Pojištění COVID-19

Za zážitky bez obav
výběr zájezdu
 Zvolte typ zájezdu
Destinace
 Zvolte destinaci
Termín
Odjezd
+/-
Návrat
+/-
Cena
Cena od
Cena do
Ubytování

Strava

Doprava


Náročnost
Náročnost

Pojištění COVID-19

PŘIPOJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD COVID-19 ČI JINÉ PANDEMIE PRO CESTOVNÍ KANCELÁŘE

Co kryje základní cestovní pojištění od UNIQA pojišťovny, které je vždy součástí ceny zájezdu?
 1. Případnou nákazu COVID-19 či jiné pandemie v zahraničí s případnými omezeními s odkazem na „semafor“ a doporučení MZV
Rozšířená ochrana na situace v souvislosti s COVID-19 či jiné pandemie / epidemie
 1. Náklady na ubytování spojené s umístěním do karantény
  - v případě karantény při nákaze klienta
  - preventivní karanténa nařízená oprávněným místním orgánem ( např. v hotelu, kde klient bydlí se prokáže nákaza)

 2. Náklady na náhradní dopravu v případě umístění do karantény při zahraniční cestě
  - karanténa v souvislosti s nákazou klienta
  - preventivní karanténa v souvislosti s nákazou např. někoho z hotelu

 3. Rozšíření pojištění stornovacích poplatků o nesplnění zdravotních podmínek k nástupu do veřejného dopravního prostředku sloužícímu k cestě do zahraničí (letadlo, autobus, vlak)
  - rozšiřuje připojištění stornovacích poplatků (pokud jsou sjednány) o situace, kdy pojištěná osoba doloží, že v ČR, ještě před odjezdem, nebyla vpuštěna do dopravního prostředku s ohledem na zdravotní rizika související s COVID19 a podezření na onemocnění pojištěné osoby. Pojistné plnění je poskytováno maximálně do výše limitu zvoleného připojištění stornovacích poplatků se stejnou spoluúčastí klienta.

Dále je z pojištění hrazena situace, kdy klient doloží, že jel vlastním dopravním prostředkem a nebylo mu umožněno opustit ČR na hraniční kontrole země sousedící s ČR s ohledem na nesplnění zdravotních podmínek k vycestování z ČR a podezření na onemocnění pojištěné osoby (za předpokladu, že o nesouladu svého zdravotního stavu se zdravotními podmínkami potřebnými pro vycestování nevěděl a nemohl vědět).

Limity

Zóna Náklady na ubytování Náklady na náhradní dopravu Sazba/den
Evropa 10 000,-Kč 10 000,-Kč 26,-Kč /den
Svět 10 000,-Kč 20 000,-Kč 52,-Kč/den

Lze sjednat pouze pro partnerské CK/CA s výhradní spoluprací s UNIQA.