Solovecké ostrovy (Rusko)

Souostroví Solovecké ostrovy jsou omývány vodami Bílého moře v Archangelské oblasti Ruska. Podle posledních údajů zde žije necelá tisícovka obyvatel. Krajina na ostrovech je poměrně kopcovitá s množstvím sladkovodních jezer ledovcového původu. Některé jezera leží dokonce v bezprostřední blízkosti moře a jejich voda je průzračně čistá. Místní krajinu dokreslují ještě rašeliniště a jehličnaté lesy.
Historie osídlení ostrovů je velmi dlouhá. Nejstaršími památkami lidského osídlení jsou takzvané Solovecké labyrinty vystavěné z kamenů. Jejich stáří je odhadováno na 5 tisíc let, ovšem původní význam nebyl nikdy přesně objasněn.
Počátky prvního stálého osídlení se však vztahují k roku 1429, kdy se na ostrovech vylodili dva pravoslavní mniši, kteří prohlásili toto místo za svaté a založili klášter. Z původní nevelké dřevěné stavby se časem vyvinul majestátný chrám sloužící zároveň jako pevnost. Přicházet sem začali rolníci a řemeslníci a klášter velmi prosperoval. Přestože klášter několikrát obléhali nepřátelská vojska, nikdy nebyl dobyt.
Za účelem ochrany hraničního pásma byla na ostrově vybudována pevnost, která později sloužila jako vězení. V roce 1923 zde Sovětský svaz zřídil mimořádně tvrdý Severní tábor zvláštního určení, který posloužil pro vznik dalších podobných táborů známých pod názvem gulagy. Situace vygradovala za vlády Naftalije Antonoviče Frenkela, kdy byli vězni krutě mučeni a vražděni. Heslem tábora se stal výrok: „Z trestance musíme dostat všechno v prvních třech měsících, pak ho už nepotřebujeme“ Činnost tábora byla ukončena v roce 1939 a do dnešní doby se neví, kolik lidí zde přišlo o život.
V roce 1974 byla ostrovy vyhlášeny historickým a památkově chráněným územím. Po pádu komunismu byly ostrovy v roce 1992 zařazeny na seznam Světového dědictví UNESCO. Na ostrov Anzer je přesto přístup omezen a dostat se sem lze pouze klášterní lodí a následně veslicí. Nachází se zde mimo jiné i posvátná Solovecká bříza, jenž vyrostla ve tvaru kříže. Solovecké ostrovy i tak patří k nejnavštěvovanějším místům severního Ruska.

Zajímavé odkazy:
http://www.solovky.ru/ - oficiální stránky Soloveckých ostrovů
http://www.uivt.cas.cz/~arnost/ksh/kok4.html - článek se spoustou informací o Solovkách
http://solovki.info/ - informační portál ostrovů, rusky i anglicky


Zájezdy s návštěvou Soloveckých ostrovů

Moskva, Petrohrad a Solovecké ostrovy

toulky nejstaršími ruskými městy a nedotčenou Karélií až na tajemný sever ke 14 památkám UNESCO

Putování srdcem historického Ruska, za nejvýznamnějšími památkami ruského umění, stavitelství i ruskou duší. Zamilujete si nekonečné ruské lesy, srdečnost místních lidí a nádhernou přírodu Ruska - a ta láska vás už nikdy neopustí.

23 800 Kč Zobrazit detail zájezdu

Navštívíme: Litva, Rusko
Typ zájezdu: Poznávání s turistikou

Termíny:
Máte zájem o tento zájezd? Bohužel nyní nemáme k dispozici žádné aktivní termíny. Pro další vyhlášené termíny sledujte průběžně naše webové stránky nebo pro bližší informace kontaktujte naše prodejny zájezdů. Případně pokud máte vlastní skupinku, konzultujte i možnost připravit zájezd na zakázku.

24 Délka:
24 dnů
N Náročnost:
2
D Doprava:
autobusem
S Stravování:
polopenze
U Ubytování:
hostel tábořiště

Další zajímavá místa Ruska


Najdi zájezd na Zážitkovna.cz