Portugalsko

Zájezdy

Zájezdy do Portugalska

Typy zájezdů do Portugalska


Madeira - podzimní jednodenní túry T1: vyprodáno T2: 1 volné místo

podzimní toulky ostrovem věčného jara

Jednodenní výlety za přírodními krásami nevelkého portugalského ostrova, který je jako stvořený pro milovníky nespoutané přírody a exotické květeny.

11 800 Kč Zobrazit detail zájezdu

Navštívíme: Portugalsko
Typ zájezdu: Horská turistika Poznávání s turistikou

Termíny:
25.10.2019 – 1.11.2019

8 Délka:
8 dnů
N Náročnost:
2
D Doprava:
letecky
S Stravování:
snídaně
U Ubytování:
penzion

Karneval na Madeiře

jednodenní turistika a menší bratr karnevalu v Riu

Akce pro všechny milovníky exotické květeny, fotografy i vyznavače pouliční zábavy a pestrobarevných karnevalových průvodů, ale také pro ty z vás, kteří máte rádi nespoutanou přírodu a přitom se neradi vláčíte s těžkým batohem na zádech.

10 800 Kč Zobrazit detail zájezdu

Navštívíme: Portugalsko
Typ zájezdu: Horská turistika Poznávání s turistikou

Termíny:
19.2.2020 – 26.2.2020

8 Délka:
8 dnů
N Náročnost:
2
D Doprava:
letecky
S Stravování:
snídaně
U Ubytování:
penzion

Madeira - jednodenní túry

toulky ostrovem pralesů, hor, levad a orchidejí

„Ráj uprostřed Atlantiku“, „Ostrov věčného jara“, „Květinový koš Atlantiku“ – nejznámější přívlastky nevelkého portugalského ostrova, který je jako stvořený pro milovníky nespoutané přírody a exotické květeny.

10 800 Kč Zobrazit detail zájezdu

Navštívíme: Portugalsko
Typ zájezdu: Horská turistika Poznávání s turistikou

Termíny:
Máte zájem o tento zájezd? Bohužel nyní nemáme k dispozici žádné aktivní termíny. Pro další vyhlášené termíny sledujte průběžně naše webové stránky nebo pro bližší informace kontaktujte naše prodejny zájezdů. Případně pokud máte vlastní skupinku, konzultujte i možnost připravit zájezd na zakázku.

8 Délka:
8 dnů
N Náročnost:
2
D Doprava:
letecky
S Stravování:
snídaně
U Ubytování:
penzion

Květinový festival na Madeiře (15 dnů)

jednodenní turistika a jedinečný zážitek na rajském ostrově

Akce pro všechny milovníky exotické květeny, fotografy i botaniky, ale také pro ty z vás, kteří máte rádi nespoutanou přírodu a přitom se neradi vláčíte s těžkým batohem na zádech.

18 900 Kč Zobrazit detail zájezdu

Navštívíme: Portugalsko
Typ zájezdu: Horská turistika Poznávání s turistikou

Termíny:
Máte zájem o tento zájezd? Bohužel nyní nemáme k dispozici žádné aktivní termíny. Pro další vyhlášené termíny sledujte průběžně naše webové stránky nebo pro bližší informace kontaktujte naše prodejny zájezdů. Případně pokud máte vlastní skupinku, konzultujte i možnost připravit zájezd na zakázku.

15 Délka:
15 dnů
N Náročnost:
2
D Doprava:
letecky
S Stravování:
snídaně
U Ubytování:
penzion

Květinový festival na Madeiře (8 dnů)

jednodenní turistika a jedinečný květinový svátek na rajském ostrově

Akce pro všechny milovníky exotické květeny, fotografy i botaniky, ale také pro ty z vás, kteří máte rádi nespoutanou přírodu a přitom se neradi vláčíte s těžkým batohem na zádech.

10 100 Kč Zobrazit detail zájezdu

Navštívíme: Portugalsko
Typ zájezdu: Horská turistika Poznávání s turistikou

Termíny:
Máte zájem o tento zájezd? Bohužel nyní nemáme k dispozici žádné aktivní termíny. Pro další vyhlášené termíny sledujte průběžně naše webové stránky nebo pro bližší informace kontaktujte naše prodejny zájezdů. Případně pokud máte vlastní skupinku, konzultujte i možnost připravit zájezd na zakázku.

8 Délka:
8 dnů
N Náročnost:
2
D Doprava:
letecky
S Stravování:
snídaně
U Ubytování:
penzion

Madeira - jednodenní túry s horským přechodem (15 dní)

jednodenní turistika i horský přechod na květinovém ostrově

Kombinace jednodenních túr s ubytováním v penzionu a horského přechodu Madeiry za zvýhodněnou cenu.

13 900 Kč Zobrazit detail zájezdu

Navštívíme: Portugalsko
Typ zájezdu: Horská turistika

Termíny:
Máte zájem o tento zájezd? Bohužel nyní nemáme k dispozici žádné aktivní termíny. Pro další vyhlášené termíny sledujte průběžně naše webové stránky nebo pro bližší informace kontaktujte naše prodejny zájezdů. Případně pokud máte vlastní skupinku, konzultujte i možnost připravit zájezd na zakázku.

15 Délka:
15 dnů
N Náročnost:
2 (jednodenní túry) - 4 (přechod)
D Doprava:
letecky
S Stravování:
snídaně (v penzionu)
U Ubytování:
penzion tábořiště

Madeira - horský přechod

toulky ostrovem pralesů, hor, levad a orchidejí

Horský přechod volně navazuje na týdenní poznávací zájezd na Madeiru a může tedy posloužit jako plynulé prodloužení či samostatný zájezd.

5 500 Kč Zobrazit detail zájezdu

Navštívíme: Portugalsko
Typ zájezdu: Horská turistika

Termíny:
Máte zájem o tento zájezd? Bohužel nyní nemáme k dispozici žádné aktivní termíny. Pro další vyhlášené termíny sledujte průběžně naše webové stránky nebo pro bližší informace kontaktujte naše prodejny zájezdů. Případně pokud máte vlastní skupinku, konzultujte i možnost připravit zájezd na zakázku.

8 Délka:
8 dnů
N Náročnost:
4
D Doprava:
letecky
S Stravování:
snídaně (v penzionu)
U Ubytování:
penzion tábořiště


Informace
Portugalsko

Portugalsko se proslavilo zejména v období zámořských objevů. Kdy patřilo k největším evropským mocnostem Z jeho přístavů vyráželi na dobrodružné objevné výpravy do vzdálených končin za kormidly svých lodí největší mořeplavci své doby. Bartolomeo Dias, Vasco de Gama či Fernao de Magalhaes, jehož výprava přinesla důkazy o kulatosti Země. Proslavené jsou také portugalské pláže, skalnaté útesy, tradiční víno či životní pohoda místních obyvatel.

Poloha: V jihozápadním cípu Evropy na Pyrenejském poloostrově. Západní a jižní břehy omývány Atlantským oceánem.
Hraniční státy: Španělsko.
Rozloha: 92 391 km2
Geografie: Západní a jižní část pokryta nížinami se skalnatým pobřežím. Sever a východ je zvrásněn pahorkatinami a horskými pásmy s nejvyšší horou Torre (1.993 m n.m.). Nejvýznamnější řeky jsou Tejo a Duoro s četnými přehradami.
Podnebí: Převažuje středomořské subtropické klima s horkými léty a mírnými deštivými zimami. Průměrné letní teploty se pohybují okolo 24°C a zimní kolem 10°C.
Status: Parlamentní republika.
Administrativní rozdělení: 18 okresů a dvě autonomní oblasti Madeira a Azory.
Hlavní město: Lisabon.
Další velká města: Porto, Braga, Coimbra, Guimaraes.
Obyvatelstvo: cca 10,7 milionu.
Národnostní složení: Portugalci a přistěhovalci z afrických zemí.
Jazyk: Portugalština.
Měna: Euro (EUR)
Mezinárodní telefonní předvolba: +351
Čas: UTC +0 (tj. o jednu hodinu méně jako v ČR).
Elektřina: Střídavý proud o napětí 220 V a frekvenci 50 Hz.
Státní vlajka: Levá třetina zelená, pravé dvě třetiny červené. Na rozmezí barev státní znak.
Státní svátky: 1. leden (Nový rok), 25. duben (Den svobody), 1. květen (Svátek práce), 10. červen (Den Portugalska), 15. srpen (Nanebevzetí Panny Marie), 5. říjen (Vyhlášení republiky), 1. listopad (Svátek všech svatých), 1. prosinec (Obnovení nezávislosti), 8. prosinec (Neposkvrněné početí), 25. prosinec (Vánoce).


Zajímavosti o Portugalsku

Portugalsko, oficiálním názvem Portugalská republika se rozléhá na západě Pyrenejského poloostrova. Je sevřeno španělskými hranicemi na východě a vodami Atlantského oceánu na západě. Politicky řadíme k Portugalsku ještě zámořské kolonie Madeira a Azorské ostrovy. V celé zemi žije asi 10,5 milionu obyvatel, z toho 3 miliony žijí v aglomeraci hlavního města Lisabonu, který zároveň patří k nejstarším evropským městům. Rozloha státu je srovnatelná s Českou republikou a činí zhruba 92 tisíc km2. Jediným oficiálním jazykem je portugalština.

Území Portugalska bylo osídleno již před pěti tisíci lety, což je doloženo četnými archeologickými nálezy. V prvním tisíciletí před naším letopočtem se zde vystřídali Řekové, Féničané a následně se zde usadili Keltové. Ve 3. století před Kristem přišla krátká éra Kartáginců, kteří však byly zanedlouho během Punských válek vytlačení Římany. Po násilné reconquistě, kdy byli z celého Pyrenejského poloostrova vytlačeni všichni Arabové, vzniklo samostatné Portugalské království. Největší slávy dosáhlo Portugalsko v 15. století zásluhou zámořských objevů. Nejprve v roce 1488 obeplul Bartolomeo Dias Mys Dobré naděje, o deset let později pak Vasco de Gama objevil cestu do Indie. Své kolonie zakládali Portugalci jak v Asii a Africe, tak i v Jižní Americe, kde vznikla jejich největší kolonie Brazílie. Portugalská republika byla vyhlášena v roce 1910, neměla však dlouhého trvání. V roce 1961 se začalo rozpadat portugalské koloniální panství a v roce 1974 byla svržena diktatura a opět vyhlášena republika.

Povrch Portugalska je poměrně rozmanitý. Jižní část je tvořena převážně úrodnými nížinami zakončenými skalnatým pobřežím. Sever a východ země je tvořen horskými pásmy Serra de Nogueira, Serra da Estrela a Serra de Monchique, dosahující nadmořské výšky téměř dva tisíce metrů. Nejvýznamnější řeky v Portugalsku jsou zejména Tejo a Duoro, na nichž jsou budovány rozlehlé vodní nádrže. Azorské ostrovy a Madeira jsou vulkanického původu. Protože se nacházejí v místě styku dvou litosférických desek, je zde velké riziko zemětřesení.

Podnebí Portugalska je velmi ovlivňováno Atlantským oceánem. Na západě a severu země tak panuje typické oceánské klima s mírnými zimami bohatými na srážky a příjemnými teplými léty, kdy se průměrná teplota pohybuje kolem 24°C. Na jihu už však působí vliv Středozemního moře a subtropického pásu. Teploty tak v letních měsících dosahují hodnot kolem 35°C.

Portugalsko disponuje velkými zásobami nerostných surovin jako černého uhlí, uranu, mědi, stříbra či soli. Závislé je naopak na dovozu ropy a zemního plynu. Portugalsko zaujímá první místo na světě v produkci korku. Největšími průmyslovými středisky země jsou města Lisabon a Porto, které se proslavilo světoznámým Portským vínem. Podstatnou složkou národní ekonomiky jsou také příjmy z cestovního ruchu, vždyť Portugalsko každoročně navštíví 20 milionů turistů. S čím má však Portugalsko velké problémy je negramotnost jeho občanů, která činí na evropské poměry nezvyklé velké číslo 5%.

Kultura Portugalska je velmi ovlivněna bohatou historií země a zejména zámořskými objevy. Jedinečný pro tuto zemi je zejména Manuelský sloh z 15. století, v němž se zobrazuje bohatství země získané zámořskými objevy. Pojmenováno je po králi Manuelovi I., za jehož vlády dosáhly zámořské plavby největších úspěchů. Oblíbená v Portugalsku je také tradiční keramika z místních hrnčířských dílen. Typická hudba zvaná Fado má v sobě velkou emocionální sílu, podobně jako blues. Za národní sport je považován fotbal.

Zajímavé odkazy:
http://www.turismodeportugal.pt/ - portugalský turistický portál
http://www.portugal.com/ - souhrnné informace o Portugalsku
http://www.portugalsko.info/ - český informační portál o Portugalsku
http://www.weatheronline.co.uk/Portugal.htm - předpověď počasí pro Portugalsko
http://www.mzv.cz/lisbon/ - České velvyslanectví v Lisabonu
http://www.portugal-webcams.com/ - webkamery v Portugalsku

Důležitá telefonní čísla:
112 – mezinárodní tísňová linka
347 47 30, 346 61 41 – policie Lisabon
+351-213010487 - České velvyslanectví v Lisabonu

Fotky

Fotografie ze zájezdů do Portugalska

Karneval na Madeiře

© Foto: David Barták, Lucie Bartáková, Honza Haruda

Akce pro všechny milovníky exotické květeny, fotografy i vyznavače pouliční zábavy a pestrobarevných karnevalových průvodů doplněná nejkrásnějšími túry po ostrově, jemuž se po právu přezdívá "Květinový koš Atlantiku".

Madeira

© Foto: Eva Foltová, David Barták, Lucie Bartáková a archiv CK Kudrna

Nejkrásnější túry po ostrově, jemuž se po právu přezdívá "Květinový koš Atlantiku".

Madeira a květinový festival

© Foto: Eva Foltová

Pestrobarevná záplava exotické květeny v ulicích Funchalu a nejkrásnější túry po ostrově, jemuž se po právu přezdívá "Květinový koš Atlantiku".

Portugalsko

© Foto: Michael Pokorný a Michaela Poborská

Nasajte všemi smysly okouzlující scenérie výspy na evropském "konci Světa".

Články

Články ze zájezdů do Portugalska

Madeirská vína

Madeirská vína

Autor a foto: Milan Jána

Madeirská vína text a foto: Milan Jána Uprostřed nekonečných vod Atlantického oceánu leží malý, hornatý a zelený portugalský ostrov –…

Zobrazit celý článek

Z toulek po Madeiře

Z toulek po Madeiře

Autor a foto: Milan Jána a Veronika Skálová, Eva Foltová

Vyrazíte-li přes devatero hor a devatero řek směrem na západ, dojedete k nekonečným vlnám tyrkysového Atlantiku. Zde, necelých 1.000 km…

Zobrazit celý článek

Zajímavá místa

Zajímavá místa PortugalskaNajdi zájezd na Zážitkovna.cz