Alpenverein - Rakouský alpský svaz

Za zážitky bez obav
výběr zájezdu
 Zvolte typ zájezdu
Destinace
 Zvolte destinaci
Termín
Odjezd
+/-
Návrat
+/-
Cena
Cena od
Cena do
Ubytování

Strava

Doprava


Náročnost
Náročnost

Alpenverein - Rakouský alpský svaz

Co je Alpenverein  •  Výhody členství  •  Cena  •  Připojištění trvalé invalidity  •  FAQ

Alpenverein CK Kudrna Nespornou výhodou členství v Alpenverein je mimo jiné pojištění pro turistiku, lyžování, skialpinismus, horolezectví, MTB, divokou vodu a řadu dalších sportů. Pojištěny jsou i záchranné a pátrací akce včetně přivolání vrtulníku, stejně jako odpovědnost za případné soudní výlohy.

Co je Alpenverein?

Rakouský Alpenverein (ÖAV) je dnes se svými téměř 550 000 členy největším horolezeckým sdružením Rakouska. Nejdůležitějšími úlohami Alpenvereinu jako alpinistického svazu je podpora a provádění sportovních činností v horách jako jsou horská turistika, horské výstupy, lezení, skialpinismus a mnohé trendové sporty a k tomu nutné vzdělávání odborníků. Na vypracování a prosazení konceptu k bezpečnému provádění sportu je při tom kladena velká pozornost. Svaz dává k dispozici chaty, cesty a vybavení pro lezení, a tím požadovanou infrastrukturu. Stará se o odborné poradenství a informace např. svými mapami, odbornými časopisy a internetovými službami. Jako největší alpinistický svaz se považuje za trvalého a účinného zástupce zájmů všech sportovců v horách Rakouska.
Více se o Alpenverein dočtete zde.

Chci se stát členem 

Provizorní členský průkaz - Alpenverein Express

Když potřebujete pojištění ihned.
Ve formuláři zvolte úhradu Express a pohodlně zaplaťte přes GO Pay platební bránu. Obratem vám na e-mail dorazí provizorní průkaz a členství/pojištění platí od následující půlnoci. Ihned po autorizaci platby bude na váš kontaktní e-mail automaticky odeslán odkaz na stažení tzv. provizorního průkazu Alpenvereinu pro všechny osoby uvedené v registraci. Platnost provizorního průkazu je 21 dnů.
Do 3 pracovních dnů vám vystavíme standardní průkaz (-y) a odešleme jej na vaši korespondenční adresu.

 

Výhody členství v Alpenvereinu

Členství v Alpenvereinu přináší řadu výhod zejména rodinám. Ale nejen jim!
U rodin, jejichž oba rodiče patří ke stejné sekci Alpenvereinu, obdrží děti bez vlastních příjmů členství vč. pojištění zdarma (nejvýše do 27 let). Totéž platí i pro rodiče, kteří vychovávají děti sami. Je však nutné děti přihlásit.
Rakouský Alpenverein tvoří 197 sekcí. Pojištění a všeobecné výhody jsou pro všechny stejné. Jednotlivé sekce a jejich zastoupení mohou svým členům poskytovat i další benefity.
S námi získáte mnohem více. 

 • 50% slevu za přenocování na horských chatách v Rakousku a zahraničí (chaty najdete zde).
 • Stejná užívací práva mají na chatách Německého alpského svazu (DAV), Švýcarského alpského klubu (SAC), Lichtenštejnského alpského svazu (LAV), Italského alpského klubu (CAI), Francouzského alpského klubu (CAF), Alpského svazu Jižních Tyrol (AVS), Španělského horolezeckého svazu (FEM), Slovinského horolezeckého sdružení (PZS) a Řeckého alpského klubu (CAH).
 • Rakouská Huettenmarke garantuje plné užívací právo a odpovídající slevy na chatách „Turistického spolku přátel přírody“ (TVN), Rakouského turistického klubu (OeTK), Rakouského alpského klubu (OeAK) a některých místních horolezeckých sdružení.
 • Snížené ceny ve více než 90 údolních ubytovnách a smluvních domech Alpského svazu ( soukromé hostince nacházející se v údolích).
 • slevy na určitých lanovkách a vlecích a linkách spolkové autobusové dopravy

 

Na chatách Alpského svazu:

 • Přednostní přijetí ( přidělení míst na spaní před nečleny).
 • Exklusivní možnost objednání míst na spaní předem.
 • Exklusivní nárok na zlevněné jídlo a pití pro horolezce a vodu na přípravu čaje.
 • Možnost použití samoobslužných prostor, tzv. Winterraumů.
 • Seznam chat rakouského, německého a jihotyrolského Alpenvereinu najdete na www.alpenverein.at

 

Pojistná ochrana

 • Náklady na záchranné akce v tuzemsku a zahraničí až do výše 25 000 EUR
 • Náklady na nutné léčebné výlohy v zahraničí (včetně přepravy do nemocnice nutné ze zdravotních důvodů) až do výše 10 000 EUR
 • Náklady na repatriaci ze zahraničí
 • Pojištění odpovědnosti za škodu do výše 3 000 000 EUR
 • Trestněprávní ochrana až do výše 35 000 EUR
 • Právní ochrana v případě náhrady škody v Evropě s nároky na náhradu škody po nehodách s újmou na zdraví


Podrobné informace o pojistném krytý najdete v pojistných podmínkách.

!!! POJIŠTĚNÍ NA JEDNU CESTU JE PLATNÉ VŽDY 8 TÝDNŮ OD VYCESTOVÁNÍ ZE ZEMĚ TRVALÉHO POBYTU  !!! Poté je třeba se vrátit do země trvalého pobytu, popř. uzavřít jiné individuální pojištění na dobu nad 8 týdnů.

Jen s námi>


Chci se stát členem 

 

Členské příspěvky

Úhradou členských poplatků na aktuální rok se stáváte aktivními členy Alpenvereinu a můžete využívat celou řadu výhod.
Každý člen Alpenvereinu má automaticky sjednáno pojištění Alpenverein Weltweit Service kryjící rizika při provozování veškerých volnočasových, sportovních a outdoorových aktivit během dovolené či na služebních cestách (pozor na výjimky), a to včetně případného transportu.

Rozsah pojištění a výjimky »
Alpenverein ZDARMA »
Alpenverein pro členy ČHS »

Členské poplatky 2021

Cena Kategorie členství
1 750 Kč A Dospělí od 28 do 64 let
1 350 Kč B Manžel/ka, partner/ka, senioři, junioři do 27 let
730 Kč C Děti a mládež do 18 let; Invalidé (od 50 %)
1 750 Kč A+C Samoživitelé s jedním nebo více nezaopatřenými dětmi
3 100 Kč A+B+C Výhodné rodinné členství


Rodina s jedním či více nezaopatřenými dětmi za ně neplatí žádné poplatky!
Členství a pojištění Alpenverein vyřizujeme obratem - i na počkání.
Ceny a další podmínky pro členy ČHS »

A Dospělí (r. 1957–1993)
B Junioři (r. 1994–2002)
Senioři (r. 1956 a starší)
Členové horské služby (nutno doložit kopii průkazu člena HS)
C Děti (r. 2003 a mladší)
Zdravotně postižení (od 50 %)
A+C Samoživitelé s jedním nebo více nezaopatřenými dětmi do r. 2003, u studentů do r. 1994
A+B+C Rodina s jedním či více nezaopatřenými dětmi do r. 2003 nebo studenty do r. 1994


Vyplnit online přihlášku 

Připojištění trvalé invalidity

Pojišťovna Generali Versicherung AG nabízí pro členy Alpenvereinu finanční zabezpečení pro případ úrazu s následky trvalé invalidity od 50 %, který se vám může přihodit při sportovních aktivitách a ve vašem volném čase. Připojištění je platné ode dne následujícího po úhradě do konce daného kalendářního roku. Připojištění trvalé invalidity je možné doobjednat i nezávisle na prodloužení členství v Alpenvereinu kdykoli v průběhu roku, nejpozději však do 30. září.

Od 1.12.2018 je možné připojištění trvalé invalidity uzavřít jedině přes servisní stránky rakouského Alpenvereinu.

POZOR: Na připojištění trvalé invalidity se nevztahuje akce „4 měsíce zdarma". Pokud se stanete v období 1. září - 31. prosince novými členy Alpenvereinu a zároveň žádáte o připojištění trvalé invalidity, bude vám toto připojištění platit až od 1. ledna roku následujícího.

Ceny připojištění trvalé invalidity

Pro jednotlivce činí poplatek 9 €/rok (18 €/rok – dvojnásobné připojištění, 27 €/rok – trojnásobné připojištění) a měsíční odškodné po celý zbytek života je ve výši 450 €, resp. dvojnásobné 900 € nebo trojnásobné 1 350 € (trvalá invalidita od 50%).

Pro rodinu s dětmi do 15 let činí poplatek 33 €/rok (66 €/rok – dvojnásobné pojištění, 99 €/rok trojnásobné připojištění), v případě poúrazové trvalé invalidity od 50% u rodičů činí měsíční renta postiženému 450 €, resp. dvojnásobné 900 €, trojnásobné 1350 €. Vznikne-li trvalá poúrazová invalidita u pojištěného dítěte do 15 let, bude vyplaceno místo měsíční renty jednorázové odškodné ve výši 89 000 €. V rámci pojištění rodiny je zároveň pojištěn manžel (ka), druh (družka) i děti do dovršení 15 let žijící ve společné domácnosti (vlastní děti, děti v pěstounské péči, adoptované děti)

Zemře-li pojištěný člen Alpenverein, který již pobíral měsíční odškodné 450 €, dvojnásobek nebo trojnásobek, pojišťovna zaručuje partnerovi/dědici vyplácení renty po zbytek období 20 let po vzniku nehody. POZOR: Jestliže člen zemře ihned při nehodě nebo během jednoho roku od data nehody na následky zranění při nehodě, pak se dle všeobecných podmínek vyplácení renty neuskuteční.

Smluvním základem pro pojistné podmínky připojištění trvalé invaliditu jsou pojistné podmínky pojišťovny Generali (AUVB 1997, oddíl B, bod 4)

Vyřízení připojištění

Připojištění trvalé invalidity vyřídíte snadno vyplněním jednoduchého on-line formuláře na servisních stránkách rakouského Alpenvereinu (link is external). Pojistné uhradíte platební kartou.

FAQ - často kladené dotazy

1. Není krytí léčebných výloh v pojištění, které je součástí členství v Alpenvereinu (AWS-Alpenverein Weltweit Service), příliš nízké - do 10.000,- EUR?

Částka skutečně není vysoká. Limity krytí záchranných akcí i repatriací jsou však dostačující. V zemích EU se na krytí léčebných výloh spolupodílí česká zákonná zdravotní pojišťovna. Členové ÖAV si mohou tuto částku připojištěním navýšit až na částku €500000. Je na zvážení každého, zda jsou limity dostačující, nebo zda si sjednat připojištění. Pro cesty do Severní Ameriky, Číny či Japonska doporučujeme navýšit si limity krytí léčebných výloh.

2. Vztahuje se pojištění, které je součástí členství v Alpenvereinu, i na šnorchlování či potápění a na léčení v barokomoře?

Ano, pokud jsou provozovány jako volnočasová aktivita. Výdaje za léčení v barokomoře spadají do léčebných výloh s limitem 10.000,- EUR. V případě potápění doporučujeme navýšit si limity krytí léčebných výloh.

3. Vztahuje se pojištění, které je součástí členství v Alpenvereinu, na kitting, jachting, nebo speleologii?

Ano, pokud jsou provozovány jako volnočasová aktivita.

4. Vztahuje se rodinné členství i na partnery stejného pohlaví?

Rodinné členství mohou mít i nesezdané páry (vč. párů stejného pohlaví), které žijí ve stejné domácnosti. Stejnou trvalou adresu mít nemusí.

5. Vztahuje se pojištění, které je součástí členství v Alpenvereinu, na lyžování či akrobatické lyžování?

Ano, pokud jsou provozovány jako volnočasová aktivita. Pokud jsou provozovány závodně (vč. tréninků), pojištěné nejsou.

6. Vztahuje se pojištění, které je součástí členství v Alpenvereinu, i na členy s kardiostimulátorem?

Podobně jako u chronických onemocnění jsou kryté akutní záchvaty či náhlé zhoršení zdravotního stavu. Není kryté ošetření chronického onemocnění (např. odstranění problémů s kardiostimulátorem).

7. Za jakých podmínek je možná repatriace do vlasti?

Předpokladem pro repatriaci je kromě způsobilosti pojištěného k tomuto převozu také to, že:

a)     postižený je v ohrožení života,

b)     léčba v místě úrazu neodpovídá standardu léčby v zemi pobytu postiženého,

c)     lze očekávat, že pobyt v nemocnici bude trvat déle než 5 dnů.

Při hospitalizaci a před případnou repatriací je třeba kontaktovat Europ Assistance (kontakty jsou uvedené na průkazce). Repatriace je finančně neomezená, pokud je organizována přes Europ Assistance. Jinak bude uhrazena částka maximálně 750,- EUR.

8. Vztahuje se pojištění, které je součástí členství v Alpenvereinu, i na pracovní cesty do zahraničí?

Člen AV, který jede na krátkodobou pracovní cestu, je pojištěn pouze částečně:

- po dobu trvání výkonu práce nejsou pojištěny výdaje za záchranné akce (dle bodu 1 podmínek), pojištěné jsou však výdaje za lékařské ošetření (dle bodu 2 podmínek)

- ve volném čase (po ukončení pracovní činnosti) je člen AV pojištěn bez omezení.

9. Vztahuje se pojištění odpovědnosti a právní ochrany i na jachting?

Pojištění odpovědnosti a právní ochrany (dle bodů 3-5 podmínek) platí pouze pro vyjmenované sportovní činnosti (turistika, turistika v horách, vysokohorská turistika, horolezectví, lezení po zajištěných cestách, lyžování, skialpinismus, běh na lyžích, snowboarding, jízda na divoké vodě, canyoning a jízda na horském/trekovém kole). Pro jachting tedy pojištění odpovědnosti a právní ochrany neplatí.