Alpenverein

výběr zájezdu
 Zvolte typ zájezdu
Destinace
 Zvolte destinaci
Termín
Odjezd
+/-
Návrat
+/-
Cena
Cena od
Cena do
Ubytování

Strava

Doprava


Náročnost
Náročnost

Alpenverein

Výhody Alpenvereinu | Provizorní členský průkaz | Jak se přihlásit | Členské příspěvky | Všeobecné smluvní podmínky | Připojištění trvalé invalidity | Platnost členství a pojištění | Řešení pojistné události | FAQ

Alpenverein CK KudrnaRakouský Alpenverein (ÖAV) je dnes se svými téměř 550 000 členy největším horolezeckým sdružením Rakouska. Nejdůležitějšími úlohami Alpenvereinu jako alpinistického svazu je podpora a provádění sportovních činností v horách jako jsou horská turistika, horské výstupy, lezení, skialpinismus a mnohé trendové sporty a k tomu nutné vzdělávání odborníků. Na vypracování a prosazení konceptu k bezpečnému provádění sportu je při tom kladena velká pozornost. Svaz dává k dispozici chaty, cesty a vybavení pro lezení, a tím požadovanou infrastrukturu. Stará se o odborné poradenství a informace např. svými mapami, odbornými časopisy a internetovými službami. Jako největší alpinistický svaz se považuje za trvalého a účinného zástupce zájmů všech sportovců v horách Rakouska.

Společenské zaměření

Sociální angažovanost svazu se stává viditelnou ve své úspěšné práci s rodinami a mládeží a ve vlastním programu pro seniory. Nabízí fundované zážitkově pedagogické vzdělávání a celoročně pečuje o dětské a mládežnické skupiny, prázdninové tábory. A také o postižené účastníky a četné mládežnické domovy a prostory. Tím, že Alpenverein vede mládež k zážitkům v přírodě a horách, vykonává důležitou službu společnosti.

Ochránce přírody a životního prostředí

Jako „advokát Alp“ si Alpenverein vybojoval právo zasahovat do uspořádání alpského prostoru a etabloval se jako ekologické svědomí v otázkách životního prostředí v Alpách. Je kmotrem a partnerem alpských přírodních parků a ostatních chráněných oblastí. Angažovaní členové spolupracují na projektech pro ochranu přírody a při vysazování lesů v horách.

Svaz superlativů

 • 550 000 členů je členem největšího rakouského sportovního svazu,
 • 235 horských chat a 13 000 míst pro přespání činí Alpenverein největším ubytovacím podnikem v Rakousku,
 • 26 000 km Alpenvereinem udržovaných cest je rakouské největší sportovní „náčiní“,
 • chaty a cesty Alpenvereinu stejně jako více než 200 lezeckých stěn představují podstatnou část nabídky pro letní turismus a pro sportovní aktivity v horách pro téměř 3 miliony Rakušanů a další turisty z ostatních zemí,
 • 12 000 funkcionářů a tisíce spolupracovníků se starají svým nasazením o udržení a poskytování této nabídky.

 

Provizorní členský průkaz

Často se setkáváme se žádostí o co nejrychlejší zaslání členské karty, protože se chystáte na cesty a chcete co nejdříve začít využívat výhody členství. On-line registrační systém  ALPENVEREIN.CZ, který je v non-stop provozu, a navazující Provizorní členský průkaz garantují velmi rychlé přihlášení. Pomocí tohoto systéme lze provádět registraci kdykoliv tj. i o víkendech a kdekoliv, kde je přístup na internet. Po registraci a po provedení úhrady členství (kartou, bankingem, …) obdržíte Provizorní členský průkaz obratem na mailovou adresu, kterou uvedete v on-line registraci. Provozorní členský průkaz garantuje všechny výhody členství vč. unikátního pojištění 21 dnů od vystavení. Všechny data zadávaná do registračního systému ALPENVEREIN.CZ jsou přitom ochráněna proti zneužití. Originální členský průkaz posíláme obratem po úhradě členství poštou na adresu uvedenou v on-line registračním systému.

 

>> on-line přihláška <<

Výhody členství v Alpenvereinu

 • 50% slevu za přenocování na horských chatách v Rakousku a zahraničí.
 • Stejná užívací práva mají na chatách Německého alpského svazu (DAV), Švýcarského alpského klubu (SAC), Lichtenštejnského alpského svazu (LAV), Italského alpského klubu (CAI), Francouzského alpského klubu (CAF), Alpského svazu Jižních Tyrol (AVS), Španělského horolezeckého svazu (FEM), Slovinského horolezeckého sdružení (PZS) a Řeckého alpského klubu (CAH).
 • Rakouská Huettenmarke garantuje plné užívací právo a odpovídající slevy na chatách „Turistického spolku přátel přírody“ (TVN), Rakouského turistického klubu (OeTK), Rakouského alpského klubu (OeAK) a některých místních horolezeckých sdružení.
 • Snížené ceny ve více než 90 údolních ubytovnách a smluvních domech Alpského svazu ( soukromé hostince nacházející se v údolích).

Na chatách Alpského svazu:

 • Přednostní přijetí ( přidělení míst na spaní před nečleny).
 • Exklusivní možnost objednání míst na spaní předem.
 • Exklusivní nárok na zlevněné jídlo a pití pro horolezce a vodu na přípravu čaje.
 • Možnost použití samoobslužných prostor, tzv. Winterraumů.
 • Seznam chat rakouského, německého a jihotyrolského Alpenvereinu najdete na www.alpenverein.at

Pojistná ochrana:

 • Horolezecké zákonné pojištění odpovědnosti ( paušálně až 3 miliony EUR pro každou poškozenou osobu), pojištění zavazadel na chatách a transportních lanových drahách.
 • Evropské pojištění právní ochrany až 35 000,- EUR.
 • Alpenverein Weltweit Service:
  náklady na záchranu: do 25 000 EUR,
  transport a repatriace: neomezeně
  pobyt ve stacionární nemocnici: 10 000 EUR
  Více viz Smluvní pojistné podmínky.

!!! POJIŠTĚNÍ NA JEDNU CESTU JE PLATNÉ VŽDY 8 TÝDNŮ OD VYCESTOVÁNÍ ZE ZEMĚ TRVALÉHO POBYTU  !!! Poté je třeba se vrátit do země trvalého pobytu, popř. uzavřít jiné individuální pojištění na dobu nad 8 týdnů.

Další:

 • sleva 20% u The North Face a sleva 15% v prodejnách Rock Point (odkaz na kupony na slevy zde)

Jak se přihlásit

Děkujeme za váš zájem o členství v Rakouském alpském svazu Alpenverein, a to v jeho sekci Praha-Innsbruck (č.608). Členství v Alpenvereinu je spojeno s mnoha výhodami, mimořádnou předností a výhodou členství v ALPENVEREIN.CZ je unikátní systém pojištění mnoha druhů volnočasových aktivit jako např. vysokohorská turistika, horolezectví, canyoning, skialpinismus a jiné sporty. Přesné informace o pojistných podmínkách najdete v české verzi Smluvních podmínek pojištění označených jako AWS.CZ.

Přihlásit se můžete přímo zde přes on-line formulář. V případě jakýchkoliv problémů se na nás můžete obrátit prostřednictvím e-mailu ck@kudrna.cz .

Postup vyplnění přihlášky k získání členství

 1. Je potřeba vyplnit všechna povinná pole. Přihlášku vyplní všichni noví i současní členové (AV číslo zadejte prosím ve formátu 608xxxxxx) z důvodu kontroly stávajících údajů. Zkontrolujte především rok, na který se do Alpenvereinu hlásíte. V případě, že Vás systém nevyhledá, vyplňte prosím přihlášku celou. Po vyplnění formuláře bude automaticky na základě udaných dat vygenerována členská skupina (A/B/C/Cf) a budete vyzváni ke kontrole zadaných údajů. V případě, že jsou údaje správné, odešlete přihlášku.
 2. Po vyplnění formuláře obdržíte email s rekapitulací Vámi vyplněných údajů, celkovou částkou a informacemi k úhradě. V případě platby kartou budete přesměrováni na platební bránu. Pokud si přesto nebude vědět rady napište nám email.
 3. Po vyplnění registrace a po provedení úhrady členských poplatků obdrží zaregistrovaný člen AV emailem provizorní členský průkaz. Kartičku s členským číslem Vám pošleme poštou nebo si ji můžete vyzvednout osobně v prodejnách CK Kudrna.

>> on-line přihláška <<

Členské příspěvky

 • vstupní poplatek pro nové členy: 0,- Kč
 • vystavení a zaslání duplikátu členské karty: 0,- Kč

SKUPINA A: 1.610 Kč
dospělý člověk  ve věkové skupině 28-64 let

SKUPINA B: 1.240 Kč
zvýhodněné členství pro:

 • partneři kategorie A (mají společnou domácnost)
 • členové horské záchranné služby
 • senioři od 65 let (roč. 1954 a starší)
 • junioři od 19 do 27 let (roč. 1992 − 2000)

SKUPINA B: 680 Kč

 • zdravotně postižení (platí pro osoby se stupněm postižení od 50 %, tj. II. Nebo III. stupeň invalidity)

Děti a mládež: 680 Kč 
děti/mládež do 18 let

RODINNÉ ČLENSTVÍ:
rodiny s jedním nebo více nezaopatřenými dětmi 0 až 18 let, nebo u studentů 19 až 27 let (příspěvek platí pouze rodiče) např.:

 • otec 1610 Kč + matka 1240 Kč + děti gratis - 2 850 Kč
 • nebo rodič samoživitel/ka + děti gratis - 1 610 Kč
 • nebo otec invalidní 680 Kč + matka 1240 Kč + děti gratis - 1 920 Kč
 • nebo otec invalidní 680 Kč + matka invalidní 680 Kč + děti gratis - 1 360 Kč

Součástí členského příspěvku je i komplexní servis a pojištění definované v české verzi Smluvních podmínkek pojištění označených jako AWS.CZ.

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné podmínky AlpenvereinVšeobecné podmínky ke stažení v PDF


>> on-line přihláška <<


Připojištění trvalé invalidity

DŮLEŽITÁ ZMĚNA OD 1.12.2018

Na základě dohody mezi vedením rakouského Alpenvereinu a rakouskou pojišťovnou Generali Versicherung AG, pojistitelem pro ÖAV, bylo rozhodnuto, že od 1.12.2018 si mohou členové Alpenvereinu uzavírat připojištění trvalé invalidity pouze přes níže uvedené stránky:

https://oeav.mitgliederversicherungsservice.at/versicherungen/unfall-lebensrente/

Na výše uvedených stránkách najdete podmínky připojištění v německém jazyce. Pro sjednání připojištění klikněte na zelené pole "ONLINE BEITRETEN", vyplňte Vaše nacionále, vyberte typ připojištění. Platba probíhá v € platební kartou.
Upozorňujeme, že toto připojištění si mohou sjednat pouze členové Alpenvereinu, kteří mají na aktuální rok zaplacené členství. Při objednávce připojištění bude tato skutečnost ověřena.
Úhrada připojištění na rok 2019 je možná od 1.9.2018 (platnost připojištění začíná 1.1.2019).

Základní informace o připojištění trvalé invalidity

Pro zajištění členů ÖAV pro případ nehody při volnočasových aktivitách s následkem trvalé invalidity (invalidita od 50 %) nabízí partner ÖAV, rakouská pojišťovna Generali, produkt nazvaný Generali Unfall-Lebensrente. Při úhradě základního tarifu tohoto připojištění bude v případě nehody a následné trvalé invaliditě postižený člen AV dostávat do konce života měsíční odškodné ve výši 450 €, výše připojištění a měsíční odškodné pro jednotlivce i zvýhodněné tarify pro rodiny platí podle níže uvedených tabulek. Připojištění mohou využívat i členové AV starší 74 let.

Standardní tarif pro připojištění trvalé invalidity pro jednotlivce:

výše připojištění měsíční odškodné
9 € 450 €
18 € 900 €
27 € 1350 €

Zvýhodněný tarif pro připojištění trvalé invalidity pro rodiny (s dětmi do 15 let):

výše připojištění pro rodinu měsíční odškodné pro postiženého člena rodiny
33 € 450 €
66 € 900 €
99 € 1350 €

Jednorázové odškodné - při úrazu člena AV do 15 let je vypláceno jednorázové odškodné v následující výši:

výše připojištění pro jednotlivce nebo pro rodinu jednorázové odškodné
9 / 33 € 89000 €
18 / 66 € 178000 €
27 / 99 € 267000 €

Pro členy AV starší 74 let je výše jednorázového odškodného v této výši:

výše připojištění jednorázové odškodné
9 € 8900 €
18 € 17800 €
27 € 26700 €

 

Dojde-li k úmrtí postiženého člena AV, který měl toto připojištění, bude uvedené odškodné vypláceno jeho životnímu partnerovi nebo jeho dědicovi po zbytek období, které chybí do 20 let po vzniku nehody.

 

KDO NEMŮŽE BÝT PŘIPOJIŠTĚN:

 • osoby trvale pracovně neschopné a osoby s nervovými poruchami, psychicky labilní lidé, osoby s neurologickými problémy

CO NENÍ PŘIPOJIŠTĚNO:

 • smrtelný úraz člena AV
 • nehody, které vzniknou při závodech s motorovými vozidly, leteckých sportech, závěsném létání, paraglidingu, aviatice, parašutismu. Pojištěny jsou ale nehody při používání motorových letadel schválených k přepravě osob

Österreichischer Alpenverein ani Kudrna s.r.o. neodpovídají za správnost a obsah jiných informací než uvedených v německé verzi na webové stránce nebo v informačním prospektu. V případě výkladu platí jako závazná pouze originální, německá verze.


>> on-line přihláška


Platnost členství Alpenverein

Členství je platné od okamžiku identifikace příslušného členského poplatku na účtu CK Kudrna nebo po platbě v hotovosti na prodejnách CK Kudrna.

Členství platí vždy kalendářní rok s přesahem do 31.1. následujícího roku.

Součástí členství je i pojištění (viz Smluvní podmínky pojištění ounačené jako AWS.CZ). V případě, že by v lednu následujícího roku došlo k pojistné události a následně k plnění z tohoto pojištění, pak je člen povinen uhradit členský poplatek i na následující rok.

Člen je povinen v případě svého vystoupení z OEAV zaplatit členský příspěvek právě probíhajícího roku. Písemné žádosti o vystoupení jsou přijímány nejpozději do 31. října.

Platnost pojištění v rámci členství v OEAV

Pojištění je platné od 00:00 hodin následujícího dne po identifikaci příslušného členského poplatku na účtu CK Kudrna nebo po platbě v hotovosti na prodejnách CK Kudrna.

Pojištění je platné po celý kalendářní rok s přesahem do 31.1. následujícího roku.

Jestliže však dojde v průběhu ledna k pojistně události a členství pro příslušný rok u stávajícího člena nebylo dosud uhrazeno - pojištění bude platné pouze v tom případě, když bude členství doplaceno nejpozději do 14 dní po nehodě, a když byl postižený v předcházejícím roce členem OEAV tj. měl uhrazeno členství za předchozí rok.


Nehoda a pojistná událost - jak postupovat

NEHODA

 • dojde-li k nehodě, při které je třeba zajistit pomoc, ohlásí se událost na stanici horské služby, na nejbližší chatě, na linku 112 atd.
 • při ohlášení nehody je nutné udat základní informace o nehodě, popsat místo nehody, uvést jména postižených i informace o jejich členství v ÖAV (číslo průkazu ÖAV)
 • je nutné vyčkat na příchod nebo přílet záchranářů (helikoptéra, pozemní záchranářský tým) nebo postupovat dle jejich pokynů
 • postižený člen předkládá záchranářům průkaz ÖAV
 • následuje-li vzdušný nebo pozemní transport do nejbližší nemocnice, je vhodné, když postižený člen ÖAV má doprovod (doprovodná osoba může být např. jeden ze skupiny, který byl účasten při nehodě - doprovázející osoba nemusí být členem ÖAV)

ZÁCHRANNÁ AKCE

 • za záchrannou akci vystaví záchranářská organizace fakturu, kterou posílá na adresu postiženého člena ÖAV, která je uvedena v průkazu ÖAV
 • po obdržení faktury postižený člen ÖAV tuto fakturu neplatí
 • originál faktury je třeba ve vlastním zájmu v co nejkratší době poslat k likvidaci (na ALPY nebo na KNOX) spolu s řádně vyplněným formulářem o pojistné události (německy Schadenmeldung či anglicky Notification of claim)

OŠETŘENÍ NEBO POBYT V NEMOCNICI

 • při ambulantním ošetření nebo při příjmu v nemocnici se postižený člen ÖAV identifikuje nejprve průkazem EHIC (evropský průkaz zdravotního pojištění)
 • v případě hospitalizace je nutné kontaktovat Europ Assistance, T +43/1/253 3798, F +43/1/313 89 1304, aws@alpenverein.at
 • za ambulantní ošetření i za léky provede obvykle postižený člen ÖAV na místě úhradu ošetřujícímu lékaři. Od lékaře obdrží lékařskou zprávu, fakturu a doklad o výši provedené úhrady - doklady jsou vystaveny na jméno ošetřeného člena AV.
 • za pobyt v nemocnici i za provedené lékařské služby vč. poskytnutých léků postižený člen ÖAV obvykle v nemocnici neplatí - úhrada se provádí fakturou, kterou obdrží postižený člen ÖAV většinou až po návratu na adresu svého trvalého bydliště. Někdy obdrží postižený člen ÖAV fakturu i lékařskou zprávu při opuštění nemocnice do vlastních rukou.
 • dokumentaci za ambulantní ošetření (lékařská zpráva a doklad o provedené úhradě za ošetření) i dokumentaci za pobyt v nemocnici (lékařská zpráva a faktura) předkládá postižený člen ÖAV k likvidaci nejprve po linii své zákonné zdravotní pojišťovny (VZP, OZP, ZPMV, ...)
 • postižený člen ÖAV požádá svou zákonnou zdravotní pojišťovnu (VZP, OZP, ZPMV, ...) o refundaci nákladů a o písemné vyjádření, jakou částkou se tato zákonná pojišťovna na likvidaci výše uvedených výdajů podílela
 • před repatriací (lékařsky nutným převozem do místa bydliště) je nutné kontaktovat Europ Assistance, T +43/1/253 3798, F +43/1/313 89 1304, aws@alpenverein.at, jinak bude uhrazena jen částka do 750 €

HLÁŠENÍ O POJISTNÉ UDÁLOSTI

 • hlášení o pojistné události předkládá postižený člen AV na formuláři - německy nebo anglicky
 • pro záchranné akce, pro převozy a pro lékařské výdaje je platný formulář SCHADENMELDUNG FÜR BERGUNGS-, RÜCKHOL-, HEILBEHANDLUNGSKOSTEN resp. NOTIFICATION OF CLAIM FOR RESCUE, REPATRIATION AND MEDICAL TREATMENT COST
 • pro pojištění zákonné odpovědnosti platí formulář Schadenmeldung Haftpflichtversicherung resp. Notification of claim under third party liability insurance
 • pro pojištění právní ochrany platí formulář Schadenmeldung Rechtsschutzversicherung resp. Notification of claim under legal expences insurance
 • formuláře jsou ke stažení zde
 • formulář je nutné vyplnit německy nebo anglicky (rukou nebo na stroji/PC), musí být podepsán vlastní rukou a poslán poštou; sken zaslaný elektronicky pojišťovna neakceptuje

PŘÍLOHY K HLÁŠENÍ O POJISTNÉ UDÁLOSTI

K vyplněnému formuláři o pojistné události je nutné přiložit:

 1. v případě záchranné akce originál faktury nebo faktur za tyto akce
 2. v případě ambulantního ošetření originály nebo kopie lékařské zprávy, doklad o provedené úhradě za ošetření a pak také originál potvrzení zákonné zdravotní pojišťovny o tom, jakou částkou se na likvidaci výdajů za podílela; protože postižený člen AV provádí obvykle úhradu nebo částečnou úhradu těchto výkonů, uvede na Hlášení o pojistné události i číslo svého účtu v mezinárodním formátu (IBAN a BIC)
 3. v případě pobytu v nemocnici originály nebo kopie lékařské zprávy, faktur za ošetření a lékařské výkony v nemocnici a pak také originál potvrzení zákonné zdravotní pojišťovny o tom, jakou částkou se na likvidaci výdajů podílela. Pokud se postižený člen AV podílel na úhradě faktur za pobyt nebo lékařské výkony v nemocnici, doloží doklady o provedené úhradě těchto výkonů a i v tomto případě číslo svého účtu v mezinárodním formátu (IBAN a BIC)
 • lékařské zprávy a faktury, které jsou v češtině, musí být přeloženy do němčiny nebo angličtiny (nemusí být odborný překlad)
 • pokud posíláte více dokumentů, přiložte očíslovaný seznam všech příloh

ZASLÁNÍ DOKUMENTACE

 • dokumentace připravená a uspořádaná výše uvedeným způsobem může být zaslána k likvidaci buď na ALPY, Štefánikova 63, 150 00 Praha 5 nebo na KNOX Versicherungsmanagement GmbH, Bundesstrasse 23, A 6063 Rum, AUSTRIA.
 • pokud členové sekce Praha – Innsbruck (č. 608) pošlou výše uvedenou dokumentaci na ALPY, je třeba k dokumentům přidat navíc vyplněnou a podepsanou plnou moc; společnost ALPY zajišťuje poradenství a servis při vyřizování a likvidaci pojistné události; ALPY tento servis poskytuje pouze členům sekce Praha - Innsbruck (č.608), tj. těm, kteří jsou registrováni přes ALPENVEREIN.CZ, členům jiných sekcí tento servis neposkytujeme
 • pokud pošlete dokumenty na KNOX, ALPY do probíhající komunikace již nebude a nemůže zasahovat
 • doporučujeme, aby si každý před odesláním dokumentace k likvidaci zhotovil kopie všech zasílaných dokladů


Formuláře jsou ke stažení zde

SMRTELNÝ ÚRAZ

 • je nutné nejprve kontaktovat Europ Assistance, T +43/1/253 3798, F +43/1/313 89 1304, aws@alpenverein.at
 • budete-li organizovat převoz pozůstalého zpět do ČR, můžete kontaktovat Pohřební ústav hl. m. Prahy (pí Lacinová nebo pí Kočí, tel. +420 222 861 156, mobil: 602 266 547), případně pohřební službu ve Vašem okolí

POJISTNÁ UDÁLOST, KTERÁ SE STANE NA ÚZEMÍ ČR

Pokud se členovi AV stane úraz na území ČR a postižený je zaměstnán nebo je řádný student tj. platí zákonné zdravotní pojištění, je úraz vyřizován a likvidován po linii zákonné zdravotní pojišťovny - při úrazu se předkládá průkaz pojištěnce (VZP, OZP, ....). 
Dojde-li při úrazu člena AV v ČR k poškození zdraví s následkem trvalé invalidity a pokud má tento poškozený člen AV připojištění trvalé invalidity, pak uplatní toto připojištění v plném rozsahu. Totéž platí pro pojištění zákonné odpovědnosti i právní ochrany.


FAQ - často kladené dotazy

1. Není krytí léčebných výloh v pojištění, které je součástí členství v Alpenvereinu (AWS-Alpenverein Weltweit Service), příliš nízké - do 10.000,- EUR?

Částka skutečně není vysoká. Limity krytí záchranných akcí i repatriací jsou však dostačující. V zemích EU se na krytí léčebných výloh spolupodílí česká zákonná zdravotní pojišťovna. Členové ÖAV si mohou tuto částku připojištěním navýšit až na částku €500000. Je na zvážení každého, zda jsou limity dostačující, nebo zda si sjednat připojištění. Pro cesty do Severní Ameriky, Číny či Japonska doporučujeme navýšit si limity krytí léčebných výloh.

2. Vztahuje se pojištění, které je součástí členství v Alpenvereinu, i na šnorchlování či potápění a na léčení v barokomoře?

Ano, pokud jsou provozovány jako volnočasová aktivita. Výdaje za léčení v barokomoře spadají do léčebných výloh s limitem 10.000,- EUR. V případě potápění doporučujeme navýšit si limity krytí léčebných výloh.

3. Vztahuje se pojištění, které je součástí členství v Alpenvereinu, na kitting, jachting, nebo speleologii?

Ano, pokud jsou provozovány jako volnočasová aktivita.

4. Vztahuje se rodinné členství i na partnery stejného pohlaví?

Rodinné členství mohou mít i nesezdané páry (vč. párů stejného pohlaví), které žijí ve stejné domácnosti. Stejnou trvalou adresu mít nemusí.

5. Vztahuje se pojištění, které je součástí členství v Alpenvereinu, na lyžování či akrobatické lyžování?

Ano, pokud jsou provozovány jako volnočasová aktivita. Pokud jsou provozovány závodně (vč. tréninků), pojištěné nejsou.

6. Vztahuje se pojištění, které je součástí členství v Alpenvereinu, i na členy s kardiostimulátorem?

Podobně jako u chronických onemocnění jsou kryté akutní záchvaty či náhlé zhoršení zdravotního stavu. Není kryté ošetření chronického onemocnění (např. odstranění problémů s kardiostimulátorem).

7. Za jakých podmínek je možná repatriace do vlasti?

Předpokladem pro repatriaci je kromě způsobilosti pojištěného k tomuto převozu také to, že:

a)     postižený je v ohrožení života,

b)     léčba v místě úrazu neodpovídá standardu léčby v zemi pobytu postiženého,

c)     lze očekávat, že pobyt v nemocnici bude trvat déle než 5 dnů.

Při hospitalizaci a před případnou repatriací je třeba kontaktovat Europ Assistance (kontakty jsou uvedené na průkazce). Repatriace je finančně neomezená, pokud je organizována přes Europ Assistance. Jinak bude uhrazena částka maximálně 750,- EUR.

8. Vztahuje se pojištění, které je součástí členství v Alpenvereinu, i na pracovní cesty do zahraničí?

Člen AV, který jede na krátkodobou pracovní cestu, je pojištěn pouze částečně:

- po dobu trvání výkonu práce nejsou pojištěny výdaje za záchranné akce (dle bodu 1 podmínek), pojištěné jsou však výdaje za lékařské ošetření (dle bodu 2 podmínek)

- ve volném čase (po ukončení pracovní činnosti) je člen AV pojištěn bez omezení.

9. Vztahuje se pojištění odpovědnosti a právní ochrany i na jachting?

Pojištění odpovědnosti a právní ochrany (dle bodů 3-5 podmínek) platí pouze pro vyjmenované sportovní činnosti (turistika, turistika v horách, vysokohorská turistika, horolezectví, lezení po zajištěných cestách, lyžování, skialpinismus, běh na lyžích, snowboarding, jízda na divoké vodě, canyoning a jízda na horském/trekovém kole). Pro jachting tedy pojištění odpovědnosti a právní ochrany neplatí.


>> on-line přihláška


Fotogalerie