Petrohrad (Rusko)

Oficiální název tohoto druhého největšího ruského města zní Sankt-Petěrburg. Rozkládá se na severozápadě Ruska ve Finském zálivu a žije zde téměř 5 milionů obyvatel. Po smrti V.I. Lenina neslo město název Leningrad, s pádem Sovětského svazu se však vrátilo k původnímu názvu. Dá se říci, že Petrohrad je kulturním centrem celého Ruska a také se zde nachází jeden z nejdůležitějších přístavů v zemi. Díky množství úchvatných památek zejména z 18. až 20. století byl Petrohrad zařazen na seznam Světového dědictví UNESCO.
Město se však zrodilo za ohromného úsilí dělníků pracujících mnohdy až do smrtelného vyčerpání. V roce 1703 se ruský car Petr Veliký rozhodl, že zde i přes nepříznivé přírodní podmínky založí své nové sídlo. Nedlouho poté se Petrohrad stal hlavním městem Ruské říše, jímž zůstal až do roku 1919. Právě zde v Petrohradu byla 7. listopadu 1917 zahájena výstřelem z křižníku Aurora Velká říjnová socialistická revoluce, která měla za následek nastolení komunismu a vznik SSSR.
Nejkrásnější, nejskvostnější stavbou Petrohradu je bezpochyby Zimní palác se zlatem zdobenými interiéry. Postavit jej nechala Alžběta, dcera Petra Velikého. Později byla k paláci přistavěna další budova, v současnosti největší galerie na světě, petrohradská Ermitáž. Její zakladatelkyně Kateřina Veliká skupovala umělecká díla po celém světě a dnes tato jedinečná sbírka čítá na tři miliony uměleckých děl.
Po dlouhých čtyřicet let dřelo celkem 440 tisíc dělníků na stavbě jednoho z největších chrámů světa - Katedrála svatého Izáka. Vypíná se do výšky až sto metrů a do jejích útrob se vleze na 14 tisíc návštěvníků. Její kopule je zhotovena z čistého zlata.
Nejstarší stavbou v Petrohradu je Petropavlovská pevnost, která je současně také nejnavštěvovanější památkou. Její součástí je katedrála Petra a Pavla. Pozornosti návštěvníků města by neměla uniknout ani Jantarová komnata, jejíž zdi jsou vykládány pouze jantarem a zlatem.
Turisticky velmi atraktivní jsou petrohradské bílé noci. Petrohrad se totiž nachází v blízkosti severního polárního kruhu a tak slunce v letních měsících sice zapadne, ale absolutní tma nenastane.

Zajímavé odkazy:
http://www.petrohrad.cz/ - české stránky věnované Petrohradu
http://www.promitani.cz/petrohrad/ - fotocestopis z Petrohradu
http://virtualspb.com/ - virtuální průvodce Petrohradem
http://www.sanktpeterburg.cz/ - další české stránky o Petrohradu


Zájezdy s návštěvou Petrohradu

Moskva, Petrohrad a Solovecké ostrovy

toulky nejstaršími ruskými městy a nedotčenou Karélií až na tajemný sever ke 14 památkám UNESCO

Putování srdcem historického Ruska, za nejvýznamnějšími památkami ruského umění, stavitelství i ruskou duší. Zamilujete si nekonečné ruské lesy, srdečnost místních lidí a nádhernou přírodu Ruska - a ta láska vás už nikdy neopustí.

23 800 Kč Zobrazit detail zájezdu

Navštívíme: Litva, Rusko
Typ zájezdu: Poznávání s turistikou

Termíny:
Máte zájem o tento zájezd? Bohužel nyní nemáme k dispozici žádné aktivní termíny. Pro další vyhlášené termíny sledujte průběžně naše webové stránky nebo pro bližší informace kontaktujte naše prodejny zájezdů. Případně pokud máte vlastní skupinku, konzultujte i možnost připravit zájezd na zakázku.

24 Délka:
24 dnů
N Náročnost:
2
D Doprava:
autobusem
S Stravování:
polopenze
U Ubytování:
hostel tábořiště

Další zajímavá místa Ruska


Najdi zájezd na Zážitkovna.cz