Jordan Trail s prodloužením o Izrael

Za zážitky bez obav

Jordan Trail s prodloužením o Izrael

20 dní / 39 600 Kč
výběr zájezdu
 Zvolte typ zájezdu
Destinace
 Zvolte destinaci
Termín
Odjezd
+/-
Návrat
+/-
Cena
Cena od
Cena do
Ubytování

Strava

Doprava


Náročnost
Náročnost

Termíny

12. 10. - 31. 10. 2024
č. zájezdu: 224821B-01
cena 39 600 Kč
Nominace odeslána Vaše nominace byla úspěšně odeslána do našeho systému. Děkujeme za zájem.

pěší putování přes pohádkovou Petru, pouštní vádí Rum až k vlnám Rudého moře aneb dobrodružná cesta horami a pouští ve stopách Proroků, Nabatejců a Lawrence z Arábie

Naše putování si vybralo dva úseky z Jordánského trailu, dálkové trasy, spojující přes celou délku Jordánska Um Qais na
severu s Aqabou na jihu. Trail nás provede různorodou krajinou od lesy porostlé vápencové pahorkatiny, drsnými kaňony a soutěskami pískovcových skalních měst, růžovými stěnami pohádkové Petry, barevnými písky a skalními věžemi monumentálního vádí Rum, abychom skončili v průzračně čistých vodách Rudého moře. Pěší chůzí napříč Jordánskem se vydáme na cestu hlubokou historií a mnohovrstevnou kulturou. Je to příležitost seznámit se s různými civilizacemi, které otiskly svoji stopu do zdejší země. Nápad, přejít napříč Jordánsko, není nový. Po tisíce let starověké stezky a obchodní trasy křižovali území dnešního Jordánska. Jordánsko bylo centrem „Královské cesty“, důležité obchodní tepny, spojující Egypt s Aqabou a pokračující na sever do Damašku. Tato stezka byla využívána od nepaměti nejen Moábity, Edomity, Ammánci, ale i židovskými kmeny na své pouti do země zaslíbené. V posledních stoletích před naším letopočtem rozšířili Nabatejští obchodníci trasu až do Asie a jižní Arábie a z Jordánska učinili centrum svého království, s Petrou jako diamantem v královské čelence. Po vládě Nabatejců přichází Římská říše, která pokračovala ve využívání těchto obchodních tras jako součásti silniční sítě na Blízkém východě. Putovat Jordánskem pěšky je záměr tak starý jako starověké stezky. Po tisíce let cesty sloužily obchodu a komunikaci mezi odlehlými komunitami lidí. Tu samou činnost dnes provádějí baťůžkáři, odměnou jsou jim neobvyklé zážitky, seznámení s krásami zdejší krajiny a dokonalé splynutí s všehomírem. Vedle rezervace Dana, pohádkové Petry, vádí Rum a Rudého moře, navlečené jako korálky na treku věnujeme čas na začátku i konci pěšího putování poznávání dalších význačných památek Jordánska: antickým ruinám Jeraš, středověkým hradům Karak, Azraq, Amrá, „městu mozaik“ Madabě a pochopitelně se vykoupeme v Mrtvém moři.

Izrael je úchvatná země působivých kontrastů a mimořádně pestré – až nepřehledné – historie. Země vyniká rázovitou krásou a překvapivými přírodními scenériemi a současně je to místo, kudy kráčely mnohé významné osobnosti dějin a kde se zrodila nová náboženství. Izrael je moderní země s miliony imigrantů, bezpočtem náboženských skupin a bohatou a pestrou kulturou, místo, které nemá nikde jinde na světě obdoby. Jeruzalém se vymyká jakékoliv jednoduché definici. Je to především město kontrastů, kde se stýká judaismus, křesťanství a islám, kde starobylé čtvrtě s kostely přechází do moderní zástavby, kde je překvapivě dostatek prostoru pro tradice i moderní trendy. Přírodní rezervace Ein Gedi, uprostřed jinak pusté pouštní krajiny, působí jako úchvatná tropická oáza s dechderoucí kulisou takřka kolmých nebetyčných skalních stěn. Rezervace přitahuje množství savců a ptáků, k nejviditelnějším a nejzajímavějším zástupcům zvířecí říše patří kozorožec a daman. Jaffa působí tak trochu jako svět sám pro sebe. Často je přičleňována k Tel Avivu, který ji stále více pohlcuje, ale stále si uchovává svou starobylou, rázovitou, velmi živou a přátelskou atmosféru a mnoho památek dokládajících její dlouhou a fascinující historii.

Zažijte trekking v netradičním prostředí - v úchvatné poušti Wadi Rum, v přírodních kulisách filmu Marťan.


Cena zahrnuje

 • veškerou společnou dopravu po Jordánsku pronajatým minibusem včetně letištních transferů a výletů do Jeraše, Madaby a k pouštím zámečkům
 • dopravu po Izraeli pronajatým minibusem a linkovým autobusem
 • v Jordánsku 8× ubytování v hotelu, hostelu a kempech (snídaně ve Wadi Musa a v Aqabě) a v Izraeli 4x v hostelu se snídaní 
 • průvodce
 • pojištění léčebných výloh, úrazové pojištění, pojištění zavazadel, připojištění odpovědnosti
 • zákonné pojištění CK

Cena nezahrnuje

 • letenku v ceně od cca 13.000 Kč včetně tax
 • stravu 
 • Jordan pass (vízum, vstupy do Petry, vadi Rum, Jeraše …) ve výši cca 72 JOD
 • vstupy do rezervace Dana, kaňonu Mujib, k Mrtvému moři a Madaby ve výši cca 40 JOD
 • fakultativní noční návštěvu Petry - Petra by night ve výši cca 23 JOD
 • vstupy do muzeí v Jeruzalémě, návštěvu Masady (cca 31 ILS) a vstup do Ein Gedi (cca 28 ILS)

Průvodci

Dalibor Mahel

12. 10. - 31. 10. 2024 / č.zájezdu 224821B-01

Robiho průvodcovská aura je nepřehlédnutelná. Oslňuje rozsáhlými encyklopedickými znalostmi, které dokáže poutavě propojovat do spletitých souvislostí a postřehů z mnoha navštívených zemí Světa. Je odborníkem na geografii a historii, jako vystudovaný geograf přednáší zeměpis na Masarykově ...

Dozvědět se více

Videa

Program zájezdu

1. den

Odpolední/noční přílet do Ammánu, transfer shuttle busem do hostelu v centru města.

2. den

Poznávací výlet na antické vykopávky do Jeraše, seznámení s historickým centrem Ammánu, s rušnými ulicemi a obchůdky, koupě plynových bomb.

3. den

Transfer do rezervace Dana, přerušený koupačkou v Mrtvém moři a prohlídkou křižáckého hradu Karak.

4. - 7. den

Čtyřdenní trek Dana - Petra: Jeden z nejvíce oceňovaných úseků dálkové trasy napříč Jordánskem, společností National Geographic vyhlášený jako jeden z 10 nejpěknějších treků na světě. Trasa padá s vysoko položené náhorní plošiny do údolí Jordánu (vádí Araba) a šplhá zpět do hor, procházející tak několik klimatických zón a rozličné ekosystémy, ukryté na dně kaňonů. Dramatický labyrint skal, kaňonů a údolí odhaluje širokou škálu geologie regionu. Scenérie se rychle mění, v rozsahu od majestátných a epických horských vrcholů po bukolickou mírumilovnou krajinu, v žádném okamžiku není krajina monotónní. Přírodními atrakcemi nabídka nekončí, trasa vede do Nabatejského mistrovského díla, Petry. Skalní město nabízí, samo o sobě, příležitost k průzkumu na několik dní, a krátký úsek trans Jordánského treku vám předvede pouze hrstku z pozoruhodností Petry a poskytne pouze východisko k poznání oblasti do hloubky. Jen hrstka dálkových treků vám nabídne tak působivý krajinný ráz, nebo končí takovou odměnou jako je návštěva Petry. (1. den: 23, 5 km- 8 hod. , 2. den: 19 km - 7. hod, 3. den: 19 km - 7 hod., 4. den: 12,5 km - 4 hod + při prohlídce Petry se nachodí dalších 8 - 10 km)

8. den

Dopoledne odpočinek a přebalení, odpoledne přejezd do vesnice Humeima, pochod 12 km na tábořiště Jabal Kharazeh.

9. - 13. den

Pětidenní trek vádí Rum – Rudé moře: Vádí Rum je jednou z nejkouzelnějších přírodních zajímavostí Blízkého východu a rozhodně je zlatým hřebem všech výletů do Jordánska. Vádí samo je jedním ze série paralelně se táhnoucích zemských zlomů, vytvářejících údolí v písečné poušti jihu země. Tato údolí rámují charakteristické žulové, čedičové a pískovcové hory, zvedající se až 800m na pouštní dno. Krajina během tisíciletí zvětrala do baňatých domů a podivuhodných hřebenů a textur, takže nejvíce připomíná roztavený vosk. Dna údolí, z jemného žlutého a červeného písku, vytváří dojem, že zdejší hory jsou pouhými ostrovy usazenými ve vyschlém moři. Rozervány sítí kaňonů a roklin, přehrazené přírodními skalními mosty a zavodněné skrytými prameny nabízejí poušť a hory skvostný terén pro několikadenní trek. Třebaže jde o vyprahlou, drsnou poušť, oblast vádí Rum není v žádném případě vylidněná. Vádí Rum a jeho okolí, kromě stanů polonomádských beduínů, roztroušených po poušti, ukrývá několik moderních vesnic, včetně osady Rum, ležící v samém srdci stejnojmenného údolí. Etapa končí na pláži Rudého moře a vkročení do jeho vln tak tvoří parádní závěr celého pouštního dobrodružství. (1. den: 19 km - 7 hod., 2. den: 19 km - 7. hod, 3. den: 20 km - 7 hod., 4. den: 19 km- 7 hod., 5. den: 15,5 km - 5 hod.)

14. den

Dopolední odpočinek u moře. Na jižním výběžku Jordánska se v oblasti mírného klimatu a krásné pobřežní krajiny Rudého moře nachází skvělé místo pro cachtání v moři. Slunce mihotající se na vlnách a pableskující pestrobarevná hejna ryb pod hladinou jsou úžasným kontrapunktem pouštních krajin Petry a vádí Rum. Odpoledne transfer zpět do Ammanu, do osvědčeného hostelu.

15. den

Dopolední poznávací výlet minibusem k pouštním zámečkům Kharana a Amra, znovuobjevení posledně jmenovaného, v roce 1898, moravským orientalistou Aloisem Musilem představovalo obrovskou senzaci, neboť fresky v zámečku nalezené vůbec neodpovídaly představám o vývoji arabské kultury. Odpoledne poznávací a nákupní výlet na horu Nebo (Mojžíšova hora) a do „města mozaik“ Madaby. Večer transfer do hostelu v centru Ammánu. 

16. den

Přesun do Jeruzaléma. Ubytování v hostelu, odpolední prohlídka Jeruzaléma, především starého města uvnitř hradeb – arménská, židovská a arabská čtvrť, křesťanská Via Dolorosa, Chrám Božího hrobu...

17. den

Celodenni prohlídka Jeruzaléma, především vně hradeb: Getsemanská zahrada, hora Olivetská, hora Sion, kostel panny Marie…

18. den

Celodenní výlet do rezervace Ein Gedi, který je tak trochu jakoby návratem na Jordan Trail. Večer přesun do Tel Avivu.

19. - 20. den

Celodenní brouzdání po Tel Avivu, Jaffě a pobřeží Středozemního moře. Tento den nás přenese do prázdninové atmosféry města spíše někde v Dalmácii nebo Řecku, včetně možná posledního letošního koupání. Odlet do ČR.

Ubytování

Vzhledem k tomu, že na Jordánském trailu neexistují kempy, budeme většinou spát na tábořištích ve volné přírodě ve vlastním stanu nebo žďáráku (jde asi o 10 nocí) a spacáku (připravte se i na možné klesnutí teploty pod 10stupňů). Na tábořištích nejsou žádná sociální zařízení, ve většině případů ani voda. Místo a čas k přespání určí průvodce. Předpokládáme, že splynete s přírodou a že po sobě nebudete zanechávat civilizační „stopy“. Podklad na tábořištích je různý – od pouštního písku, přes štěrk, po plochou skálu. V Ammanu, v Petře a u Rudého moře budeme spát v hostelu, ve vícelůžkových pokojích. Stejně tak i v Izraeli budeme nocovat v hostelech ve vícelůžkových pokojích.

Strava

V hotelu v Petře a u Rudého moře je v ceně ubytování snídaně. V civilizaci je spousta možností si nějaké jídlo obstarat, od obchůdků až po restaurace. Na trecích se budeme stravovat převážně ze svých zásob. Pro první etapu jsou potřeba zásoby na 4 dny, pro druhou etapu zásoby na 5dní. Pro druhou etapu si pošleme zásoby do depozitu v Petře. Vařit si budeme na plynových vařičích, bomby koupíme po příletu v Ammanu. Ne každý musí mít hořák, vařiče lze jednoduše sdílet, stejně tak ešus! Šlo by si místy uvařit na ohýnku, znamená to však značnou námahu navíc… Aby se z nás nestaly muly, stačí nést skutečně jen skromné dávky, tzn. na snídaně 150g ovesných vloček, na oběd 200g sladkého musli, na svačinu nějakou energetickou tyčinku a na večeři 150g kuskusu, bulguru, pohanky a do toho třeba kousek salámu. Možná trochu zhubnete, ale o to lehčeji se vám půjde :-) Některé dny projde trail vesnicí, kde je malý obchůdek se sušenkami, konzervou tuňáka či humusu: 4.den, 6.den, 7.den, 8.den.

Doprava

Nástupní místo: Ammán
Výstupní místo: Tel Aviv

Cena letenky není zahrnutá v ceně zájezdu. Jejich cena v průběhu roku kolísá, proto částka uváděná u zájezdu je pouze orientační. Jakmile je přihlášeno dostatek účastníků pro realizaci zájezdu, poptáme letenky a zvolíme optimální variantu, obvykle nejvýhodnější na trhu. Vzhledem k tomu, že lhůta pro potvrzení rezervace a zaplacení letenky je obvykle velmi šibeniční (leckdy i méně než 24 hodin), mohou u nás klienti zaplatit zálohu na letenky ve výši uvedené orientační ceny, kterou po zakoupení letenek vyúčtujeme a případný přeplatek vrátíme či převedeme do plateb k zájezdu (vždy dle domluvy). V případě dražších letenek vždy kontaktujeme klienty a žádáme je o souhlas se zakoupením ještě před potvrzením rezervace. Naší nabídky využívá drtivá většina klientů, přesto ale umožňujeme zakoupit si i vlastní letenky (s využitím různých věrnostních programů nebo vlastním itinerářem letu), při jejich nákupu je však dobré konzultovat itinerář letu s CK a hlavně si potvrdit realizaci zájezdu (dosažení minimálního počtu účastníků). Podrobnosti k letecké dopravě naleznete ve Všeobecných podmínkách pro zajištění letenek.

Doprava po Jordánsku a Izraeli je zajištěna místním minibusem i linkovým autobusem.

Nástupní místa

Náročnost

Zájezd odpovídá náročnost 4 z 5 bodové škály. Naše putování si vybralo dva úseky z Jordánského trailu, dálkové trasy, spojující přes celou délku Jordánska Um Qais na severu s Aqabou na jihu. Trail prochází různorodou krajinou, denně se ujde kolem 20km. Charakter krajiny se velmi mění, takže občas vede stezka ve skalách, v kaňonech, po hřebeni kopců, pískem pouště… Tím se náročnost terénu velmi mění. Občas stačí nést litr tekutin, jindy, na tábořiště kde není voda, se musí nést 4 litry vody. Ráno se vstává potmě, aby se vyrazilo těsně před východem slunce. Přes poledne se pak odpočívá někde ve stínu - pod převisem, pod akácií. Na tábořiště se dochází před západem slunce a to už se ochlazuje. Trek nevyznačují žádné turistické značky, jde se podle mapy, charakteristických krajinných tvarů a GPS.Další info

Počasí
Říjen je nejvhodnější měsíc (vedle března) pro projití Jordánského trejlu. Je stabilní počasí se slunečnými dny (teploty nepřesáhnou v poledne 35-37 stupňů), a příjemným ochlazením v noci (nejvíce na 7-10 stupňů). Pršet by nemělo, přinejhorším přijde krátká přeháňka.

Voda
V civilizaci lze koupit balená asi za 1JD/1,5l. Na treku se alespoň jednou denně nabírá voda z pramene/starověké studny/z cisterny/ze závlah, to znamená, že je potřeba vlastnit buď láhev z filtrem, nebo filtr, kterým se filtruje voda do láhve. Při převaření vody u snídaně/večeře proběhne dostatečná desinfekce.

Cestovní doklady
Cestující do Jordánska a Izraele musejí být vybaveni cestovním pasem, jehož platnost přesahuje minimálně o 6 měsíců předpokládanou dobu pobytu. Razítka některých států v regionu (zejména Sýrie, Libanon nebo Írán) mohou být důvodem k důkladnějšímu pohovoru při vstupu do země. V případě pochybností ohledně Vašeho předchozího pobytu v arabské/islámské zemi se obraťte na Velvyslanectví Státu Izrael v Praze.Ostatní podrobné pokyny k zájezdu (tzv. rodokaps) obdržíte v dostatečném předstihu tak, abyste se mohli na zájezd v klidu připravit. Nejpozději však týden před odjezdem.

Termíny

12. 10. - 31. 10. 2024
č. zájezdu: 224821B-01
cena 39 600 Kč
Nominace odeslána Vaše nominace byla úspěšně odeslána do našeho systému. Děkujeme za zájem.

Podobné zájezdy

Filipíny expedičně

Filipíny expedičně

15. 11. - 30. 11. 2024 Chci to vidět
Filipíny expedičně s prodloužením o nejkrásnější pláže

Filipíny expedičně s prodloužením o nejkrásnější pláže

15. 11. - 5. 12. 2024 Chci to vidět
Indický Ladakh nalehko

Indický Ladakh nalehko

27. 8. - 14. 9. 2024 Chci to vidět
Izrael - expedice do Negevské pouště

Izrael - expedice do Negevské pouště

3. 1. - 10. 1. 2025 Chci to vidět
Jordan Trail

Jordan Trail

12. 10. - 27. 10. 2024 Chci to vidět
Jordánsko za jeden týden

Jordánsko za jeden týden

13. 10. - 20. 10. 2024 Chci to vidět
Maroko, Vysoký Atlas a Sahara

Maroko, Vysoký Atlas a Sahara

20. 9. - 6. 10. 2024 Chci to vidět