členem OeAV do dovršených 74 let věku. Nepojistitelné jsou osoby, které jsou dlouhodobě plně práce neschopné nebo jsou postiženy těžkou nervovou chorobou stejně jako osoby s psychickým onemocněním.

UNIQA Personenversicherug AG
A-6021 Insbruck, Südtiroler Platz 6
Tel: 0043-512-53 32 654

UNIQA Personenversicherug AG
A 1021 Wien, Untere Donaustrasse 25
Tel:  0043-1-211 75-0


>> on-line přihláška


Alpenverein Edelweiss CK Kudrna

Pojištění v rámci členství v Alpenvereinu

Členství v Rakouském Alpenvereinu (OeAV) neznamená pouze pojištění, přesto se stále více lidí stává členy Alpenvereinu především kvůli němu.

Pro všechny ty, kteří se chtějí dozvědět více o tomto pojištění jsme zde připravili soubor informací, na které jsme nejčastěji dotazováni. V žádném případě však tyto informace nenahrazují Všeobecné podmínky pojištění.

Rozsah pojištění

 • ALPENVEREIN WELTWEIT SERVICE nabízí pojistnou ochranu pro všechny členy Alpenvereinu při úrazech ve volném čase v oblasti záchranných akcí.
 • Ochrana krytí pro plnění při repatriaci, transportu a léčebném ošetření platí pro úrazy ve volném čase a při výkonu povolání a v případě nemoci.
 • ALPENVEREIN WELTWEIT SERVICE má platnost po celém světě s výjimkou pojištění povinného ručení a právní ochrany, které se omezují na oblast Evropy.

Pojistné částky

1. 25.000 EUR - náklady na záchranu na osobu a pojistnou událost.
2a.  Bez omezení částky - náklady na repatriaci ze zahraničí.
2b.  Bez omezení částky - náklady na transport zraněné/nemocné osoby a náklady na přepravu mrtvé osoby v tuzemsku, když jí předcházela záchrana.
2c. 10.000 EUR -  náklady ošetření vzniklé v zahraničí (ne v zemi trvalého pobytu) včetně lékařem předepsaných léků, nákladů transportu do nejbližší vhodné nemocnice, přičemž z této částky je k dispozici pro ambulantní léčebné ošetření včetně lékařem předepsaných léků částka 2 000 EUR. Pro ambulantní léčebné ošetření včetně lékařem předepsaných léků platí spoluúčast ve výši 70 EUR na osobu a pobyt v zahraničí.
!!! POZOR: Transporty podle bodů 2a, 2b musí být organizovány smluvní organizací uvedenou na členské kartě OeAV, jinak uhradí pojišťovna maximální částku 750 EUR !!!

Jedná se o:
Tyrol Air Ambulance, telefon +43 (0) 512 22422, fax 28 88 88, e-mail: taa@taa.at
UNIQA Personenversicherung AG, Telefon: +43 (0) 1 204 9999

3. 3.000.000 EUR - pojištění povinného ručení
4. 35 000 EUR - pojištění právní ochrany

Omezení:

Plnění v zahraničí podle bodu 2 se poskytuje během prvních 8 týdnů každé cesty do zahraničí. Pojistná ochrana se nevztahuje na úrazy během účasti na expedicích do hor s vyšší nadmořskou výškou než 6000mnm a na expedicích do Arktidy, Antarktidy a Grónska.

Pojistitelem spolku ALPENVEREIN WELTWEIT SERVICE je pojišťovna UNIQA Personenversicherung AG, pro pojištění povinného ručení a pojištění právní ochrany GENERALI Versicherung AG.

Návod na přihlášení do ALPENVEREINU nalezneze ZDE.

UPOZORNĚNÍ:

Pojištění, které získáváte v rámci členství není vhodné pro cesty do USA a do Číny. Zde je částka pro krytí léčebných výloh nedostatečná, jelikož v USA i v Číně účtují nemocnice, v případě, že jste pojištěni, několikanásobek skutečných nákladů.

V případě zahraničních cest do zemích Evropského hospodářského prostoru, Švýcarska a smluvních států (více viz. Uplatnění nároku českých pojištěnců na zdravotní péči ve státech EU) je vhodné mít s sebou Evropský průkaz zdravotního pojištění, který Vám zdarma vystaví vaše zdravotní pojišťovna.


>> on-line přihláška


Platnost členství Alpenverein

Členství je platné od okamžiku identifikace příslušného členského poplatku na účtu CK Kudrna nebo po platbě v hotovosti na prodejnách CK Kudrna.

Členství platí vždy kalendářní rok s přesahem do 31.1. následujícího roku.

Součástí členství je i pojištění (viz Všeobecné podmínky pojištění). V případě, že by v lednu následujícího roku došlo k pojistné události a následně k plnění z tohoto pojištění, pak je člen povinen uhradit členský poplatek i na následující rok.

Člen je povinen v případě svého vystoupení z OEAV zaplatit členský příspěvek právě probíhajícího roku. Písemné žádosti o vystoupení jsou přijímány nejpozději do 31. října.

Platnost pojištění v rámci členství v OEAV

Pojištění je platné od 00:00 hodin následujícího dne po identifikaci příslušného členského poplatku na účtu CK Kudrna nebo po platbě v hotovosti na prodejnách CK Kudrna.

Pojištění je platné po celý kalendářní rok s přesahem do 31.1. následujícího roku.

Jestliže však dojde v průběhu ledna k pojistně události a členství pro příslušný rok u stávajícího člena nebylo dosud uhrazeno - pojištění bude platné pouze v tom případě, když bude členství doplaceno nejpozději do 14 dní po nehodě, a když byl postižený v předcházejícím roce členem OEAV tj. měl uhrazeno členství za předchozí rok.

Platnost pojištění trvalé invalidity

!!! Pojištění trvalé invalidity je platné od 1.ledna do 31.prosince!!! Pojištění trvalé invalidity je platné za 14 kalendářních dní od okamžiku identifikace příslušného poplatku na účtu CK Kudrna nebo po platbě v hotovosti na prodejně CK Kudrna.

Pojištění trvalé invalidity je dále převedeno přímo na účet UNIQA Personenversicherung, AG.

Žadatel o členství potvrzuje, že se seznámil s podmínkami členství v OeAV a odpovídá za správnost údajů uvedených v přihlašovacím formuláři.


Řešení pojistné události

Při nehodě

Pokud po Vás bude vyžadováno i přes předložení průkazu OeAV další potvrzení o Vašem členství v OeAV tj. o Vašem pojištění (např. v mimoevropských regionech) kontaktujte adresy Knox Versicherungsmanagement GmbH, které v případě jejich oslovení a na základě Vašeho vyžádání zašlou na Vámi v cizině udanou kontaktní adresu potvrzení o Vašem pojištění.

Při ambulantním ošetření včetně lékařem předepsaných léčebných prostředků hradí tyto výdaje za lékařské ošetření postižený člen OeAV ošetřujícímu lékaři na místě. Tato uhrazená částka je pak pojišťovnou UNIQA po zpracování pojistného případu a po odečtení spoluúčasti ve výši 70,- EUR vrácena.

Při zachraňování: Při obdržení účtu od záchranářské služby tento neplaťte, nýbrž pošlete originál na adresu Knox Versicherungsmanagement GmbH. Účet za vrtulník předložte nejprve správci zdravotního pojištění a pak teprve pošlete s jeho vyjádřením (částečné zaplacení, odmítnutí) na adresu Knox Versicherungsmanagement GmbH.

Při ambulantním ošetření (včetně nákupu léčiv): Náklady musíte nést nejprve sami. Účet lékaře musí obsahovat následující údaje: Jméno, datum narození ošetřené osoby, označení nemoci, provedený výkon a doba, potvrzení o zaplacení. Účty je třeba předložit po podání u správce zdravotního pojištění nejpozději 6 měsíců po ukončení cesty, včetně vyjádření správce zdravotního pojištění.

Při ošetřování v místní nemocnici, převozu ze zahraničí, převozu ve vnitrozemí: Nejprve je bezpodmínečně nutné kontaktovat UNIQA Personenversicherung AG (Tel. 0043(0)1 2049999, Fax. 0043 (0) 1 21175-1199 , v úředních hodinách!) nebo kontaktovat

Tyrol Air Ambulance
tel.0043 (0) 512 22422
fax: 0043 (0) 512 28 88 88
e-mail: taa@taa.at (24hodinový servis)

Aby mohly být poskytnuty zálohy na náklady, případně udělána příslušná opatření, je třeba oznámit jméno, adresu, datum narození, a členské číslo AV). Následně bude navázán kontakt s příslušným ošetřujícím lékařem a rozhodnuto o provedení a druhu přepravy (sanitka, vlak, osobní letadlo, sanitární letadlo). Konečné rozhodnutí udělá lékař Europ Assistance, tel.: +43/1/253 3798, e-mail: aws@alpenverein.at

Likvidace pojistné události

Hlášení pojistné události se podává na formuláři UNIQUA-Schadenmeldung. Vyplnění je nutné provést v němčině nebo v angličtině. Návod na vyplnění / překlad naleznete zde.

K vyplněnému formuláři přiložte:

originály faktur a lékařských zpráv
u lékařských zpráv a faktur, které jsou v češtině, přiložte též překlad do němčiny nebo angličtiny,
kopii členského průkazu Alpenvereinu
kopii pasu
bankovní spojení = číslo účtu, adresu banky, SWIFT, IBAN

K dopisu pojišťovně přiložte očíslovaný seznam příloh/dokumentů. Před odesláním si vyhotovte kopie všech dokumentů, které si uschovejte. Vše zašlete na:

KNOX Versicherungsmanagement GmbH
Bundesstr. 23
A-6063 Rum / Innsbruck
Österreich

Servicetelefon Alpenverein: +43/699/14367670
Team Servisierung OeAV:
Viktoria Haider
e-mail: AV-service@knox.co.at

Dokumenty je možno zaslat i oskenované  přímo na výše uvedený email.

V případě smrtelného úrazu

Kontaktujte UNIQA Personenversicherung AG, (p.Regelsberger, tel: 0043-1211 75 35 56 nebo zástupce pí.Schmitt, tel: 0043 - 1 211 75 11 96, fax: 0043 - 1 211 75 11 99) a oznamte podrobnosti pojistného případu včetně jména pojištěného a jeho členského čísla AV.

Ohledně převozu zesnulého kontaktujte Pohřební ústav hl.m.Prahy (pí.Lenka Lacinová, tel:  222 861 156, fax: 224 819 185, mob: 602 266 547), který zajistí převoz a jeho proplacení ze strany UNIQA Personenversicherung AG.

Pokud budete potřebovat s likvidací pojistné události poradit nebo pomoci, rádi Vám pomůžeme prostřednictvím následujícího kontaktu:

alpenverein1@edelweiss.cz
Tel: +420 725 44 29 42


FAQ - často kladené dotazy

1. Není krytí léčebných výloh v rámci pojištění (AWS-Alpenverein Weltweit service) člena OEAV příliš nízké - do 10.000,- EUR?

Částka skutečně není vysoká, pojištění je všeobecně zaměřeno na záchranu, transport a repatriaci osob. Je na zvážení každého, zda tato částka stačí. Případně je nutno posoudit, zda se pohybujete v zemích EU viz " Uplatnění nároku českých pojištěnců na zdravotní péči ve státech EU" nebo mimo tento prostor.

2. Vztahuje se pojištění v rámci OEAV členství  i na potápění a barokomoru.

Ano, pojištění se na potápění vztahuje, avšak v rámci daných Všeobecných podmínek včetně zvážení výše krytí viz otázka č.1.

3. Vztahuje se toto pojištění na lyžování a jachting?

Na lyžování a jachting se toto pojištění vztahuje, vyjma závodů a přípravy na ně viz Všeobecné podmínky. Vždy prosím zvažte výši krytí léčebných výloh viz otázka č.1. Doplňující informace ohledně jachtingu viz otázka č.17 týkající se pojištění právní ochrany.

4. V létě lete se chystám na Ararat a dočetl jsem se, že pojištění v rámci Alpenvereinu ve východní  části Turecka neplatí.

Asijská část Turecka je výslovně vyjmuta pro bod 3 a 4 (Pojištění povinného ručení a Pojištění právní ochrany). Bod 1 (náklady na záchranu) a 2 (náklady na repatriaci, transport a náklady na lékařské ošetření) tuto výjimku nemají.

5. Celá rodina jsme členem u Alpenvereinu a chystáme se na letní trek po Albánii. Platí nám pojištění i v této zemi?

Albánie není uvedena jako výjimka z pojištění v rámci členství v OEAV, tudíž zde toto pojištění platí v plném rozsahu viz Všeobecné podmínky.

6. Vztahuje  se pojištění v rámci OEAV členství na cestu přes Severní pól?

Cesta přes severní pól by v rámci členství v OEAV a za daných Všeobecných podmínek pojištěna nebyla.

7. Vztahuje se rodinné členství i na partnery stejného pohlaví?

Ano, pokud mají stejné trvalé bydliště.

8. Členové OEAV plánují cestu do Austrálie a tam chtějí podniknout přejezd autem přes poušť. Vztahuje se na tuto cestu pojištění v rámci OEAV?

Ano, dle Všeobecných podmínek do 8 týdnů pro bod 2 (transport, repatriace a léčebné výlohy). Právní ochrana – bod 3 a 4 (Pojištění povinného ručení a Pojištění právní ochrany) jsou však vyloučeny.

9. Skupina se chystá přejet na motorkách z Indie do České republiky. Vztahuje se na takovouto cestu pojištění v rámci OEAV členství?

Ano, dle Všeobecných podmínek do 8 týdnů pro bod 2 (transport, repatriace a léčebné výlohy). Právní ochrana – bod 3 a 4 (Pojištění povinného ručení a Pojištění právní ochrany) jsou však vyloučeny.

10. Vztahuje se pojištění v rámci OEAV členství na akrobatické lyžování?

Pokud člen provozuje akrobatické lyžování jako svůj koníček, pak se na něj pojistná ochrana v rámci Všeobecných podmínek AWS vztahuje. Akrobatické lyžování nesmí být vykonáváno profesionálně, pracovně. Člen se nesmí účastnit žádných regionálních, celostátních nebo mezinárodních soutěží. V tomto případě není plněno ani v případě tréninku.

11. Platí pojištění v rámci OEAV členství na Islandu a Faerských ostrovech?

Island a Faerské ostrovy již patří mezi arktické oblasti, tudíž se zde na expedice běžné pojištění OEAV členství nevztahuje. Pokud však cestujete na Island jako běžný turista a Vaše cesta nemá expediční charakter – např. okružní jízda autobusem, pak pojištění v rámci OEAV členství platí. Neplatí zde však pojištění právní ochrany - bod 3 a 4 Všeobecných podmínek AWS.

12. Vztahuje se OEAV členství na speleologii, šnorchlování a potápění?

Ano, pokud tyto činnosti nejsou vykonávány pracovně. Vždy za daných Všeobecných podmínek – AWS.

13. Člen s kardiostimulátorem:

Záchrana: členové se zdravotními potížemi před nástupem na cestu - kardiostimulátor z důvodu srdeční slabosti - jsou pojištěni. Náklady na léčebné ošetření a transport: akutní záchvaty jsou pojištěny, ošetření chronického onemocnění (např. odstranění problémů s kardiostimulátorem) pojištěno není.

14. Kitting

Kitesurfing nebo snowkitting jsou pojištěny (záchrana, lékařské ošetření, transport). Je však třeba prosím brát na zřetel, že kitting musí být provozován v původním smyslu ( použití padáku ke skoku - podíl letu nesmí převažovat).

15. Důvody k transportu do vlasti:

Transport ze strany člena může být vyžadován v případě:

 • pokud existuje život ohrožující onemocnění
 • pokud není na místě poskytována lékařská péče srovnatelná s domácí standardem
 • pokud se očekává pobyt v nemocnici delší než 5 dní

Pokud je jeden z těchto předpokladů splněn, může člen požadovat transport do vlasti. Prosím mějte na zřeteli, že transport musí být organizován přes nouzové telefonní číslo uvedené na AV kartě:

Pro transport (nehoda, nemoc), repatriaci zemřelého – nutný kontakt s Tyrol Air Ambulance:
Tel. +43 (0) 512/22422        
Fax: 288888
UNIQA Personenversicherung AG, tel: +43 (0) 1/2049999        
!!!Jinak bude kryto pouze do výše 750,- EUR!!!

16. Vztahuje se pojištění v rámci OEAV členství i na pracovní cesty do zahraničí?

Pokud člen během služební cesty do zahraničí onemocní nebo má nehodu (též pracovní úraz), pak je pojištěn, tj. budou mu během prvních osmi týdnů plněny léčebné výlohy do 10000,- EUR a náklady na transport neomezeně.
Pozor: u záchrany je to jiné. Ta je hrazena pouze v případě, že se jedná o cestu za volnočasovými aktivitami viz Všeobecné podmínky (AWS).

17. Vztahuje se pojištění právní ochrany a povinného ručení i na jachting?

Na jachting se pojištění povinného ručení a právní ochrany nevztahuje. Bod 3 a 4 Všeobecných podmínek AWS se vztahuje pouze na činnosti Alpenvereinu a na pěší turistiku, horolezectví, lezení po skalách, lyžování, běhu na lyžích, snowboardingu, jízdy na divoké vodě, canyoningu, túry na horském kole.

Jachting a poškození vypůjčených věcí (např. jachty) ve vztahu k bodu 3 a 4 Všeobecných podmínek AWS pojištěno není.


>> on-line přihláška