Záchrana šetrným cestovním ruchem - Banát a Podkarpatská Rus

Záchrana šetrným cestovním ruchem - Banát a Podkarpatská Rus

výběr zájezdu
 Zvolte typ zájezdu
Destinace
 Zvolte destinaci
Termín
Odjezd
+/-
Návrat
+/-
Cena
Cena od
Cena do
Ubytování

Strava

Doprava


Náročnost
Náročnost
26. 2. 2020 / 18:00 - Ostrava, Centrum Pant
Ivo "Fík" Dokoupil

Již 190 let žijí nad Dunajskou soutěskou v Rumunsku čeští krajané, kteří si až do dnešních dnů uchovali svůj jazyk, kulturu a zvyky. Tato unikátní komunita je stále více ohrožována globalizací a tlaky civilizace. Jaké jsou její perspektivy a jak jí lze pomoci?
Téma šetrného cestovního ruchu s konkrétním příkladem na lokalitě rumunského Banátu a Podkarpatské Rusi.

Přednáší Mgr. Ivo Dokoupil, koordinátor Člověka v tísni o.p.s., který v rumunském Banátu již 17 let rozvíjí šetrný cestovní ruch. (Více na www.banat.cz)


Fotogalerie