Soutěží 3-členná družstva.

 • 1 člen týmu musí neustále koulet kolo po zemi (nesmí se poponášet, házet,….), ostatní závodníci v týmu se mohou pohybovat jen vlastní fyzickou silou (pěšky, kolo, brusle, koloběžka, trakař,…)
 • koulí se jedině kolo přidělené týmu pořadatelem
 • střídání členů týmu v koulení je zcela ponecháno na týmu jako takovém
 • nejsou povoleny žádné technické pomůcky ulehčující koulení kola – jedinou povolenou (a doporučenou) ochrannou pomůckou jsou rukavice
 • je nutné dodržet přesnou trasu závodu (zkratky nejsou povoleny), prodlužky jsou akceptovány
 • vítězí tým, který zvládne trasu náměstí v Lednici – brněnská Stará radnice v nejkratším čase při dodržení všech pravidel závodu
 • na dodržení pravidel závodu dohlíží rozhodčí z agentury Dobrý den Pelhřimov a také pořadatelé
 • každý závodník se účastní závodu na vlastní riziko a zodpovědnost
 • každý tým přebírá zodpovědnost za kolo přidělené pořadatelem a v případě jeho ztráty či poškození je povinnen uhradit škodu způsobenou organizátorovi
 • startovné závodu činí 450 Kč za tým (čili při třech startujicích v týmu 150 Kč na osobu). V případě pozdějšího odhlášení se startovné nevrací a není možná náhrada
 • základní pravidlo, které musí dodržet všichni závodníci zní: „Ve třech se to lépe táhne" resp. „koulí“ a "s úsměvem jde všechno líp.“