Sevastopol (Ukrajina)

Sevastopol je přístavní město ležící na pobřeží Černého moře poloostrova Krym. Město je správní jednotkou nespadající pod působnost Krymské autonomní republiky, nýbrž je stejně jako hlavní město Kyjev přímo podřízen ukrajinské vládě.

Dříve zde sídlila sovětská černomořská flotila, nyní zde sídlí ruská a ukrajinská loďstva.

Město bylo v historii 2x dlouze obléháno. Poprvé bylo město dobyto v roce 1855, po téměř ročním obléhání v Krymské válce (1853–56). Podruhé šlo o střetnutí Rudé armády s německými a rumunskými vojsky během Velké vlastenecké války, která probíhala od 30. října 1941 do 9. července 1942 a jejím výsledkem bylo opět dobytí tohoto významného černomořského přístavu.

V roce 1945 dostalo město, od Stalina, vyznamenání „Město-hrdina“.

 Ve městě můžeme spatřit řadu antických vykopávek, ale i mnoho památníků a soch válečných hrdinů. Příjemnou procházku můžeme strávit podél pobřeží na oblíbené promenádě.

 http://cs.wikipedia.org/wiki/Sevastopol

http://www.sevastopol.info/


Další zajímavá místa Ukrajiny


Najdi zájezd na Zážitkovna.cz