Arkádie (Řecko)

Hornatá vysočina Arkádie v centru Peloponésu dosahuje na severu Erýmanthosem (2.224m), Chelmosem (2.355m) a Kyyllíni (2.376m) nejvyšších poloh. Krajina má rovinatý ráz pouze kolem Tripolisu a Megalópolisu. Nejdůležitější řekou je Alfíos se svými přítoky. Jiné oblasti naopak nemají odvodnění k moři a proto dochází k tvoření bažin.

Ve 2. tisíciletí př. Kr. náleželo toto těžko přístupné území Arkádům, což nezpochybnili ani Dórové. Svou kmenovou svatyni zasvěcenou Diovi měli na Lykaionu. Dlouho si drželi staré rolnické poměry. Městské státy se rozvíjeli jen na okrajích, jako Tegea a Mantineia. V 5. stol. př. Kr. a pak opět r. 250 se spojili Arkadové do svazu. Podle Strabona byla země v ranné době Římského císařství zpustlá a téměř liduprázdná. Tehdy se stala Arkádia kulisou pastýřské poezie.

V době křižáckých tažení (13. stol.) budovali mnozí franští baroni své hrady v horách Arkádie, např. Nikli u Tegée, Veligósti u Megalopólisu, Karýtena nad Alfíem a Ákova na Ládonu. V turecké době byla založena Tripolitsa, dnešní Tripolis, jako sídlo paši Morey. Teprve poslední desetiletí prorazila dosavadní odloučenost krajiny rozsáhlá výstavba moderních silnic, ale přece si však větší část Arkádie uchovala i nadále svůj neporušený ráz. Tento faktor příznivý pro turistický ruch, má ale za následek u mladé generace značné vystěhovalectví do měst.

Arcadia stále existuje, jednak jako administrativní oblast moderního Řecka a jednak jako historický pojem. Starobylá populace je podobně legendárně proslavená jako Druidové nebo Keltové na SV Evropy. Současníci se na ně dívají s pohrdáním pro jejich údajně primitivní a bázlivý respekt před jejich náboženskými představami. Ne olympský panteon, ale starší božstva země převládla, především ve své zvířecí podobě se slabým nánosem helénské kultury. Bůh Pan převládl nad všemi ve své skutečné podobě, zatímco bytosti napůl lidé napůl vlci byly  uctívány na hoře Lykeon, která jako by tvořila rovnováhu mezi těmito dvěma nábožensko-filosofickými systémy (mezi animismem i helénskými bohy).


Zájezdy s návštěvou Arkádie

Peloponés na kolech

cyklotoulky v teple antického Středomoří

Na řeckém poloostrově Peloponés se nachází množství prvořadých antických památek, pravoslavných kostelů a klášterů, úchvatné modré moře, nebetyčné hory, hluboké kaňony a soutěsky.

15 900 Kč Zobrazit detail zájezdu

Navštívíme: Řecko
Typ zájezdu: Cykloturistika

Termíny:
Máte zájem o tento zájezd? Bohužel nyní nemáme k dispozici žádné aktivní termíny. Pro další vyhlášené termíny sledujte průběžně naše webové stránky nebo pro bližší informace kontaktujte naše prodejny zájezdů. Případně pokud máte vlastní skupinku, konzultujte i možnost připravit zájezd na zakázku.

16 Délka:
16 dnů
N Náročnost:
3-4
D Doprava:
autobusem
S Stravování:
polopenze
U Ubytování:
kemp tábořiště

Další zajímavá místa Řecka


Najdi zájezd na Zážitkovna.cz