Podkarpatská rus

20.3.2019, Martin Mitaš, promítání v jízdárnách Lednice, 18:00

Podkarpatská Rus v sobě zahrnuje nejen část východních Karpat, ale i většinu horního potisí. Jde o území ležící na
jihozápadě dnešní Ukrajiny, které však mezi světovými válkami bylo součástí Československa a ještě před tím
Uherské říše. Kraj, do kterého zasahovali výpravy loupežníka Olexi Dovbuše a kde později působil i zběh Nikola
Šuhaj, jehož příběh volně zpracoval Ivan Olbracht a k slávě ho přivedlo zpracování v Baladě pro banditu.
V našem promítání zhlédnete nejen nekonečné horizonty polonin a stíny pralesů, ale dozvíte se něco i o městech a
dalších památkách tohoto na dějinné zvraty bohatého kraje. Fotografie vás vtáhnou mezi místní lidi a při vyprávění
budete sdílet jejich osudy i přítomnost.
Přednáška vám také nastíní možnosti sportovního vyžití a to nejen při turistice v horách, ale i při splouvání
karpatských řek, vyjížďkách na kole či zimních výpravách na lyže či sněžnice.