Kurz pro horské průvodce

Za zážitky bez obav
výběr zájezdu
 Zvolte typ zájezdu
Destinace
 Zvolte destinaci
Termín
Odjezd
+/-
Návrat
+/-
Cena
Cena od
Cena do
Ubytování

Strava

Doprava


Náročnost
Náročnost

Kurz pro horské průvodce

S ohledem na profesionalitu služeb poskytovaných našim klientům věnujeme maximální úsilí vzdělávání průvodců a sportovních instruktorů. V oblasti vzdělávání horských průvodců spolupracujeme s Českým spolkem horských průvodců (dále ČSHP), který je jediným českým zástupcem mezinárodní asociace horských průvodců UIMLA oprávněným k organizaci jak průvodcovských kurzů s národní akreditací MŠMT a MMR tak i navazujícího kurzu s mezinárodní licencí UIMLA. Kurzy jsou vedené profesionály z řad mezinárodních horských průvodců UIMLA, mezinárodních horských vůdců UIAGM, instruktorů horských svazů UIAA a Alpenvereinu, profesionálních záchranářů a dalších odborníků.

NAUČÍTE SE

 • znalosti první pomoci, řešení neodkladných zdravotních stavů
 • organizovat a realizovat jakoukoli záchranu v horském terénu, lanové techniky
 • komunikačním dovednostem, organizování skupiny, řešení krizových situací
 • potřebnou legislativu, vyhlášky a problematiku pro výkon profese horského průvodce
 • zásadám přežití a nouzového bivakování v zimních i letních horách
 • dokonale zvládat navigaci a orientaci v horském terénu
 • vnímat horské prostředí (základy botaniky, zoologie, geologie zážitkovou metodou)
 • bezpečnému pohybu po zajištěných cestách (via-ferratách), včetně způsobů záchrany
 • kompletní ledovcové problematice, včetně způsobů záchrany
 • bezpečnému pohybu v zimním lavinovém terénu

Vzdělání probíhá formou dvou dílčích částí (složených ze samostatných víkendových bloků): 

Rekvalifikační část = národní horský průvodce

Absolvováním akreditovaného rekvalifikačního kurzu MŠMT, který je zakončený zkouškou profesní kvalikace 65–020-M získáte národní licenci horského průvodce. Se získaným certifikátem můžete požádat o vydání živnostenského listu pro horskou průvodcovskou činnost. 

 

Rekvalifikační část počet hodin datum konání cena místo konání
Komunikace a vedení 40 2023 4.000 Kč ČR
Problematika práce horského průvodce 30 2023 3.000 Kč ČR
Orientace a navigace 40 2024 4.000 Kč ČR
Outdoorová první pomoc 50 2024 5.000 Kč ČR
Horské prostředí 40 2024 4.000 Kč ČR
Bezpečnost a záchrana - letní prostředí 40 2024 4.000 Kč ČR
Lanové techniky 40 2024 3.000 Kč ČR
Zimní horský terén 60 2025 6.000 Kč Rakousko
Bezpečnost a záchrana - zimní prostředí 50 2025 4.000 Kč Rakousko
Zkouška PK 65-020-M Horský průvodce 40 2025 8.000 Kč ČR
390 hodin 50.000 Kč

Kurz je zakončen zkouškou profesní kvalifikace PK 65-020-M Horský průvodce dle zákona č. 179/2006 Sb o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání po jejímž úspěšném složení můžete požádat o vydání živnostenského oprávnění pro horskou průvodcovskou činnost.

Cena nezahrnuje: dopravu, ubytování a stravu

Cena zahrnuje: kvalifikované lektory, studijní materiály, výukové prostory a pomůcky, exkurze

VSTUPNÍ POŽADAVKY pro přijetí:

Podmínkou pro přijetí do kurzu je úspěšné absolvování vstupního bloku, ověřující základní vstupní schopnosti a dovednosti pro práci horského průvodce. Prověření probíhá formou venkovních aktivit a zážitkové pedagogiky v oblastech: psychické a fyzické způsobilosti, schopnosti orientace v terénu, základních znalostí pravidel první pomoci a základní techniky práce s horolezeckým materiálem. Pokud úspěšně absolvujete letní část kurzu, pokračujete v zimní části.

VSTUPNÍ BLOK proběhne v termínu 7.10. - 8.10. 2023 na Vysočině. Blok začíná v sobotu od 10.00 hod a bude ukončen v neděli před 17.00 hod. Bližší informace obdržíte po registraci přihlášky, kterou zašlete na adresu ČSHP. Cena vstupního bloku: 2.000 Kč. V ceně není ubytování a stravování. 

V případě dostatečného počtu zájemců bude možná ještě doplňkový vstupní blok na jaře do předchozího běhu 2022. Případní zájemci nás kontaktujte.

VSTUPNÍ PŘEDPOKLADY:

 • dosažení věku 18 let
 • ukončené základní, nebo středoškolské vzdělání
 • bezúhonnost (prokazuje se výpisem z rejstříku trestů)
 • potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti pro pohyb a vedení osob v horském terénu
 • základní znalost: pohybu, orientace, počasí a bezpečnosti v horách
 • předchozí praxe pohybu v horském terénu
 • vyplnění přihlášky a uhrazení registračního poplatku
POŽADAVKY k získání národní LICENCE
 • úspěšné absolvování letní a zimní části, závěrečných praktických zkoušek
 • úspěšné absolvování zkoušky profesní kvalifikace 65-020-M Horský průvodce
SCHÉMA PROGRAMU:

Vzdělání probíhá formou dvou dílčích částí (složených ze samostatných bloků):

národní: absolvováním a splněním všech podmínek přípravného kurzu a složením zkoušky profesní kvalifikace se stanete horským průvodcem s národní licencí, na jejímž základě můžete požádat o vydání živnostenského oprávnění pro horskou průvodcovskou činnost.
mezinárodní: absolvováním a splněním všech podmínek se stanete mezinárodním horským průvodcem IML (International mountain leader) s mezinárodní licencí UIMLA.

Mezinárodní část = mezinárodní horský průvodce IML

Úspěšný absolvent se stane mezinárodní horským průvodcem IML s mezinárodní licencí UIMLA.

 

Kvalifikační část počet hodin datum konání cena místo konání
Pohyb po fixních a zajištěných cestách 50 léto 2023 6.000 Kč Rakousko
Ledem a sněhem pokrytý terén 50 léto 2023 6.000 Kč Rakousko
Letní hodnocení IML 50 podzim 2023 8.000 Kč Slovinsko
Zimní hodnocení IML 50 zima 2024 8.000 Kč Rakousko
Celkem 200 hodin 32.000 Kč

 * v případě dostatečného počtu studentů jsou vypsány dva termíny bloku.

Cena zahrnuje: kvalifikované lektory, studijní materiály, výukové prostory a pomůcky, exkurze
Cena nezahrnuje: dopravu, ubytování a stravu
Cena je splatná po přijetí do kurzu, kurzovné je možné rozložit do splátek.

Vstupní požadavky:
Podmínkou pro registraci do mezinárodní části je úspěšné ukončení národní části vzdělání.

Požadavky k získání licence UIMLA:

 • úspěšné absolvování bloků: letní a zimní hodnocení IML
 • vykázaná praxe 20 letních a 20 zimních mezinárodních horských dní
 • úspěšnost v písemných zkouškách min. 90%
 • úspěšnost v praktických zkouškách 100%
 • odevzdání a obhajoba závěrečné práce
 • členství v Českém spolku horských průvodců
Letní a zimní hodnocení IML:

Na blok „hodnocení IML“ je možná registrace po absolvování předchozích výukových bloků a zároveň je nutné mít odevzdanou a vyhodnocenou praxi v podobě mezinárodních horských dnů. Před registrací na zimní hodnocení je nutné mít odevzdanou a vyhodnocenou závěrečnou práci. Při úspěšném absolvování zimního hodnocení IML a splnění všech podmínek získáváte licenci UIMLA.

Ostatní informace:
 • vzdělání je nutné dokončit nejpozději do 5 let od podání přihlášky
 • udělení licence UIMLA je navázáno na členství v Českém spolku horských průvodců a splnění podmínek vyplývajících z členství (pravidelné pokračující vzdělávání, pojištění odpovědnosti). V opačném případě nemůže být licence vydána, nebo bude pozastavena.
Definice praxe:
 • student si po dobu vzdělání vede deník horského průvodce
 • do deníku je evidována praxe v podobě mezinárodních letních a zimních horských dní
Vysvětlení jednotlivých pojmů:

MEZINÁRODNÍ LETNÍ HORSKÝ DEN (MLHD)
Horská túra v letním terénu, která trvá minimálně 6 hodin, jsou během ní dodržovány zásady ochrany přírody a splňuje alespoň polovinu z následujících požadavků:
 • je vykonána pod hranicí 3000 m s celkovým převýšením alespoň 1000 m
 • je vykonána nad 3000 m s převýšením alespoň 300 m
 • plánování zahrnuje využití předpovědi počasí
 • je použito orientačních dovedností a navigačních pomůcek (mapa, kompas, výškoměr, nebo GPS)
 • je nutné upravit trasu na základě skutečných podmínek v terénu
 • túra pokračuje i ve špatném nebo zhoršujícím se počasí
 • bylo nutné překonat úseky s trvalým zajištěním, nebo sněhová pole
 • bylo nutné zdolat výstup nebo sestup sutí
MEZINÁRODNÍ ZIMNÍ HORSKÝ DEN (MZHD)
Horská túra v zimním terénu, která trvá minimálně 6 hodin, jsou během ní dodržovány zásady ochrany přírody a splňuje alespoň polovinu z následujících požadavků:
 • je vykonána pod hranicí 3000 m s celkovým převýšením alespoň 500 m
 • je vykonána nad 3000 m s převýšením alespoň 300 m
 • plánování zahrnuje využití předpovědi počasí a lavinového nebezpečí
 • je použito orientačních dovedností a navigačních pomůcek (mapa, kompas, výškoměr, nebo GPS)
 • je nutné upravit trasu na základě skutečných podmínek v terénu
 • túra pokračuje i ve špatném nebo zhoršujícím se počasí
 • v průběhu dne je v terénu neustále vyhodnocováno lavinové nebezpečí
PŘÍPRAVNÁ ČÁST
Pro studenty, kteří potřebují získat základy, nebo větší zkušenost v některých tématech kurzu organizujeme přípravné kurzy.
 • Studenti mají možnost procvičit, obnovit nebo získat dovednosti pro úspěšné absolvování bloků
 • Jedná se o individuální přípravu na míru
 • Minimální počet studentů pro realizaci jsou 4 osoby (v některých případech 2 osoby)
 • Termíny a lokace jsou řešeny po dohodě s vedením kurzu na základě zájmu
Realizujeme tyto přípravné kurzy:
 • Základní kurz orientace a navigace
 • Úvod do horského prostředí
 • Lanové techniky a základy horolezectví
 • Ferratový kurz – základy, kurz pro pokročilé
 • Ledovcový kurz – základy
 • Přežití v přírodě – základy
 • Prezentační a komunikační dovednosti – kurz pro pokročilé  

Před odesláním přihlášky si prosím pozorně pročtěte všeobecné obchodní podmínky. Vyplněním a odesláním přihlášky s těmito podmínkami souhlasíte.

>> chci poslat přihlášku <<