Severní Makedonie

Za zážitky bez obav

Severní Makedonie

7 dní / 14 100 Kč
výběr zájezdu
 Zvolte typ zájezdu
Destinace
 Zvolte destinaci
Termín
Odjezd
+/-
Návrat
+/-
Cena
Cena od
Cena do
Ubytování

Strava

Doprava


Náročnost
Náročnost

Termíny

Aktuálně není vypsán termín pro tento zájezd. Je možné, že na něm v tuto chvíli pracujeme, přesto pokud máte zájem o individuální termín přímo dle vašich představ, neváhejte nás kontaktovat. Více informací k zájezdům na zakázku zde.

cesta za balkánským svérázem, nedotčenou přírodou, pestrou historií a skvělým vínem

Makedonii jsme doposud poznávali ze sedel kol, nebo s pohorkama na nohách. Tato stále poněkud tajemná a nepříliš známá evropská země, kde se mísí slovanské, turecké, řecké a albánské kulturní vlivy, však může zcela jistě potěšit i ty, kterým je funění do kopců a svahů cizí. Nevyhneme se mu zcela - Makedonie je proslulá rozlehlými horami a přírodními krásami a za těmi se často musí šplhat, to se nedá nic dělat, ale žádné sportovní rekordy lámat nebudeme. Pojedeme hlavně za poznáváním této tajemné balkánské femme fatale, za historií, památkami, ale také za vínem a dobrým jídlem. Především víno je třeba zmínit. Málokdo ví, že Makedonie patří v rámci Balkánu k vinařským velmocem. Zažijeme makedonskou pohostinnost a zjistíme, že v Makedonii se opravdu nikam nespěchá. Je jen na nás, jestli tuto bezstarostnost, která nás uhnané může snadno iritovat, přijmeme, nebo s ní budeme zarputile bojovat.

  • zájezd navýsost vhodný pro gurmány a vinaře

Cena zahrnuje

  • dopravu pronajatým minibusem s místním řidičem
  • 6x ubytování v penzionech s polopenzí
  • ochutnávku makedonských vín s občerstvením
  • průvodce
  • pojištění léčebných výloh, úrazové pojištění, pojištění zavazadel, připojištění odpovědnosti
  • zákonné pojištění 

Cena nezahrnuje

  • zpáteční letenku ve výší cca 8.000 Kč včetně tax
  • vstupy do památek a na výlety dle vlastní volby (cca 400 Kč)

Videa

Program zájezdu

1. den

Hned po příletu se zastavíme u jezera Matka sevřeném v krásném kaňonu říčky Treska. Možnost plavby na lodičkách k jeskyni Vrelo. Poté se přesuneme k prvnímu noclehu u Mavrovského jezera.

2. den

Výjezd autobusem do makedonské horské vesnice Galičnik, který je známý díky své tradiční architektuře. Výstup na vrchol Medenica (2 163 m n. m., cca 10 km) s širokým výhledem na NP Mavrovo a na hraniční albánské hory. Fakultativně možnost vyjižďky na koních (cca 2 h). Večerní procházka podél Mavrovského jezera nebo posezení v místní hospůdce.

3. den

Přejezd do Ohridu (UNESCO), krásného města s nejen římskými památkami na břehu Ohridského jezera, zvaného též „makedonské moře“. Město i jezero jsou právem na seznamu památek Unesco. Cestou zastávka v termálním bazénu v Dolno Kosovrasti, kde můžeme okusit koupání v "malých Pamukkalích". Odpoledně-večerní prohlídka Ohridu.

4. den

Dnes vyrazíme podél jezera. První zastávka bude Zátoka kostí – replika pravěké vesnice postavené na kůlech nad pobřežními vodami, dále Sveti Naum – klášter v byzantském slohu založený žákem sv. Cyrila a Metoděje, možná nejznámější makedonská památka. A pak už do přírody – autobusem vyjedeme na hřeben a pak už po svých pošlapeme na vrchol Bajrače (1 973 m n. m., 5 km) s fantastickým výhledem na obě jezera a nejvyšší vrchol Magaro. Nocovat budeme v horském penzionu - je zde možnost ochutnávky bio vín a rovněž nefalšované makedonské kuchyně.

5. den

Kousek od Bitoly se nachází pozůstatky antického města Heraclea Linkestis, kde uvidíme amfiteátr, římské lázně, křesťanské baziliky a především mimořádně dochované mozaiky. Po antické vložce se přesuneme do Prilepu, do blízkosti kláštera Treskavec. Ke klášteru vystoupáme po svých trochu technickým výstupem, ale odměnou za sportovní výkon nám budou takřka letecké výhledy, dolů už se svezeme autobusem. Večerní zasloužené posezení ve vinárně u lokálního vinaře.

6. den

Ráno přejezd do Skopje. Autobusem dojedeme do Sredno Vodno a odtud lanovkou vystoupáme na kultovní horu Krstovar, kterou zdobí 66 m vysoký kříž. Z vrcholu budeme mít Skopje a okolí jako na dlani. Navštívíme několik vyhlídek a sjedeme zpět k autobusu. Navštívíme Skopje – město s originální architekturou a množstvím soch. Uděláme si fotku u válečníka na koni - Alexandra Velikého, uvidíme rodný dům matky Terezy, nakoupíme suvenýry na starém bazaru, ochutnáme poslední tavče gravče - zapečené fazole a skvělou kávu a rozloučíme se s Makedonií.

7. den

Přesun na letiště, odlet do ČR.

Ubytování

Ubytování budeme v makedonských penzionech rozmanité úrovně. Pokusíme se zohlednit složení skupiny i vaše preference, ne vždy se nám však podaří vyjít vám vstříc. Pokoje můžou být i vícelůžkové. 

Strava

Během zájezd budeme mít zajištěnou makedonskou polopenzi. Někdy ji budeme mít v rámci našeho ubytování, někdy si společně zajdeme na snídaní nebo večeři do restaurace. 

Doprava

Nástupní místo: Skopje

Cena letenky není zahrnutá v ceně zájezdu. Jejich cena v průběhu roku kolísá, proto částka uváděná u zájezdu je pouze orientační. Jakmile je přihlášeno dostatek účastníků pro realizaci zájezdu, poptáme letenky a zvolíme optimální variantu, obvykle nejvýhodnější na trhu. Vzhledem k tomu, že lhůta pro potvrzení rezervace a zaplacení letenky je obvykle velmi šibeniční (leckdy i méně než 24 hodin), mohou u nás klienti zaplatit zálohu na letenky ve výši uvedené orientační ceny, kterou po zakoupení letenek vyúčtujeme a případný přeplatek vrátíme či převedeme do plateb k zájezdu (vždy dle domluvy). V případě dražších letenek vždy kontaktujeme klienty a žádáme je o souhlas se zakoupením ještě před potvrzením rezervace. Naší nabídky využívá drtivá většina klientů, přesto ale umožňujeme zakoupit si i vlastní letenky (s využitím různých věrnostních programů nebo vlastním itinerářem letu), při jejich nákupu je však dobré konzultovat itinerář letu s CK a hlavně si potvrdit realizaci zájezdu (dosažení minimálního počtu účastníků). Podrobnosti k letecké dopravě naleznete ve Všeobecných podmínkách pro zajištění letenek.

Na místě se budeme dopravovat místním minibusem (kapacita vozidla se bude odvíjet od počtu cestujících). Ten bude řízen místním šoférem.

Nástupní místa

Náročnost

Jedná se o 7 denní zájezd zaměřený na poznání nejzajímavějších míst Makedonie. Vzhledem k plánovanému programu a přesunům se jedná o zájezd mírně cestovatelsky náročný. Nejméně příjemné zážitky nám asi přinese přelet z Prahy do Skopje na začátku a na konci vlastního programu. Samotný zájezd je naplánován tak, aby byl dostatek času jak na poznání historických památek, měst, ale i přírodních zajímavostí. Součástí zájezdu jsou také lehčí túry mimo zpevněné cesty. 

Další info

Cestovní doklad
pro cestu do Severní Makedonie vám stačí platný občanský průkaz

Ostatní podrobné pokyny k zájezdu (tzv. rodokaps) obdržíte v dostatečném předstihu tak, abyste se mohli na zájezd v klidu připravit. Nejpozději však týden před odjezdem.