Moskva, Petrohrad a Solovecké ostrovy

Za zážitky bez obav

Moskva, Petrohrad a Solovecké ostrovy

24 dní
výběr zájezdu
 Zvolte typ zájezdu
Destinace
 Zvolte destinaci
Termín
Odjezd
+/-
Návrat
+/-
Cena
Cena od
Cena do
Ubytování

Strava

Doprava


Náročnost
Náročnost

Termíny

Aktuálně není vypsán termín pro tento zájezd. Je možné, že na něm v tuto chvíli pracujeme nebo s ním v této sezóně nepočítáme. Přesto, pokud jste skupina a máte zájem o individuální termín přímo dle vašich představ, neváhejte nás kontaktovat. Více informací k zájezdům na zakázku zde.
Nominace odeslána Vaše nominace byla úspěšně odeslána do našeho systému. Děkujeme za zájem.

toulky nejstaršími ruskými městy a nedotčenou Karélií až na tajemný sever ke 14 památkám UNESCO

Rusko nemůžete pochopit, můžete si jej ale zamilovat - tak praví klasik. Přesvědčte se sami a vydejte se s námi na dlouhé putování za ruskou duší, po stopách ruských malířů a mnichů prodchnutých bohohledačstvím, po těch nejvýznamnějších památkách ruského umění a stavitelství. Zamilujete si nekonečné ruské lesy, srdečnost místních lidí a nádhernou přírodu Ruska - a ta láska vás už nikdy neopustí. Ze studených vln Bílého moře ční k nebi zlaté kopule středověkého Soloveckého kláštera. Sem vedly po staletí kroky poutníků i mnichů hledajících místo, které je blíže bohu. I my se na chvíli staneme poutníky putujícími svatou Rusí za lidmi, za dobrodružstvím a za poznáním. Během cesty budeme mít možnost se detailně seznámit s realitou ruského venkova i města, projedeme 7.000 km srdcem historického Ruska a ledovcovou krajinou s tisíci jezery. Ochutnáme pirožek s kartoškou, čaj s borůvkami, vodku, soloveckého sledě i papirosy „Belomor“, které kouřil, všem dětem známý, zlý vlk. Navštívíme ty nejslavnější ruské kláštery s obdivuhodnými chrámy a památkami, v muzeích si kromě jiného prohlédneme obrazy tří nejznámějších ruských středověkých malířů (Andreje Rubleva, Theofana Řeka a Dionýsia), jejichž místa působení i navštívíme. Při návštěvě významných památek je zajištěn odborný výklad s překladem. Budeme tábořit na březích řek a jezer, kudy vedly staré obchodní cesty, lovit ryby, sbírat houby ukryté v kobercích mechů a trpět pod údery březových větviček v ruské sauně. To vše v zemi, kde se můžeme s místními obyvateli jednoduše domluvit a která ani přes svou truchlivou historii neztratila nic na své pohostinnosti a romantické kráse.

POZOR! Jedinečná příležitost zúčastnit se této legendární akce právě v sezóně 2022 - další příležitost bude až v roce 2024.

Cena zahrnuje

Cena nezahrnuje

  • vstupy do muzeí a památek
  • ruské vízum (cca 2.300 Kč)

Videa

Program zájezdu

1. - 2. den

Cesta z Brna přes Trakai (koupání a prohlídka) a Vilnius - hlavní město Litvy, které si také prohlédneme a pak dorazíme zbytek cesty do Moskvy, kde se ubytujeme na dvě noci v hostelu.

3. - 4. den

Zahájíme prohlídku centra MOSKVY: Kreml, Rudé náměstí, chrám Vasila Blaženého, Chrám Krista Spasitele, GUM, Mauzoleum V. I. Lenina. Večer pak spočineme v oblíbeném letním carském sídle v Kolomenském s přilehlým parkem. Druhý den nás čeká Treťjakovská galerie a pak přesun přes Abramcevo (vesnické sídlo, kde maloval M. A. Vrubel a I. J. Repin, psal I. S. Turgeněv a N. A. Někrasov) do starého ruského města Sergijev Posad, kde se zaposloucháme do večerních zvonů ve slavném monastýru.

5. - 6. den

Dopoledne navštívíme unikátní chrám sv. Jiří v Jurjevu Polském a pak nás už čeká Suzdal – starobylé ruské město s kompletně zachovalou architekturou. Pěšky si zajdeme k malebnému unikátnímu chrámu P. Marie Pomocné na říčce Něrli, ve které se vykoupeme. Busem se přesuneme do města Vladimir s bělokamenným Uspenským saborem, který vyzdobil Andrej Rublev. Město Pereslavl Zalesskij nás uchvátí koupáním v jezeře Pleščevo a muzeem lesní úzkorozchodky.

7. - 8. den

ROSTOV VELIKÝ je známý zachovalým sněhobílým Kremlem a JAROSLAVL na břehu Volhy zase jako město zvonů, zvonkoher a malovaných chrámů. Po noci pod hradbami Spaso-priluckého monastýru navštívíme tržiště ve Vologdě – kdysi poslední výspě civilizace na cestě na sever a pak už vjedeme do nekonečných lesů. 

9. den

Čeká nás tady Kirillov – nejrozsáhlejší klášterní komplex v Rusku a kousek dál bývalý ženský klášter Goricy opředený pověstmi a zničený hledači pokladů. Nemůžeme minout FERAPONTOVO s jedinečnými malbami středověkého malíře Dionýsia a s nádherným tábořením s výhledem na klášter zpříjemněným pobytem v ruské sauně.

10. - 13. den

Budeme si užívat divočiny: čeká nás cesta tajgou na sever, táboření na březích jezer a řek, Kenozerskij NP a vesnice Ljadiny - živý skanzen dřevěné architektury. Dojedeme až do centra obchodu se solí, města Kargopol, ukrytého v tajze. Pak překročíme tragicky proslulý Bělomořsko-baltský kanál a z přístavu Kem poplujeme na Solovecké ostrovy v Bílém moři.

14. - 18. den

Po dlouhé cestě spočineme na 4 dny na SOLOVECKÝCH OSTROVECH. Navštívíme slavný klášter, muzeum ruské severské mořeplavby i jediné ruské muzeum gulagu. Prohlédneme si všechny zajímavosti ostrovů s osadami, kostely, mechovými jezírky a s pobřežím plným ledovcových valounů a na fakultativních plavbách navštívíme nejposvátnější místo pravoslavného Ruska – ostrov Anzer i Zaječí ostrovy s nálezy tajemných labyrintů.

19. - 20. den

Navštívíme naleziště petroglyfů v Zalavruze u Bílého moře a pak přes Petrozadovsk – centrum Karélie a se přesuneme do PETROHRADU. Úvodem navštívíme letní paláce a fontány Petra I. v Petrodvorcích a pak už nás čeká centrum: Aurora, Petropavlovská pevnost (carské hrobky a obávané carské vězení), Ermitáž, Něvský prospekt, Chrám sv. Izáka, Muzeum Dostojevského, Muzeum A. S. Puškina, noční zvedání mostů na Něvě. 

21. - 22. den

Po dvou nocích v Petrohradě se přes Carskoje Selo a jantarovou komnatu přesuneme do NOVGORODU, kde si užijeme krás starobylého ruského města, koupání na městské pláži a prohlídku muzea malíře Theofana Řeka. V posledním ruském městě PSKOV zhlédneme starou pevnost a poklady Mirožského monastýru s unikátními freskami z 12. století.

23. - 24. den

Cesta přes Pobaltí (prohlídka KAUNASU, skanzen Rumšiškés) a Polsko zpět do Brna.

Při návštěvě nejvýznamnějších památek je zajištěn odborný průvodce s překladem.

Ubytování

Spaní je většinou plánováno ve volné přírodě ve vlastních stanech u vodního zdroje. Krom toho se 7x ubytujeme pod střechou v hostelu či turistické ubytovně, vždy ve vícelůžkových ložnicích. Stovky severoruských jezer a nádherně čistých řek nám poskytnou možnost pravidelného koupání, ale s možností umýt se v teplé vodě počítat příliš nelze - v Rusku je v létě teplá voda vzácností, proto Rusové vynalezli báňu (ruskou saunu, které si taky užijeme).

Strava

Během zájezdu je zajištěna oblíbená kudrnovská polopenze (snídaně a teplá večeře). Jídla jsou připravována ve speciální „polní“ nebo lépe "cestovní kuchyni", kterou jsme se rozhodli posunout na vyšší úroveň. Pokrmy připravujeme s ohledem na typ zájezdu, odpovídající výkon a správné výživové hodnoty. Můžeme vyhovět i požadavkům různých druhů strávníků, jako jsou vegetariáni či vegani. Uspokojíme i ty, kteří mají různá omezení, jako například celiakie nebo intolerance laktózy (je potřeba nahlásit předem). Podrobnější informace najdete na www.kudrna.cz/stravovani. Bude-li to vyžadovat program, dostanete někdy místo večeře teplý oběd nebo odpolední jídlo či balíček na cestu. Ostatní stravování během dne je ve vlastní režii, můžete si vzít svačinky z domova nebo ochutnat také speciality ruské kuchyně. Možnost dokupovat místní potraviny bude téměř denně, ruské obchody jsou všude na naší trase dobře zásobovány.

Doprava

Doprava na zájezdu bude realizována zájezdovým autobusem.

Letecká doprava:
Na tomto zájezdu můžete cestu do a z Ruska absolvovat letecky (na cestě tam do Moskvy, zpět z Petrohradu). Zájezd se zkrátí o 5 dnů, orientační cena zpáteční letenky je od 6.000 Kč (včetně tax), sleva z ceny zájezdu je 4.000 Kč. Věnujte prosím pozornost odstavci letecká doprava ve všeobecných podmínkách.

Nástupní místa

Náročnost

Zájezd odpovídá náročnosti č. 2 z 5 bodové škály. Na zájezdu podnikneme pouze jednodenní výlety nalehko, jen s batůžkem nejnutnějších věcí. Obvykle se budeme pohybovat jen po městech a památkách v blízkosti autobusu, jen na Solovkách jsou dva delší přesuny kolem 25 km, ty jsou ale volitelné. Užijeme si krásnou přírodu a táboření v divočině, přitom v dosahu autobusu.

Další info

Prohlídky památek
Vstupné do památek není zahrnuté v ceně, závisí na zájmu účastníků. Při návštěvě nejvýznamnějších památek je zajištěn odborný průvodce s překladem.

Cestovní doklady a vízum
Pro cestu do Ruska potřebujete vízum a pas platný minimálně 6 měsíců po návratu z Ruska. Tuto formální překážku se vám pokusíme co možná nejvíce zjednodušit. Přesto je vyřízení víz poměrně zdlouhavý byrokratický proces, kvůli kterému je možné se na zájezd přihlásit nejpozději 4 týdny před odjezdem. Náklady na vyřízení víz jsou aktuálně 2.300 Kč. Po uplynutí této lhůty lze víza vyřídit i urgentně za poplatek 3.300 Kč (nejpozději do 10 dnů před odjezdem).

Ostatní podrobné pokyny k zájezdu (tzv. rodokaps) obdržíte v dostatečném předstihu tak, abyste se mohli na zájezd v klidu připravit. Nejpozději však týden před odjezdem.

Termíny

Aktuálně není vypsán termín pro tento zájezd. Je možné, že na něm v tuto chvíli pracujeme nebo s ním v této sezóně nepočítáme. Přesto, pokud jste skupina a máte zájem o individuální termín přímo dle vašich představ, neváhejte nás kontaktovat. Více informací k zájezdům na zakázku zde.
Nominace odeslána Vaše nominace byla úspěšně odeslána do našeho systému. Děkujeme za zájem.

Články

Rusko - země svatá i prokletá

Ivo "Fík" Dokoupil

Tato ohromná země je natolik rozmanitá, že v ní najdeme snad všechny možné protiklady. Zeměpisné, klimatické, sociální, kulturní i...

více

Podobné zájezdy

Do finských národních parků

Do finských národních parků

19. 7. - 4. 8. 2024 Chci to vidět
Norsko a Švédsko

Norsko a Švédsko

5. 7. - 21. 7. 2024 Chci to vidět