Podkarpatské bicyklování - video II

Autor a foto: Martin Horalík

Ze zájezdu: Podkarpatské bicyklování

Záznam z cyklozájezdu na Podkarpatskou Rus v roce 2012