Izrael a Palestina

Za zážitky bez obav

Izrael a Palestina

výběr zájezdu
 Zvolte typ zájezdu
Destinace
 Zvolte destinaci
Termín
Odjezd
+/-
Návrat
+/-
Cena
Cena od
Cena do
Ubytování

Strava

Doprava


Náročnost
Náročnost

Termíny

Aktuálně není vypsán termín pro tento zájezd. Je možné, že na něm v tuto chvíli pracujeme nebo s ním v této sezóně nepočítáme. Přesto, pokud jste skupina a máte zájem o individuální termín přímo dle vašich představ, neváhejte nás kontaktovat. Více informací k zájezdům na zakázku zde.
Nominace odeslána Vaše nominace byla úspěšně odeslána do našeho systému. Děkujeme za zájem.

krajinou velkých příběhů - památky, příroda, historie

Izrael asi nejlépe vystihuje slovo "pestrý" a nejspíš bychom ho jen stěží mohli připodobnit k jiné zemi světa. Malá a poměrně stále mladá země (70+) má své kořeny v hluboké historii. Zde se odehrávaly nejznámější příběhy lidských dějin a zde se také nachází nejposvátnější místa judaismu a křesťanství. Významné stopy zde však mimo jiné zanechali také Římané, Byzantinci, křižáci … V Izraeli je tak snadné utonout v historii. Abychom však lépe pochopili význam slova pestrý, nezůstaneme pouze u památek, kultury, náboženství … Pestrá a mnohotvárná je v Izraeli také krajina a příroda. I té se budeme věnovat. Zatouláme se do méně navštěvovaných míst Svaté země, navštívíme několik národních parků a díky tomu pochopíme, jak moc je pro Izraelce příroda důležitá a jak moc si jí v zemi, která byla ve svých nesnadných počátcích pouze neúrodnou pouští, váží. A zavítáme také na palestinská území – do Jericha, jednoho z nejstarších a také nejníže položených měst světa a Betléma, místa kde se narodil Ježíš. Vrcholem každé cesty do Izraele je bezesporu návštěva Jeruzaléma, místa významného nejen pro židy a křesťany, ale také pro muslimy. Staré město projdeme křížem krážem a budeme doufat, že nás nepostihne Jeruzalémský syndrom. Duchovní dějiny světa jsou zde takřka hmatatelné a magie svatého města dolehne na každého - na věřícího i na ateistu. Být v Izraeli a nevykoupat se v Mrtvém moři by byl hřích. To také nevynecháme. A v neposlední řadě, Izrael také skvěle chutná … Hummus, šavarma, falafel, šakšuka, závislost způsobující šťáva z čerstvě vymačkaných granátových jablek, ale také náramně chutná golanská vína. Není na co čekat, krajina velkých příběhů je na dosah.

Cena zahrnuje

 • dopravu klimatizovaným minibusem
 • 8× nocleh v hotelu*** s polopenzí
 • průvodce
 • vstupy do památek uvedených v programu
 • lanovku na pevnost Masada
 • ochutnávku izraelských vín
 • pojištění léčebných výloh, úrazové pojištění, pojištění zavazadel, připojištění odpovědnosti
 • zákonné pojištění CK

Cena nezahrnuje

 • letenku v ceně od cca 7.000 Kč včetně tax
 • obědy a jídlo mimo polopenzi
 • spropitné 45 euro

Videa

Program zájezdu

1. den

Přílet na letiště Ben Gurion a projížďka po TEL AVIV. Procházka historickou částí Jaffa, která je součástí dnešního města Tel Aviv-Jaffo. Jaffa je údajně jedním z nejstarších přístavních měst na světě a z místního pahorku budeme mít moderní Tel Aviv jako na dlani. Přesun severně od Tel Aviv do města CAESAREA, kde se nalézá jeden z největších archeologických komplexů na území Izraele. Místo je spjaté s postavou krále Heroda a Piláta Pontského. Spatříme zachovalé antické divadlo, hipodrom, památky z dob římanů, památky byzantské i křižácké. Přesun do HAIFY s unikátními Bahajskými zahradami a seznámení se s bahajskou vírou.

2. den

Přesun do AKKO. V historickém centru tohoto města navštívíme křižáckou pevnost, templářský tunel a další zajímavá místa. Po prohlídce města poputujeme až ke hranicím s Libanonem, kde navštívíme přírodní rezervaci Rosh HaNikra. Zde se snoubí moře s bělostnými skalisky, které jsou prošpikované jeskyněmi. Pokračovat budeme do oblasti Galilee, do malebného židovského města SAFED. Město je centrem učení Kabala a je také jedním ze čtyř nejsvatějších míst judaismu. Projdeme se malebnými uličkami s galeriemi a možná navštívíme i jednu ze zdejších synagog.

3. den

Navštívíme ruiny muslimského hradu Nimrod, které jsou obklopeny krásnou přírodou. Přesuneme se do NP BANIAS, kde jde v ruku v ruce náboženství a nádherná příroda. A nádhernou přírodou i zajímavou historii nás okouzlí také NP TEL DAN.

4. den

Čekají nás vyhlídky z Golanských výšin do Izraele i Sýrie, ale také ochutnávka výborných vín v jednom ze zdejších vinařství. Poté se Jordánským údolím svezeme až do JERICHA, které se nachází na palestinských územích. Město má hned dvě nej - jedná se o nejníže položené město světa a údajně také o město nejstarší.

5. den

JERUZALÉM - dva dny zasvětíme prohlídce svatého města. Čeká nás panoramatická vyhlídka z Olivetské hory, Getsemanská zahrada s bazilikou Všech národů, kostel Hrob Panny Marie, Via Dolorosa – křížová cesta procházející arabský shuk, zakončená v Chrámu Božího hrobu. V odpoledních hodinách navštívíme palestinský BETLÉM s bazilikou Narození páně a s bazilikou sv. Kateřiny.

6. den

Návštěva muzea holokaustu Yad Va Shem, které nám dojemným, ale velmi citlivým způsobem připomene novodobou historií židovského národa. Navštívíme židovskou čtvrť Starého města s Cardem, Menorou a samozřejmě také Zeď nářků. Dle časových možností uvidíme i další místa Jeruzaléma.

7. den

Přesun do oblasti Mrtvého moře a návštěva pevnosti MASADA postavenou králem Herodem a spojenou s židovským odporem proti římanům. Na vrcholek Masady vystoupáme lanovkou. Projdeme se oázou v Judské poušti v NP NACHAL DAVID.

8. - 9. den

Odpočinek a relax u proslulého MRTVÉHO MOŘE - nejníže položeného místa světa. Dle letového řádu, transfer na letiště a odlet domů.

Ubytování

Ubytování je zajištěno ve tříhvězdičkových hotelích. Pokoje jsou dvoulůžkové, vždy se sociálním zařízením.

Strava

Během zájezdu je zajištěna bohatá polopenze poskytována formou bufetu. Nápoje během večeří si každý účastník hradí sám. Obědy nejsou zahrnuty v ceně, vždy na ně však bude prostor a možností, kde se najíst za přijatelné peníze bude spousta.

Doprava

Nástupní místo: Tel Aviv

Cena letenky není zahrnutá v ceně zájezdu. Jejich cena v průběhu roku kolísá, proto částka uváděná u zájezdu je pouze orientační. Jakmile je přihlášeno dostatek účastníků pro realizaci zájezdu, poptáme letenky a zvolíme optimální variantu, obvykle nejvýhodnější na trhu. Vzhledem k tomu, že lhůta pro potvrzení rezervace a zaplacení letenky je obvykle velmi šibeniční (leckdy i méně než 24 hodin), mohou u nás klienti zaplatit zálohu na letenky ve výši uvedené orientační ceny, kterou po zakoupení letenek vyúčtujeme a případný přeplatek vrátíme či převedeme do plateb k zájezdu (vždy dle domluvy). V případě dražších letenek vždy kontaktujeme klienty a žádáme je o souhlas se zakoupením ještě před potvrzením rezervace. Naší nabídky využívá drtivá většina klientů, přesto ale umožňujeme zakoupit si i vlastní letenky (s využitím různých věrnostních programů nebo vlastním itinerářem letu), při jejich nákupu je však dobré konzultovat itinerář letu s CK a hlavně si potvrdit realizaci zájezdu (dosažení minimálního počtu účastníků). Podrobnosti k letecké dopravě naleznete ve Všeobecných podmínkách pro zajištění letenek.

Nástupní místa

Náročnost

Jedná se o poznávací zájezd náročností č. 1-2 z 5 bodové škály. 

Další info

Cestovní doklady
Při vstupu na území Státu Izrael a Palestinská autonomní území musíte mít cestovní pas platný minimálně šest měsíců v den předpokládaného opuštění Státu Izrael. Od ledna 2013 Izrael přistoupil k vydávání vstupních kartiček (s čárkovým kódem, osobními údaji a dobou platnosti pobytu), které nahrazují vstupní razítko v pasu. Kartičku byste měli uschovat až do odjezdu ze země, jelikož můžete být požádáni o její předložení. Razítka některých států v regionu (zejména Sýrie, Libanon nebo Írán) mohou být důvodem k důkladnějšímu pohovoru při vstupu do země.

Ostatní podrobné pokyny k zájezdu (tzv. rodokaps) obdržíte zhruba 2-3 týdny před odjezdem.