Finsko

Zájezdy

Zájezdy do Finska

Typy zájezdů do Finska


Do finských národních parků

přes Pobaltí na jezerní stezky středního a jižního Finska

Dokonalé splynutí s nedotčenou skandinávskou přírodou v jezerní krajině finských národních parků.

18 900 Kč Zobrazit detail zájezdu

Navštívíme: Finsko
Typ zájezdu: Poznávání s turistikou

Termíny:
Máte zájem o tento zájezd? Bohužel nyní nemáme k dispozici žádné aktivní termíny. Pro další vyhlášené termíny sledujte průběžně naše webové stránky nebo pro bližší informace kontaktujte naše prodejny zájezdů. Případně pokud máte vlastní skupinku, konzultujte i možnost připravit zájezd na zakázku.

17 Délka:
17 dnů
N Náročnost:
2
D Doprava:
autobusem
S Stravování:
polopenze
U Ubytování:
kemp tábořiště


Informace
Finsko

Čuchonsko, Suomi, Země tisíců jezer. Takhle bývá nebo v minulosti byla nazývána tato severská země. Ve všeobecném podvědomí většiny, alespoň trochu zeměpisně znalých občanů, je název Země tisíců jezer. Kdyby to bylo ve vašich silách a opravdu jste všechny jezera spočítali, pak vězte, že celkový počet se bude pohybovat někde kolem číslice 190 tisíc. Přidejte obrovské plochy pokryté zelenými lesy, více než třicet národních parků, polární krajinu Laponska a podivným jazykem mluvící obyvatelstvo. Ano, správě! Jsme ve Finsku!

Poloha: Severovýchodní Evropa, na jihozápadě omýváno Baltským mořem.
Hraniční státy: Švédsko, Norsko, Rusko, Estonsko.
Rozloha: 338 145 km2
Geografie: „Země tisíců jezer a ostrovů“, 10% plochy tvořeno jezery, 179 584 ostrovů. Krajina většinou rovinatá s nízkými kopci, nejvyšší bod Haltitunturi (1.328 m n.m.). 76% plochy souše zaujímají lesy.
Podnebí: Severské mírné, na severu subarktické. Významně ovlivňováno teplým Golfským proudem. Prudké změny teplot i během jednoho dne. V zimě většina země pod sněhem.
Status: Parlamentní republika
Administrativní rozdělení: 6 krajů, autonomní území souostroví Alandy.
Hlavní město: Helsinky
Další velká města: Oulu, Turku, Tampere, Hämeenlinna.
Obyvatelstvo: cca 5,3 milionu
Národnostní složení: Finové (91%), švédskojazyční Finové (5%), Laponci (0,1%)
Jazyk: Finština, švédština
Měna: Euro (EUR)
Mezinárodní telefonní předvolba: 358
Čas: UTC + 2 (tj. o 1 hodinu více než v ČR).
Elektřina: Střídavý proud o napětí 220 V a frekvenci 50 Hz.
Státní vlajka: Modrý kříž na bílém podkladě.
Státní svátky: 1. leden (Nový rok), 6. leden (Zjevení páně), Velikonoce, 1. květen (1. máj), 5. listopadu (Svátek všech svatých), 6. prosinec (Den nezávislosti), 24. – 26. prosinec (Vánoce, 1. a 2. svátek vánoční).


Zajímavosti o Finsku

Finská republika se rozkládá v severovýchodní Evropě na ploše necelých 340 tisíc km2. Na jihozápadě jsou hranice finského území vymezeny vodami Baltského moře, na severozápadě pak Švédskem a Norskem. Na východě vytyčuje hranice Finska nekonečné Rusko. Pod správu Finska náleží také autonomní souostroví Alandy v Baltském moři. Vzhledem k poměrně velké rozloze Finska, je zde malá hustota zalidnění. Na celém území žije pouze 5,4 milionu obyvatel. Hlavní město jsou Helsinky, které leží na jižním pobřeží a nachází se zde největší přístav v zemi.

Území Finska bylo osídleno už v době kamenné. Dlouho se však spekulovalo o skutečnému původu finských obyvatel. Až genetické výzkumy odhalily, že nejpříbuznější lidé jsou belgičtí Vlámové. S ústupem zalednění v 5. tisíciletí před Kristem se začali území Finska usazovat první kmeny z Ruska a střední Evropy. Finsko bylo rozděleno na tři části a jeho sjednocení začalo až s příchodem křesťanství v 10. století. Ve 14. století však byla země připojena ke Švédskému království. V roce 1550 založil švédský král Gustav Vasa Helsinky a dá se říct, že země prosperovala. V 18. století se však Finsko dostalo pod nadvládu carského Ruska. Místní obyvatelstvo si však začalo uvědomovat, že jejich jazyk i tradice pomalu skomírají a došlo tak, podobně jako u nás, k národnímu obrození. V roce 1917 vyhlásilo Finsko svou nezávislost, která byla během krátké doby bolševickým Ruskem uznána. Během druhé světové války bylo několikrát napadeno Sovětským svazem a po válce vyhlásilo neutralitu. V roce 1995 vstoupilo do Evropské unie.

Povrch Finska se může zdát na první pohled rovinatý, je však zvrásněn mnoha mírnými kopečky pokrytými lesními porosty. Nejvyšší bod dosahuje nadmořské výšky 1.328 metrů, nese název Haltitunturi a leží daleko na severu u hranic s Norskem. Necelých 10% rozlohy Finska je tvořeno vodními plochami, zejména jezery, kterých se zde nachází okolo 190 tisíc. Jen o deset tisíc míň napočítáte na finském území ostrovů, z nichž jen přibližně 81 tisíc najdete na moři, převážně na jihozápadním pobřeží. Více než dvě třetiny souše zaujímají rozsáhlé severské lesy, které tvoří obživu pro množství obyvatel. Finové jsou na svou krajinu velmi hrdí, což také dosvědčuje 35 národních parků, jež tak tvoří největší chráněné území v Evropě.

Podnebí ve Finsku je určováno zejména polohou v mírném klimatickém pásmu a významně se na celkovém projevu podílí také teplý Golfský proud. Léta jsou tak příjemně teplá, ovšem zimy dlouhé a chladné. První sníh se ve Finsku objevuje už v listopadu a sněhová pokrývka vydrží až do dubna. Typické jsou však zejména zimní velké teplotní výkyvy, kdy se teplota během jednoho dne může změnit až o 10°C. Zamrzají i jezera a okolní moře. Na severu země v Laponsku už převažuje subarktické klima s krutými studenými zimami.
Čtvrtina finského území se nachází za polárním kruhem a tak je zde možné spatřit půlnoční slunce. Během letních měsíců slunce na severu vůbec nezapadá, na jihu sice zapadne, ale úplná tma se nedostaví.

Jedním z hlavních průmyslových odvětví je ve Finsku, zcela logicky vzhledem k rozloze lesních porostů, zpracování dřeva. V lesnictví pracuje značná část venkovského obyvatelstva. Stejně tak umí Finové efektivně využít množství vodních ploch, rybolov je dalším odvětvím, ve kterém tato země vyniká. Také se zde nalézají ložiska železné rudy a zlata. Celosvětový věhlas si získal výrobce telekomunikačních technologií Nokia. Pro finský průmysl platí pravidlo být k přírodě co nejšetrnější. Přesto zde najdeme hned tři atomové elektrárny slouží k pokrytí nemalé spotřeby energie.

Finské obyvatelstvo hovoří dvěma úředními jazyky. Pro 92% většinu je to finština, druhým úředně schváleným jazykem je švédština. Setkat se také můžete s menšinovou ruštinou či estonštinou, svým vlastním ugrofinským jazykem pak hovoří obyvatelé Laponska Sámové. Většina finské populace je koncentrována v jižní části země ve velkých městech jako jsou Helsinky, Tampere či nejstarší Turku.

Neodmyslitelným prvkem finské kultury je bezpochyby sauna, která patří ke standardnímu vybavení každé domácnosti. Sauna je pro Finy nejen očistným, ale především místem společenským. Pokud přijdete k Finovi na návštěvu, je velmi pravděpodobné, že vás pozve právě do sauny. Jelikož byla sauna považována za nejčistší místo, ženy zde dokonce i rodily. První popisy sauny na finském území pocházejí už z 11. století.

Zajímavé odkazy:
http://finland.fi/ - praktické informace o Finsku
http://www.finland.com/ - hlavní fakta o Finsku
http://www.visitfinland.com/ - oficiální cestovní a turistický portál
http://finsko.svetadil.com/ - český informační portál o Finsku
http://en.ilmatieteenlaitos.fi/ - finský meteorologický institut
http://www.wunderground.com/global/FI.html - podrobná předpověď počasí pro Finsko
http://www.webcam.nu/finland/ - seznam významných webkamer ve Finsku
http://www.mzv.cz/helsinki - Velvyslanectví České republiky v Helsinkách

Důležitá telefonní čísla:
112 – mezinárodní tísňová linka
10022 – pohotovostní číslo policie
0800110420 – hovor na účet volaného v ČR
00358 / 405030008 – nouzová linka Velvyslanectví České republiky v Helsinkách

Fotky

Fotografie ze zájezdů do Finska

Do finských národních parků

© Foto: Ivo "Fík" Dokoupil, Alžběta Stollová, David Kolba, Sylva Janhubová

přes Pobaltí na jezerní stezky středního a jižnícho Finska

Zajímavá místa

Zajímavá místa FinskaNajdi zájezd na Zážitkovna.cz