Rezervace

Místo na zájezdu je možné na 3 pracovní dny zarezervovat. O rezervaci si můžete zažádat telefonicky, e-mailem nebo vyplněním rezervačního formuláře přímo u vybraného detailu zájezdu.

Přihlášení

Na Vámi vybraný zájezd se můžete závazně přihlásit prostřednictvím tlačítka „Objednat zájezd", které vás automaticky navede do příslušného formuláře. Poté je potřeba vyplnit všechny povinné údaje a objednávkový formulář odeslat. Ihned po odeslání od nás obdržíte potvrzení o objednání zájezdu.

Smlouva o zájezdu (dříve cestovní smlouva)

Na základě objednávky zájezdu vám vystavíme smlouvu o zájezdu, kterou obdržíte elektronicky či poštou (nejpozději do 5 pracovních dnů), podle toho, jak jste uvedli v objednávce zájezdu. Cestovní smlouvu si důkladně překontrolujte.

Úhrada zájezdu

Záloha je splatná nejpozději do pěti pracovních dnů od vystavení smlouvy o zájezdu. Její výši a datum splatnosti, naleznete přímo na smlouvě v části "Úhrady". Zaplacením zálohy se rozumí Váš souhlas s obsahem smlouvy o zájezdu a také s našimi všeobecnými podmínkami, které jsou součástí každé smlouvy a neleznete je také na tomto odkazu. Doplatek je splatný nejpozději měsíc před konáním zájezdu. Pokud doplatek neuhradíte, ztrácíte nárok na místo v zájezdu a v případě plného obsazení můžeme Vaše místa nahradit jinými zájemci. Pokud jste se přihlásili zhruba měsíc před odjezdem zájezdu, je potřeba uhradit cenu zájezdu najednou.

Platit lze

 • osobně v hotovosti v našich prodejnách zájezdů
 • přímo na účet složením hotovosti na některé pobočce České spořitelny, číslo účtu 4353645339/0800. VARIABILNÍ SYMBOL je číslo vaší smlouvy
 • bankovním převodem – z vaší banky opět na výše uvedený účet. Nezapomínejte na variabilní symbol. Klienti ze Slovenska, stejně jako klienti z jiných zemí, mohou využít náš euroúčet u UniCredit Bank Slovensko č. 6619517000/1111. Cenu dle aktuálního směnného kurzu vám sdělí zaměstnanci prodejen zájezdů
 • složenkou – poštovní poukázku typu A si vyzvedněte na poště a vyplňte údaje z cestovní smlouvy
 • Platí-li za Vás zaměstnavatel, současně s objednávkou zájezdu zašlete nám přesný název zaměstnavatele, sídlo, IČO, DIČ a částku v Kč, na kterou máme fakturu vystavit, případně objednávku zaměstnavatele.
 • Pomoci benefitních programů - dají se využít na všechny vicedenní zahraniční zájezdy. Dále se dá s nimi hradit jen základní cena zájezdu (tzn. nejdou uplatnit žádné slevy), nedá se s  nimi hradit námi nakupované služby (letenky, fakultativní výlety a příplatkové ubytování …). Další detaily jsou podrobně popsány u jednotlivých benefitních programů.
  • poukázkami Ticket Benefits společnosti Edenred CZ (Holiday, Sport&Kultura, Multi, Compliments), e-Ticket nebo Edenred Benefits Card (u zájezdů do 30.000 Kč můžete uhradit max. 50% ceny, nad 30.000 Kč max. 30% ceny)
  • prostřednictvím zaměstnaneckých programů Benefit Plus (platba do 20.000 Kč/os/zájezd)
  • prostřednictvím zaměstnaneckých programů Benefity (platba do 10.000 Kč/os/zájezd)
  • UP -  příjmáme poukazy Šek Dovolená, Unišek+, Unišek+ FKSP, Cadhoc a pomoci Gallery Beta (platba do 7.000 Kč/os/zájezd)

Slevy 

Mimo náš slevový systém (viz. VOP), můžete uplatnit slevy i u karet:

Husky 7% max. 700,-
KČT 5% max. 500,-
Sphere 5% max. 500,-
Sphere VIP 7% max. 700,-

Sleva se vždy počítá ze základní ceny zájezd a nekombinuje se s dalšími slevami:

Podrobné pokyny k zájezdu

od nás obdržíte zhruba 2 týdny před odjezdem zájezdu. Vyčtete v nich místo a čas odjezdu, podrobný program, doporučený seznam věcí, informace ohledně ubytování, stravování, pojištění a mnoho dalších potřebných informací. Pokud jste pokyny neobdrželi ani 7 dnů před odjezdem zájezdu, tak neváhejte kontaktovat naši prodejnu zájezdů.

Veškeré dotazy týkající se zájezdu vám rádi zodpovíme prostřednictvím našich kontaktů nebo kontaktního formuláře.


Ticket Benefits

Nevíte jak uplatnit poukázky Ticket Benefits od společnosti Edenred? Od října roku 2012 můžete v CK Kudrna uplatnit poukázky na nákup zahraničních zájezdů.

Přijímáme tyto poukázky:

 • Ticket Holiday
 • Ticket Sport&Kultura
 • Ticket Multi
 • Ticket Compliments
 • e-Ticket

Podmínky přijímání poukázek při nákupu zájezdů:

 1.  Poukázky je možno uplatnit na celou nabídku všech zahraničních zájezdů.
 2. U zájezdů do 30.000,- můžete poukázkami zaplatit max. 50 % ze základní ceny. U zájezdů nad 30.000,- můžete poukázkami zaplatit max. 30 % ze základní ceny.
 3. Poukázkami nelze uhradit zálohu ani letenky.
 4. Poukázky musí být doručeny bez zjevných zásahů či vad, bez podpisu a razítka. V případě již znehodnocené poukázky jiným subjektem, nebude poukázka přijata.
 5. Poukázky musí být uplatněny v jejich plné hodnotě a do doby jejich platnosti.
 6. Nevyčerpaná hodnota poukázky se nevrací.
 7. Při stornu zájezdu ze strany klienta se budou stornopoplatky (viz tabulka) odečítat nejprve z peněz uhrazených v hotovosti nebo bankovním převodem, následně z částky uhrazené poukázkami. Zbylou částku si klienti mohou vybrat v poukázkách nebo převést na jiný zájezd daného roku, případně do roku následujícího. Při nevyužití částky do stanoveného termínu, propadá zbylá částka ve prospěch CK Kudrna.


  více jak 60 dnů před odjezdem
   60 - 41 dnů 40 - 21 dnů 20 - 8 dnů 7 - 2 dny 1 - 0 dnů
  150 Kč  20% z ceny zájezdu 40% z ceny zájezdu  61% z ceny zájezdu 82% z ceny zájezdu 100% z ceny zájezdu
 8. Při zrušení zájezdu ze strany CK budou klientovi vráceny poukázky i platba v uhrazené výši (pokud si klient nevybere jiný zájezd z naší nabídky). V případě, že si klient vybere jiný zájezd, je nutné dodržet bod 2.
 9. Poukázky nejsou směnitelné za hotovost