Pont di Veia (Itálie)

Skalní most Pont de Veia se nachází se ve Veronských Alpách (též Monti Lessini), což je okrajová součást jižních vápencových Alp. Svými rozměry je největším skalním mostem v Itálii a třetím v Evropě. Je to tedy skalní perforace větší než naše Pravčická brána (ta je navíc skutečně skalní brána, nikoliv most). Nachází se v nadmořské výšce 620 m. Jeho celková výška je 30 m, výška samotného otvoru 23 m, šířka 42-52 m a mocnost klenby 6-7 m. Hloubka (tj. délka otvoru ve smyslu toku potoka) je 15 m. Vznikl zřícením stropu visuté, dómovité vývěrové jeskyně situované těsně pod horním okrajem krasového kaňonu. Nachází se v tence vrstevnatých a velmi slabě ukloněných (5-10°) jurských vápencích. Obě tyto vlastnosti, spolu s nestejnou tvrdostí a tedy i „pevností“ jednotlivých vrstev různého stáří a také velkými rozměry jeskynního dómu způsobily zborcení stropu. Na dně propadliny o průměru 50-60 m vidíme dodnes obrovské bloky pocházející ze zříceného stropu. Temeno na vrcholu mostu je ploché a téměř rovné, neboť vzniklo podle vrstevní spáry, shodné s vrstevnatostí horniny, což je v tak dokonalé podobě u skalních mostů spíše výjimečné. Současně to však umožňuje pohodlnou přístupnost a přechod po temenu mostu.

Jeskyni vytvořil malý podzemní tok, který i dnes vyvěrá z malého portálu v levé stěně propadliny, spolu s druhým, občasným vývěrovým tokem, který protéká propadlinou podélně po celé délce. Společně protékají pod skalním mostem a přímo pod jeho vnějším okrajem směrem do kaňonu vytvářejí 15 m vysoký vodopád, pod ním potůček stéká dál na dno kaňonu. Samotný skalní most i přilehlé jeskyně ústící jak do propadliny (kdysi to vlastně byly postranní chodby vývěrové jeskyně), tak i další jeskyně v těsném okolí jsou významnými archeologickými nalezišti.


Zájezdy s návštěvou Pont di Veia

Tajné šperky střední Itálie V nabídce opět v roce 2020

toulky krajem vína, umění, hor a moře - poznejte přírodní, kulturní a kulinářské perly hezky po svých

Střední Itálie skrývá mnohé skvosty, které jsou davům turistů, mířícím do Říma, Florencie či Pisy, takřka neznámé. Přesto tato “tajná” místa mnohdy předčí ta turisticky přesycená svou atmosférou, krásou a jedinečností.

11 600 Kč Zobrazit detail zájezdu

Navštívíme: Itálie
Typ zájezdu: Poznávání s turistikou

Termíny:
Máte zájem o tento zájezd? Bohužel nyní nemáme k dispozici žádné aktivní termíny. Pro další vyhlášené termíny sledujte průběžně naše webové stránky nebo pro bližší informace kontaktujte naše prodejny zájezdů. Případně pokud máte vlastní skupinku, konzultujte i možnost připravit zájezd na zakázku.

10 Délka:
10 dnů
N Náročnost:
2-3
D Doprava:
autobusem
S Stravování:
polopenze
U Ubytování:
kemp

Další zajímavá místa Itálie


Najdi zájezd na Zážitkovna.cz