Trascău

Za zážitky bez obav
výběr zájezdu
 Zvolte typ zájezdu
Destinace
 Zvolte destinaci
Termín
Odjezd
+/-
Návrat
+/-
Cena
Cena od
Cena do
Ubytování

Strava

Doprava


Náročnost
Náročnost

Termíny

Aktuálně není vypsán termín pro tento zájezd. Je možné, že na něm v tuto chvíli pracujeme, přesto pokud máte zájem o individuální termín přímo dle vašich představ, neváhejte nás kontaktovat. Více informací k zájezdům na zakázku zde.

„Soutěskové“ hory

Při přechodu těchto „soutěskových“ hor se budeme toulat krajem vápencových skal, horských plání i nekončícími vesničkami v údolích. Putování začneme přechodem úchvatného vápencového masívu Piatra Secului (1.129 m) a návštěvou zříceniny hradu Cetatea Trascăului. Budeme se toulat rozlehlými loukami, posetými horským lučním kvítím, kde místo zástupu turistů potkáme jen domorodé pastevce s jejich stády. Půjdeme po západním úpatí Culme a Bedeului, nejmohutnějšího masivu celého pohoří – tam nás přivítají původní dřevěné chaloupky se špičatými slaměnými střechami, ke kterým jsou přilepené malované chlebové pece. Utáboříme se na čtyři dny v Râmetské soutěsce, nedaleko liduprázdné vesničky Cheia, která leží v hlubokém kotli bez cest a elektřiny uprostřed čtyř soutěsek. Když nahlédneš do některého z domů, jakoby ses vrátil v čase zpět. Další den nás bude čekat hned dvojí dobrodružství – nejdříve projdeme soutěsku vysoko po skalních římsách a po prohlídce nádherného pravoslavného Râmetského kláštera ji probrodíme divokou vodou skrze největší skalní most v Rumunsku zpět na tábořiště. Nevynecháme známou ponornou jeskyni Huda Lui Papara, vykoupeme se v jedné z říček, která se o kousek dál stéká v obrovském kotli s dalším potokem, který padá z bílé vápencové stěny. Tato obrovská masa vody se tu propadá do stejnojmenné jeskyně. Na druhé straně horského hřebenu vyvěrají vody skalní puklinou, suchou nohou se dovnitř nedostaneme. Projdeme bezejmenným údolím a vystoupáme strmými lesy na horskou planinu Ciumerna, kde se naposled utáboříme. Ráno nás vzbudí zvonky oslí karavany, která nosí mléko a tvaroh ze salaší dolů do údolí. Budeme putovat v nadmořských výškách 500 – 1.235 m.

Cena zahrnuje

Videa

Program zájezdu

Každý den putujeme od ranní deváté, s přestávkami na jídlo, focení a kochání se přírodou, až do pozdního odpoledne. Kdo má chuť a síly, ještě si někam zajde, ostatní se utáboří na osvědčených místech. Rozhodujícím činitelem je kromě vaší kondice také počasí. Neovlivníte jej, nevyberete si jej, ale s patřičným vybavením snadněji odoláte. Sehrané party mohou jít po konzultaci s průvodci samy. Není však radno chodit v počtu menším tří. Odporuje to základním pravidlům horské turistiky. Mapy vám dáme, ale jsou rumunské – ne vše v nich je a ne vždy stoprocentně sedí.

Ubytování

Nocovat budeme na ověřených tábořištích ve volné přírodě ve vlastních stanech a spacácích. Hygiena je omezená a to v horských potocích a tůních. Na většině tábořišť voda bude.

Strava

Stravování je po celou dobu zájezdu z vlastních, popřípadě přikoupených zásob. 1 – 2x za zájezd bude možno dokoupit chleba, pivo, sýr a možná i něco málo jiného. Doporučujeme vařit a stravovat se ve 2 max. 3 lidech. Optimální jsou sušené potraviny – polévky, omáčky, kaše, čínské nudle, apod. Je dobré přibalit dostatek sladkostí pro doplnění energie.

Doprava

Doprava bude řešena zájezdovým autobusem.

Nástupní místa

Náročnost

Všechny túry půjdeme natěžko a tudíž batoh budeme mít celou dobu na zádech (krom 2 dnů, kdy chodíme nalehko hvězdicově z tábořiště). Zvažte proto dvakrát nad každou součástí výstroje a oblečení, zda jej opravdu budete potřebovat.

Jaké je denní převýšení a délka plánovaných etap?
1. túra: (↔ 8 hod., ↑ 900 m ↓ 700 m)
2. túra: (↔ 8 hod., ↑ 1100 m ↓ 400 m)
3. túra: (↔ 8 hod., ↑ 500 m ↓ 800 m)
4. túra: (↔ 9,5 hod., ↑ 800 m ↓ 1150 m)
5. túra: (↔ 6 hod., ↑ 150 m ↓ 150 m)
6. túra: (↔ 7 hod., ↑ 400 m ↓ 400 m)
7. túra: (↔ 8 hod., ↑ 1200 m ↓ 450 m)
8. túra: (↔ 6 hod., ↑ 250 m ↓ 1200 m)

Další info

Velikost skupiny
Maximální kapacita je 20 účastníků, kterou budou doprovázet navíc dva průvodci, jeden vpředu určující směr a druhý vzadu, dodávajíc povzbuzení pomalejším.

Cestovní doklady
Jelikož je Rumunsko od 1.1. 2007 v EU, stačí vám pro tuto cestu platný občanský průkaz. Pro případ ztráty cestovního dokladu si zvlášť zabalte 1 fotografii pasového formátu a xerokopii s vašimi identifikačními údaji.

Ostatní podrobné pokyny k zájezdu (tzv. rodokaps) obdržíte v dostatečném předstihu tak, abyste se mohli na zájezd v klidu připravit. Nejpozději však týden před odjezdem.