TRHOVÉ SVINY – Loutková scéna KD, od 18 hod.

22.1. MAROKO – Petr Pavliska

26.2. GRUZIE – Martin Mitáš       

19.3. PATAGONIE – Michaela Poborská