Kurz horských průvodců CK KudrnaS ohledem na profesionalitu služeb poskytovaných našim klientům věnujeme maximální úsilí vzdělávání průvodců a sportovních instruktorů. V oblasti vzdělávání horských průvodců spolupracujeme s Českým spolkem horských průvodců (dále ČSHP), který je jediným českým zástupcem mezinárodní asociace horských průvodců UIMLA oprávněným k organizaci jak průvodcovských kurzů s národní akreditací MŠMT a MMR tak i navazujícího kurzu s mezinárodní licencí UIMLA. Kurzy jsou vedené profesionály z řad mezinárodních horských průvodců UIMLA, mezinárodních horských vůdců UIAGM, instruktorů horských svazů UIAA a Alpenvereinu, profesionálních záchranářů a dalších odborníků.

NAUČÍTE SE

 • znalosti první pomoci, řešení neodkladných zdravotních stavů
 • organizovat a realizovat jakoukoli záchranu v horském terénu, lanové techniky
 • komunikačním dovednostem, organizování skupiny, řešení krizových situací
 • potřebnou legislativu, vyhlášky a problematiku pro výkon profese horského průvodce
 • zásadám přežití a nouzového bivakování v zimních i letních horách
 • dokonale zvládat navigaci a orientaci v horském terénu
 • vnímat horské prostředí (základy botaniky, zoologie, geologie zážitkovou metodou)
 • bezpečnému pohybu po zajištěných cestách (via-ferratách), včetně způsobů záchrany
 • kompletní ledovcové problematice, včetně způsobů záchrany
 • bezpečnému pohybu v zimním lavinovém terénu

Vzdělání probíhá formou dvou dílčích částí (složených ze samostatných víkendových bloků):

Rekvalifikační část = národní horský průvodce

Absolvováním akreditovaného rekvalifikačního kurzu MŠMT, který je zakončený zkouškou profesní kvalikace 65–020-M získáte národní licenci horského průvodce. Se získaným certifikátem můžete požádat o vydání živnostenského listu pro horskou průvodcovskou činnost.

Rekvalifikační část počet hodin datum konání cena místo konání
Komunikace, prezentace, osobní rozvoj 30 16.11. - 19.11. 2017 2.500 Kč ČR
Problematika práce horského průvodce 25 19.1. - 21.1. 2018 2.500 Kč ČR
První pomoc zážitkem 50 11.4. - 15.4. 2018 4.000 Kč ČR
Orientace a navigace 30 22.3. - 25.3. 2018 3.000 Kč ČR
Horské prostředí 30 5.5. - 8.5. 2018 3.000 Kč ČR
Bezpečnost a záchrana - letní prostředí 40 7.6. - 10.6. 2018 3.500 Kč ČR
Lanové techniky 30 2.11. - 4.11. 2018 2.500 Kč ČR
Zimní horský terén 50 2.2. - 6.2. 2019 4.500 Kč Rakousko
Bezpečnost a záchrana - zimní prostředí 40 7.2. - 10.2. 2019 4.500 Kč Rakousko
Zkouška PK 65-020-M Horský průvodce 30 15.3. - 17.3. 2018 3.000 Kč ČR, AT
355 hodin 34.000 Kč  

Kurz je zakončen zkouškou profesní kvalifikace PK 65-020-M Horský průvodce dle zákona č. 179/2006 Sb o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání po jejímž úspěšném složení můžete požádat o vydání živnostenského oprávnění pro horskou průvodcovskou činnost.

Cena nezahrnuje: dopravu, ubytování a stravu

Cena zahrnuje: kvalifikované lektory, studijní materiály, výukové prostory a pomůcky, exkurze

VSTUPNÍ POŽADAVKY pro přijetí:

Podmínkou pro přijetí do kurzu je úspěšné absolvování vstupního bloku, ověřující základní vstupní schopnosti a dovednosti pro práci horského průvodce. Prověření probíhá formou venkovních aktivit a zážitkové pedagogiky v oblastech: psychické a fyzické způsobilosti, schopnosti orientace v terénu, základních znalostí pravidel první pomoci a základní techniky práce s horolezeckým materiálem. Pokud úspěšně absolvujete letní část kurzu, pokračujete v zimní části.

VSTUPNÍ BLOK proběhne v termínu 14.10. - 15.10. 2017 a 13.1. - 14.1. 2018 na Vysočině. Blok začíná v sobotu od 10.00 hod a bude ukončen v neděli před 17.00 hod. Bližší informace obdržíte po registraci přihlášky, kterou zašlete na adresu ČSHP. Cena vstupního bloku: 1.500 Kč. V ceně není ubytování a stravování.

VSTUPNÍ PŘEDPOKLADY:

 • dosažení věku 18 let
 • ukončené základní, nebo středoškolské vzdělání
 • bezúhonnost (prokazuje se výpisem z rejstříku trestů)
 • potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti pro pohyb a vedení osob v horském terénu
 • základní znalost: pohybu, orientace, počasí a bezpečnosti v horách
 • předchozí praxe pohybu v horském terénu
 • vyplnění přihlášky a uhrazení registračního poplatku

POŽADAVKY k získání národní LICENCE

 • úspěšné absolvování letní a zimní části, závěrečných praktických zkoušek
 • úspěšné absolvování zkoušky profesní kvalifikace 65-020-M Horský průvodce

SCHÉMA PROGRAMU:

Vzdělání probíhá formou dvou dílčích částí (složených ze samostatných bloků):

národní: absolvováním a splněním všech podmínek přípravného kurzu a složením zkoušky profesní kvalifikace se stanete horským průvodcem s národní licencí, na jejímž základě můžete požádat o vydání živnostenského oprávnění pro horskou průvodcovskou činnost.

mezinárodní: absolvováním a splněním všech podmínek se stanete mezinárodním horským průvodcem IML (International mountain leader) s mezinárodní licencí UIMLA. 

 

Mezinárodní část = mezinárodní horský průvodce IML

Úspěšný absolvent se stane mezinárodní horským průvodcem IML s mezinárodní licencí UIMLA.

Kvalifikační část počet hodin datum konání cena místo konání
Zajištěné cesty 45 11.4. - 14.4. 2019* 6.000 Kč Rakousko
Ledovcový terén 45 2.8. - 5.8. 2019* 6.000 Kč Rakousko
Letní hodnocení IML 45 26.9. - 29.9. 2019* 6.000 Kč Slovinsko
Zimní hodnocení IML 45 30.1. - 2.2. 2020* 6.000 Kč Rakousko
Celkem 180 hodin   24.000 Kč  

* v případě dostatečného počtu studentů jsou vypsány dva termíny bloku. V podobných termínech proběhnou bloky i v roce 2017 / 2018.

Cena zahrnuje: kvalifikované lektory, studijní materiály, výukové prostory a pomůcky, exkurze

Cena nezahrnuje: dopravu, ubytování a stravu 

Cena je splatná po přijetí do kurzu, kurzovné je možné rozložit do splátek.

Vstupní požadavky:

Podmínkou pro registraci do mezinárodní části je úspěšné ukončení národní části vzdělání.

Požadavky k získání licence UIMLA:

 • úspěšné absolvování bloků: letní a zimní hodnocení IML
 • vykázaná praxe 20 letních a 20 zimních mezinárodních horských dní
 • úspěšnost v písemných zkouškách min. 90%
 • úspěšnost v praktických zkouškách 100%
 • odevzdání a obhajoba závěrečné práce
 • členství v Českém spolku horských průvodců

Letní a zimní hodnocení IML:

Na blok „hodnocení IML“ je možná registrace po absolvování předchozích výukových bloků a zároveň je nutné mít odevzdanou a vyhodnocenou praxi v podobě mezinárodních horských dnů. Před registrací na zimní hodnocení je nutné mít odevzdanou a vyhodnocenou závěrečnou práci. Při úspěšném absolvování zimního hodnocení IML a splnění všech podmínek získáváte licenci UIMLA.

Ostatní informace:

 • vzdělání je nutné dokončit nejpozději do 5 let od podání přihlášky
 • udělení licence UIMLA je navázáno na členství v Českém spolku horských průvodců a splnění podmínek vyplývajících z členství (pravidelné pokračující vzdělávání, pojištění odpovědnosti). V opačném případě nemůže být licence vydána, nebo bude pozastavena.

Definice praxe:

 • student si po dobu vzdělání vede deník horského průvodce
 • do deníku je evidována praxe v podobě mezinárodních letních a zimních horských dní

Vysvětlení jednotlivých pojmů:

MEZINÁRODNÍ LETNÍ HORSKÝ DEN (MLHD)

Horská túra v letním terénu, která trvá minimálně 6 hodin, jsou během ní dodržovány zásady ochrany přírody a splňuje alespoň polovinu z následujících požadavků:

 • je vykonána pod hranicí 3000 m s celkovým převýšením alespoň 1000 m
 • je vykonána nad 3000 m s převýšením alespoň 300 m
 • plánování zahrnuje využití předpovědi počasí
 • je použito orientačních dovedností a navigačních pomůcek (mapa, kompas, výškoměr, nebo GPS)
 • je nutné upravit trasu na základě skutečných podmínek v terénu
 • túra pokračuje i ve špatném nebo zhoršujícím se počasí
 • bylo nutné překonat úseky s trvalým zajištěním, nebo sněhová pole
 • bylo nutné zdolat výstup nebo sestup sutí

MEZINÁRODNÍ ZIMNÍ HORSKÝ DEN (MZHD)

Horská túra v zimním terénu, která trvá minimálně 6 hodin, jsou během ní dodržovány zásady ochrany přírody a splňuje alespoň polovinu z následujících požadavků:

 • je vykonána pod hranicí 3000 m s celkovým převýšením alespoň 500 m
 • je vykonána nad 3000 m s převýšením alespoň 300 m
 • plánování zahrnuje využití předpovědi počasí a lavinového nebezpečí
 • je použito orientačních dovedností a navigačních pomůcek (mapa, kompas, výškoměr, nebo GPS)
 • je nutné upravit trasu na základě skutečných podmínek v terénu
 • túra pokračuje i ve špatném nebo zhoršujícím se počasí
 • v průběhu dne je v terénu neustále vyhodnocováno lavinové nebezpečí

PŘÍPRAVNÁ ČÁST

Pro studenty, kteří potřebují získat základy, nebo větší zkušenost v některých tématech kurzu organizujeme přípravné kurzy.

 • Studenti mají možnost procvičit, obnovit nebo získat dovednosti pro úspěšné absolvování bloků
 • Jedná se o individuální přípravu na míru
 • Minimální počet studentů pro realizaci jsou 4 osoby (v některých případech 2 osoby)
 • Termíny a lokace jsou řešeny po dohodě s vedením kurzu na základě zájmu

Realizujeme tyto přípravné kurzy:

 • Základní kurz orientace a navigace
 • Úvod do horského prostředí
 • Lanové techniky a základy horolezectví
 • Ferratový kurz – základy, kurz pro pokročilé
 • Ledovcový kurz – základy
 • Přežití v přírodě – základy
 • Prezentační a komunikační dovednosti – kurz pro pokročilé

Před odesláním přihlášky si prosím pozorně pročtěte všeobecné obchodní podmínky. Vyplněním a odesláním přihlášky s těmito podmínkami souhlasíte.

>> chci poslat přihlášku <<